Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
które odbędzie się 3 lutego 2009 r. o godz. 15.00 w siedzibie SCDiDN w Siedlcach
ul. Pescantina 2

Temat spotkania: INNOWACJE PEDAGOGICZNE (terminy i procedura)
Spotkanie prowadzi: Beata Rucińska
Udział w Akademii jest bezpłatny
KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA ODBĘDZIE SIĘ
3 MARCA 2009 r. O GODZ. 14.00
Temat spotkania: ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUCZYCIELA – OPIEKUNA

2008-11-30
AKADEMIA DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych na kolejne spotkanie z cyklu
AKADEMIA DYREKTORA
które odbędzie się 12 lutego 2009 r. o godz. 10.00 - 13.00
w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, sala nr 53
Temat spotkania: PRAWA DZIECKA I PRAWA UCZNIA W SZKOLE
Spotkanie prowadzi: Mirosław Krajewski
2008-11-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych

które odbędzie się 8 kwietnia 2009 r. (ŚRODA) godz. 15.00 w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania: ANALIZA OPINII I ORZECZEŃ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Następne spotkanie 5 maja 2009 r. (ŚRODA) godz. 15.00

Temat: OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

(Prosimy o przyniesienie planów rozwoju zawodowego)
2008-11-30
DZIECKO BEZPIECZNE Forum dyskusyjne wychowawców

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
Beata Rucińska
doradca metodyczny d/s opieki i wychowania
serdecznie zaprasza na FORUM DYSKUSYJNE WYCHOWAWCÓW

pod hasłem:
DZIECKO BEZPIECZNE
Wykład pod tytułem:
„Prawne aspekty bezpieczeństwa dziecka w placówce oświatowej”

poprowadzi  funkcjonariusz policji p. Paweł Czarnocki

Prosimy o wytypowanie jednej lub dwóch osób z każdej placówki  tak, by jak najwięcej placówek mogło skorzystać ze wskazówek naszych prelegentów.
Mile widziani również nie wytypowani, a zainteresowani tematyką.

Drugie spotkanie odbędzie się w dniu 5 lutego 2009r.(czwartek) w siedzibie SCDiDN
ul. Pescantina 2 (budynek PG 4-z basenem) w godz.13.30 – 15.30.
2008-11-30
Zaproszenie na promocję książki prof. Anieli Książek-Szczepanikowej
Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach
i  Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach


serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych
na promocję najnowszej książki Pani prof. dr hab. Anieli Książek-Szczepanikowej

Żyć w odbiorze. Czytelnicze wyzwanie z pozycji edukacji

Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia (środa) 2009 roku o godz. 13.00
w Sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach
przy ul. Oskara Langego 6

Publikacja obejmuje teksty inspirowane spotkaniami z młodzież akademicką, szkolną
oraz dziećmi. Ich wyróżnikiem jest prezentacja czytelniczych problemów
i percepcyjnych postaw młodych odbiorców.

Wszelkich informacji udzielają:
dr Marzena Kowalczuk- Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach, (025) 644-17-16
mgr Małgorzata Połeć- doradca metodyczny SCDiDN w Siedlcach, (025) 6326593
2008-11-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych

które odbędzie się 5 maja 2009 r. godz. 15.00

w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2


Temat spotkania:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

(Prosimy o przyniesienie planów rozwoju zawodowego)
2008-11-30
UWAGA NAUCZYCIELE !!!
UWAGA NAUCZYCIELE !!!

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach informuje nauczycieli o możliwości zatrudnienia na stanowisku doradcy metodycznego w zakresie następujących przedmiotów:
-    język rosyjski
-    fizyka
-    szkolnictwo specjalne
-    geografia

Nauczyciele ubiegający się o funkcję doradcy metodycznego powinni spełniać następujące warunki:
-    wykształcenie wyższe pedagogiczne (zgodne z nauczanym przedmiotem)
-    co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej
-    stopień  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
-    zatrudnienie w szkole/placówce prowadzonej przez Miasto Siedlce

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o składanie ofert pisemnych zawierających dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz opis osiągnięć w pracy pedagogicznej i koncepcję pracy na stanowisku doradcy na adres:


Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Pescantina 2 (budynek PG 4)
tel. (25) 644 20 32
lub
 pocztą elektroniczną na adres:
scdidn@scdidn.siedlce.pl

2008-11-30
Wyjazd edukacyjny w Góry Świętokrzyskie

samorządowe centrum doradztwa i doskonalenia nauczycieli w Siedlcach

 organizuje wyjazd edukacyjny w Góry Świętokrzyskie

dla dyrektorów oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych

w dniach 09-11 października 2009 r.

Program:

09 października 2009 r.

