Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TETRALNYCH

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na konkurs

PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

JĘZYKI OBCE 2009

dla szkół podstawowych, który odbędzie się:

9 czerwca 2009 r. godz. 9.00-14.00

w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Pescantina 2, sala nr 40 i 41

2009-06-09
IX Siedleckie Targi Książki Edukacyjnej

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
przy współpracy
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
organizuje

IX Siedleckie Targi Książki Edukacyjnej

które odbędą się 28 marca 2009 r. w godz. od 10.00 - 16.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach,
ul. ks. J. Popiełuszki 8
2009-03-28
VII FORUM MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
przy współpracy
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
organizuje

VII FORUM MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
pod hasłem: CZŁOWIEK - NATURA - EDUKACJA

które odbędą się 26 marca 2009 r. o godz. 12.00
w auli Instystutu Biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach
ul. Bolesława Brusa 12
2009-03-26
II Siedleckie Targi Wyższych Uczelni
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach  
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach
organizuje
II Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni
które odbędą się 19 marca 2009 r. w godz. od 10.00 - 15.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, ul. ks. J. Popiełuszki 8
2009-03-19
AKADEMIA DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych na kolejne spotkanie z cyklu
AKADEMIA DYREKTORA
które odbędzie się 5 marca 2009 r. o godz. 10.00 - 13.00
w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, sala nr 53

Temat spotkania: SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE
Spotkanie prowadzi: Tomasz Babicz
2009-03-05
Konferencja "Dlaczego nam trudno?..."
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza  psychologów, pedagogów szkolnych,
pedagogów wspierających, nauczycieli szkół integracyjnych
na spotkanie z cyklu
DLACZEGO NAM TRUDNO?
FAKTY I MITY O DZIECIACH
ZE SPECYFICZNYMI  TRUDNOŚCIAMI EDUKACYJNYMI I WYCHOWAWCZYMI
które odbędzie się 15 grudnia 2008 r. w godz. 11.30 – 14.30
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach, ul. Konarskiego 11, sala audiowizualna

Wykład na temat: NEUROLOGICZNE MECHANIZMY
POWSTAWANIA TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ I ZACHOWANIU
wygłosi dr Aneta Borkowska (UMCS Lublin)
autorka m.in. książki Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD
z perspektywy  rozwojowej neuropsychologii klinicznej


2008-12-15
Konferencja poularnonaukowa poświęcona twórczości ZBIGNIEWA HERBERTA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na
KONFERENCJĘ POPULARNONAUKOWĄ
POŚWIĘCONĄ TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA HERBERTA


UROCZYSTE PODSUMOWANIE OBCHODÓW
ROKU ZBIGNIEWA HERBERTA W SIEDLCACH

które odbędzie się 12 grudnia 2008 r.
w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, Sala Biała, godz. 11.00
       Program:
  • Pan od przyrody Zbigniewa Herberta. Próba interpretacji – prof. dr hab. Zbigniew Lisowski
  • Kim jest Pan Cogito? – dr Roman Bobryk
  • Miłość Pana Cogito – dr Marzena Kryszczuk
  • Późna poezja Zbigniewa Herberta – mgr Feliks Krzywicki
  • Herbert i tradycja nieklasyczna. Wokół esejów – prof. dr hab. Antoni Czyż
2008-12-12
Współczesna edukacja kulturowa
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
Akademia Podlaska w Siedlcach Instytut Pedagogiki
FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „SZANSA

zapraszają na
MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ WSPÓŁCZESNA EDUKACJA KULTUROWA – OBLICZA, PRZEMIANY, PERSPEKTYWY
która odbędzie się w dniach 21-22 września 2009 r.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Fundacji SZANSA http://www.fundacjaszansa.org.pl/
2008-12-08
Konkurs chemiczny
KONKURS CHEMICZNY
dla uczniów szkół gimnazjalnych


W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi przypominamy, że 4 grudnia 2008 r. o godzinie 10.00 odbędą się eliminacje szkolne konkursu chemicznego 
"Z CHEMIĄ W XXI WIEK"
Prosimy o przesłanie do dnia 21.11.2008 r. zgłoszeń uczniów uczestniczących w tym konkursie na karcie zgłoszeń zamieszczonej na stronie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

Państwa szkoła otrzyma ilość egzemplarzy zadań konkursowych zgodnie z ilością kart zgłoszeń. Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie
Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
2008-12-04
Akademia Młodego Nauczyciela
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
które odbędzie się 6 stycznia 2009 r. o godz. 15.00 w siedzibie SCDiDN w Siedlcach
ul. Pescantina 2

Temat spotkania: PRAWO OŚWIATOWE W PRACY NAUCZYCIELA – cd.
Spotkanie prowadzi: Anna Kamińska
Udział w Akademii jest bezpłatny
2008-11-30