Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


Nabór na stanowisko doradcy zawodowego
Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
,
w związku z realizacją projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w  regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego o nazwie

JUŻ WIEM KIM BĘDĘ!
doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


OGŁASZA UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR

NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

Zainteresowani nauczyciele spełniający warunki § 22 ust. 1, pkt 1-2
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400)

proszeni są o złożenie do dnia 30 grudnia 2009 r. (godz.10.00)
następujących dokumentów:
  • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
  • list motywacyjny;
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
  • kserokopię dyplomu nadającego uprawnienia pedagogiczne (potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
  • kserokopię dyplomu uprawniającego do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego(potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
Dokumenty należy składać w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2; tel.fax 025 644 20 32
2009-12-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu:

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA


przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
13 kwietnia 2010 r. (wtorek), o godz. 15.00
SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania: ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

2009-11-30
X SIEDLECKIE TARGI KSIĄŻKI EDUKACYJNEJ

X SIEDLECKIE TARGI  KSIĄŻKI  EDUKACYJNEJ

10 kwietnia  2010 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach

ul. Księdza J. Popiełuszki 8

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Lp.

Wydawnictwo

Godzina

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

 JUKA-91

10.00 -11.30

Metody aktywizujące w przedszkolu.

Agnieszka Potera

5

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Lp.

Wydawnictwo

Godzina

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

NOWA ERA

12.00 – 13.30

Do kogo ta mowa?”, czyli o zajęciach komputerowych

Michał Kęska 

1

2.

MAC EDUKACJA

10.00 - 11.30

Efektywne nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Kucharska

świetlica

 

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI

Lp.

Wydawnictwo

Godzina

Przedmiot

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

WIKING

10.00 – 11.30

Język polski

"Chwycić język za rogi, czyli o kształceniu językowym w szkole podstawowej"

Jacek Kulesza

1

 

GIMNAZJA

Lp

Wydawnictwo

Godzina

Przedmiot

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

MAC EDUKACJA

12.00 - 13.30

Plastyka

„Jak  realizować zajęcia artystyczne na lekcjach plastyki w gimnazjum?”

Małgorzata Czuj

świetlica

2.

WIKING

10.00 – 11.30

Język polski

„Jak to zrobić? - mistrzowskie formatowanie wypracowań na komputerze”

Iwona Mokrzan

2

3.

LANGENSCHEIDT POLSKA

12.00 – 13.30

Język niemiecki

Logisch! Nowy podręcznik dla gimnazjum

Katarzyna Świerc

2

4.

PWN

10.00 – 11.00

Język niemiecki

Multimediale Vorbereitung auf die Gymnasialprufung mit  Kompass und www.weiter_deutsch

Joanna Sobańska-Jędrych

3

5.

Oficyna Edukacyjna KRZYSZTOF PAZDRO

10.00 - 13.30

Chemia

Wybrane doświadczenia chemiczne w oparciu o podręcznik „Chemia dla gimnazjalistów Wydawnictwa Krzysztofa Pazdro- praktyka i wizualizacja.

Grażyna Barcińska

4

6.

Oficyna Edukacyjna KRZYSZTOF PAZDRO

12.00 - 13.30

Język polski

Analiza tekstów kultury w kontekście wymagań nowej podstawy programowej

Hanna Bielecka

4

7.

Oficyna Edukacyjna KRZYSZTOF PAZDRO

12.15 – 13.30

Matematyka

Niealgebraiczne rozwiązywanie zadań tekstowych

Barbara Wierzchucka

5

 
SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE

Lp.

Wydawnictwo

Godzina

Przedmiot

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

PWN

11.15 – 12.15

Język niemiecki

Wortschatzarbeit bei der Entwicklung der sprachlichen Kompetenz. Abivorbereitung mit Hier und da

Joanna Sobańska-Jędrych

3

 

Swoją ofertę wydawniczą zaprezentują wydawnictwa:

MAC EDUKACJA, OFICYNA EDUKACYJNA KRZYSZTOF PAZDRO, NOWA ERA, WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN, LANGENSCHEIDT POLSKA, SEVENTH SEA, WIR, WYDAWNICTWO EDUKACYJNE - WIKING, GRAF PUNKT, JUKA - 91 , BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH

 

Uwaga! Nauczyciele zainteresowani uczestnictwem w spotkaniach autorskich i warsztatowych

będą mogli zgłosić swój udział już od godz. 930, wpisując się na listy

2009-11-30
Żałoba Narodowa
W związku z Żałobą Narodową i Uroczystościami Żałobnymi

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Siedlcach

odwołuje zajęcia dydaktyczne

w dniach 17-18 kwietnia 2010 r.


Dyrektor SCDiDN w Siedlcach
Urszula Wyrzykowska-Dudek
 
2009-11-30
Akademia Młodego Nauczyciela
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na spotkanie z cyklu:

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
11 maja 2010 r. (wtorek), o godz. 15.00 SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania:
PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO I DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO LUB KWALIFIKACYJNEGO
2009-11-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkania z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych

Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 września 2010 r. (wtorek), o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania:

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA (WAŻNE TERMINY I DOKUMENTY)

Udział w Akademii jest bezpłatny

2009-11-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkania z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2010 r. (wtorek), o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania:

PRAWNE ASPEKTY PRACY NAUCZYCIELA (WARUNKI ZATRUDNIENIA, DODATKI FINANSOWE PRZYSŁUGUJĄCE NAUCZYCIELOWI ROZPOCZYNAJĄCEMU PRACĘ)

Udział w Akademii jest bezpłatny
2009-11-30
Akademia Dyrektora
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkania z cyklu

AKADEMIA DYREKTORA

przeznaczone dla dyrektorów wszystkich typów szkół miasta Siedlce i gmin współpracujących

Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2010 r. (czwartek), o godz. 11.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania: MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
2009-11-30
Akademia Młodego Nauczyciela
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu


AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
Spotkanie odbędzie się 1 marca 2011 r. (wtorek), o godz. 15.00 w siedzibie SCDiDN
w Siedlcach ul. Pescantina 2


Temat spotkania: MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

2009-11-30
Konkurs Z CHEMIĄ W XXI WIEK
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza do udziału w II edycji konkursu

Z CHEMIĄ W XXI WIEK

przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych
Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do dnia 18 listopada 2009 r.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach
www.scdidn.siedlce.pl
2009-11-18