Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


X SIEDLECKIE TARGI KSIĄŻKI EDUKACYJNEJ

X SIEDLECKIE TARGI  KSIĄŻKI  EDUKACYJNEJ

10 kwietnia  2010 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach

ul. Księdza J. Popiełuszki 8

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Lp.

Wydawnictwo

Godzina

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

 JUKA-91

10.00 -11.30

Metody aktywizujące w przedszkolu.

Agnieszka Potera

5

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Lp.

Wydawnictwo

Godzina

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

NOWA ERA

12.00 – 13.30

Do kogo ta mowa?”, czyli o zajęciach komputerowych

Michał Kęska 

1

2.

MAC EDUKACJA

10.00 - 11.30

Efektywne nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Kucharska

świetlica

 

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI

Lp.

Wydawnictwo

Godzina

Przedmiot

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

WIKING

10.00 – 11.30

Język polski

"Chwycić język za rogi, czyli o kształceniu językowym w szkole podstawowej"

Jacek Kulesza

1

 

GIMNAZJA

Lp

Wydawnictwo

Godzina

Przedmiot

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

MAC EDUKACJA

12.00 - 13.30

Plastyka

„Jak  realizować zajęcia artystyczne na lekcjach plastyki w gimnazjum?”

Małgorzata Czuj

świetlica

2.

WIKING

10.00 – 11.30

Język polski

„Jak to zrobić? - mistrzowskie formatowanie wypracowań na komputerze”

Iwona Mokrzan

2

3.

LANGENSCHEIDT POLSKA

12.00 – 13.30

Język niemiecki

Logisch! Nowy podręcznik dla gimnazjum

Katarzyna Świerc

2

4.

PWN

10.00 – 11.00

Język niemiecki

Multimediale Vorbereitung auf die Gymnasialprufung mit  Kompass und www.weiter_deutsch

Joanna Sobańska-Jędrych

3

5.

Oficyna Edukacyjna KRZYSZTOF PAZDRO

10.00 - 13.30

Chemia

Wybrane doświadczenia chemiczne w oparciu o podręcznik „Chemia dla gimnazjalistów Wydawnictwa Krzysztofa Pazdro- praktyka i wizualizacja.

Grażyna Barcińska

4

6.

Oficyna Edukacyjna KRZYSZTOF PAZDRO

12.00 - 13.30

Język polski

Analiza tekstów kultury w kontekście wymagań nowej podstawy programowej

Hanna Bielecka

4

7.

Oficyna Edukacyjna KRZYSZTOF PAZDRO

12.15 – 13.30

Matematyka

Niealgebraiczne rozwiązywanie zadań tekstowych

Barbara Wierzchucka

5

 
SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE

Lp.

Wydawnictwo

Godzina

Przedmiot

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

PWN

11.15 – 12.15

Język niemiecki

Wortschatzarbeit bei der Entwicklung der sprachlichen Kompetenz. Abivorbereitung mit Hier und da

Joanna Sobańska-Jędrych

3

 

Swoją ofertę wydawniczą zaprezentują wydawnictwa:

MAC EDUKACJA, OFICYNA EDUKACYJNA KRZYSZTOF PAZDRO, NOWA ERA, WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN, LANGENSCHEIDT POLSKA, SEVENTH SEA, WIR, WYDAWNICTWO EDUKACYJNE - WIKING, GRAF PUNKT, JUKA - 91 , BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH

 

Uwaga! Nauczyciele zainteresowani uczestnictwem w spotkaniach autorskich i warsztatowych

będą mogli zgłosić swój udział już od godz. 930, wpisując się na listy

2009-11-30
Żałoba Narodowa
W związku z Żałobą Narodową i Uroczystościami Żałobnymi

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Siedlcach

odwołuje zajęcia dydaktyczne

w dniach 17-18 kwietnia 2010 r.


Dyrektor SCDiDN w Siedlcach
Urszula Wyrzykowska-Dudek
 
2009-11-30
Akademia Młodego Nauczyciela
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na spotkanie z cyklu:

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
11 maja 2010 r. (wtorek), o godz. 15.00 SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania:
PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO I DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO LUB KWALIFIKACYJNEGO
2009-11-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkania z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych

Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 września 2010 r. (wtorek), o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania:

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA (WAŻNE TERMINY I DOKUMENTY)

Udział w Akademii jest bezpłatny

2009-11-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkania z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2010 r. (wtorek), o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania:

PRAWNE ASPEKTY PRACY NAUCZYCIELA (WARUNKI ZATRUDNIENIA, DODATKI FINANSOWE PRZYSŁUGUJĄCE NAUCZYCIELOWI ROZPOCZYNAJĄCEMU PRACĘ)

Udział w Akademii jest bezpłatny
2009-11-30
Akademia Dyrektora
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkania z cyklu

AKADEMIA DYREKTORA

przeznaczone dla dyrektorów wszystkich typów szkół miasta Siedlce i gmin współpracujących

Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2010 r. (czwartek), o godz. 11.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania: MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
2009-11-30
Akademia Młodego Nauczyciela
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu


AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
Spotkanie odbędzie się 1 marca 2011 r. (wtorek), o godz. 15.00 w siedzibie SCDiDN
w Siedlcach ul. Pescantina 2


Temat spotkania: MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

2009-11-30
Konkurs Z CHEMIĄ W XXI WIEK
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza do udziału w II edycji konkursu

Z CHEMIĄ W XXI WIEK

przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych
Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do dnia 18 listopada 2009 r.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach
www.scdidn.siedlce.pl
2009-11-18
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
informuje, że  6 listopada 2009 r. o godz. 10.45
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach odbędzie się

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezja Juliusza Słowackiego


realizowany w ramach projektu edukacyjnego
Obchody Roku Juliusza Słowackiego w Siedlcach
pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce.
2009-11-06
Nabór na stanowisko referenta ds. administracji
Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. ADMINISTRACJI

Rodzaj zatrudnienia:
Umowa na czas określony, 0,5 etatu.

Główne obowiązki:
 • Prowadzenie korespondencji Placówki,
 • Rejestrowanie delegacji służbowych,
 • Przepisywanie tekstów zleconych przez pracowników merytorycznych Placówki,
 • Redagowanie terminarza,
 • Obsługa spraw bieżących Placówki.

Wykształcenie:
Średnie

Wymagania niezbędne:
 • Kandydat powinien posiadać obywatelstwo polskie lub (w przypadku cudzoziemca)znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 • Sumienność, sprawność, cierpliwość, odpowiedzialność, podzielność i koncentracja uwagi, życzliwość,
 • Prawo jazdy kat. B

Znajomość języków obcych:
Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny i CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kwestionariusz osobowy.
Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, tel. fax 025-644-20-32 do dnia 29 października 2009r. (godz. 10.00)

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ciągu
5 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
2009-09-29