(piątek) Siedlce -  Busko Zdrój

700

Wyjazd z Siedlec. Zbiórka: Siedlce, Skwer Niepodległości 2

1200

Przyjazd do Buska Zdrój. Zakwaterowanie w Hotelu Pod Świerkiem /www.busko-zdroj.com/podswierkiem/

123 0- 1330

Obiad

1330 – 1700

Szkolenie nt. Rola dyrektora w zreformowanej szkole – organizacja pracy szkoły/ przedszkola zgodnie z założeniami  reformy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

1730 – 1800

Kolacja.

1800

Zwiedzanie Buska Zdroju (Zwiedzanie:  rynku z pozostałościami  budownictwa XIX w., zespołu poklasztornego z lat 1720-1730 , zabytkowego, drewnianego kościoła Św. Leonarda z 1699 r., parku ,oranżerii, kaplicy Św.Anny)

10 października  2009r r.

(sobota) Busko Zdrój – Góry Świętokrzyskie- Busko Zdrój

730

Śniadanie

800

Wyjazd: Góry Świętokrzyskie „Bajeczny świat zaklętych miejsc i tajemniczych wydarzeń”

Zwiedzanie:

 • Święta Katarzyna Źródełko Św. Franciszka położone przy kapliczce Świętego Franciszka ,
 • Zdobycie Łysicy – (612 m.n.p.m.
 • Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. M. Radwana – Nowa Słupia
 • Święty Krzyż – zwany też Łyścem albo Łysą Górą
 • obiad u Benedyktynów lub  w Św. Katarzynie
 • Zespół Klasztorny Benedyktów , do którego sprowadzono relikwie Krzyża Świętego
 • Gołoborze – wielka osobliwość w skali europejskiej, gigantyczne rumowiska skalne które mają miejscami nawet kilkanaście metrów głębokości.
 • Jaskinia Raj  słynąca z przepięknej szaty naciekowej , rezerwat przyrody nieożywionej , jedna z najpiękniejszych jaskiń w Polsce. 

 

1700

Powrót do Buska Zdrój

1715 – 1845

Szkolenie nt. Rola dyrektora w zreformowanej szkole – wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły

1900

Kolacja

11 października  2009 r.

(niedziela) Busko Zdrój – Kielce - Siedlce

830

Śniadanie

900 – 1245

Szkolenie nt. Rola dyrektora w zreformowanej szkole – nowy nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/ placówki oświatowej

1300 – 1330

Obiad

1330 – 1430

Przejazd do Kielc

1430 – 1700

Zwiedzanie Kielc (Stary Rynek, Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP, Pałac Biskupów, Muzeum Wsi Kieleckiej)

1700 – 2130

Przejazd do Siedlec

 

 

Koszt wyjazdu: 360 zł obejmuje: (koszt szkolenia, ubezpieczenie, przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów)

 

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o przesłanie do Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli zgłoszenia na załączonym druku do 25 września  2009 r.

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 2 października 2009 r. na konto:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Pescantina2

11 1020 4476 0000 8102 0022 0921

(z dopiskiem: Wyjazd edukacyjny Góry Świętokrzyskie)


2008-11-30
Spotkanie otwarte z cyklu "Wychowawca z pasją"
Zaproszenie

Beata Rucińska
doradca metodyczny d/s opieki i wychowania
serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte z cyklu WYCHOWAWCA  Z PASJĄ
pod tytułem

Twórczość – jest w niej ukryty skarb

Spotkanie objęte zostało patronatem
EUROPEJSKIEGO ROKU KREATYWNOŚCI I INNOWACJI 2009

Wstępem do naszej innowacyjnej działalności będzie spotkanie  plenerowe w Domu Pracy Twórczej w Chlewiskach, które odbędzie się 8 października 2009r.(czwartek) w godz.16.30-20.00

W programie:
 • uroczyste otwarcie innowacji
 • prezentacja INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Wychowawca z pasją”
 • wykład na temat procedur wdrażania innowacji pedagogicznych w placówkach oświatowych
 • sesja warsztatowa prezentująca różne formy aktywności twórczej
 • wspólna biesiada przy ognisku - tańce oraz gry i zabawy integracyjne prowadzone w konwencji pedagogiki zabawy.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Wyjazd autokarem spod siedziby SCDiDN w Siedlcach o godz. 16.00. Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmowane będą do dnia 2 października 2009r. Opłata za wyjazd wynosi  15 zł.

Serdecznie zapraszam !!
2008-11-30

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w

WYJEŹDZIE EDUKACYJNYM DO INTERAKTYWNEGO KINA CINEMA PARK

na program

NA ŚCIEŻKACH WIARY

Zgłoszenia przyjmuje doradca metodyczny EWA KOMOROWSKA (0793-733-850) e-mail scdidn@scdidn.siedlce.pl

 do dnia 20 grudnia 2009 r.

koszt wyjazdu: 60 zł, termin wyjazdu: II połowa stycznia

2008-11-30