Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


Żałoba Narodowa
W związku z Żałobą Narodową i Uroczystościami Żałobnymi

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Siedlcach

odwołuje zajęcia dydaktyczne

w dniach 17-18 kwietnia 2010 r.


Dyrektor SCDiDN w Siedlcach
Urszula Wyrzykowska-Dudek
 
2009-11-30
Akademia Młodego Nauczyciela
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na spotkanie z cyklu:

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
11 maja 2010 r. (wtorek), o godz. 15.00 SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania:
PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO I DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO LUB KWALIFIKACYJNEGO
2009-11-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkania z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych

Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 września 2010 r. (wtorek), o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania:

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA (WAŻNE TERMINY I DOKUMENTY)

Udział w Akademii jest bezpłatny

2009-11-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkania z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2010 r. (wtorek), o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania:

PRAWNE ASPEKTY PRACY NAUCZYCIELA (WARUNKI ZATRUDNIENIA, DODATKI FINANSOWE PRZYSŁUGUJĄCE NAUCZYCIELOWI ROZPOCZYNAJĄCEMU PRACĘ)

Udział w Akademii jest bezpłatny
2009-11-30
Akademia Dyrektora
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkania z cyklu

AKADEMIA DYREKTORA

przeznaczone dla dyrektorów wszystkich typów szkół miasta Siedlce i gmin współpracujących

Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2010 r. (czwartek), o godz. 11.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania: MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
2009-11-30
Akademia Młodego Nauczyciela
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu


AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
Spotkanie odbędzie się 1 marca 2011 r. (wtorek), o godz. 15.00 w siedzibie SCDiDN
w Siedlcach ul. Pescantina 2


Temat spotkania: MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

2009-11-30
Konkurs Z CHEMIĄ W XXI WIEK
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza do udziału w II edycji konkursu

Z CHEMIĄ W XXI WIEK

przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych
Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do dnia 18 listopada 2009 r.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach
www.scdidn.siedlce.pl
2009-11-18
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
informuje, że  6 listopada 2009 r. o godz. 10.45
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach odbędzie się

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezja Juliusza Słowackiego


realizowany w ramach projektu edukacyjnego
Obchody Roku Juliusza Słowackiego w Siedlcach
pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce.
2009-11-06
Nabór na stanowisko referenta ds. administracji
Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. ADMINISTRACJI

Rodzaj zatrudnienia:
Umowa na czas określony, 0,5 etatu.

Główne obowiązki:
 • Prowadzenie korespondencji Placówki,
 • Rejestrowanie delegacji służbowych,
 • Przepisywanie tekstów zleconych przez pracowników merytorycznych Placówki,
 • Redagowanie terminarza,
 • Obsługa spraw bieżących Placówki.

Wykształcenie:
Średnie

Wymagania niezbędne:
 • Kandydat powinien posiadać obywatelstwo polskie lub (w przypadku cudzoziemca)znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 • Sumienność, sprawność, cierpliwość, odpowiedzialność, podzielność i koncentracja uwagi, życzliwość,
 • Prawo jazdy kat. B

Znajomość języków obcych:
Nie wymagana

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny i CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kwestionariusz osobowy.
Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, tel. fax 025-644-20-32 do dnia 29 października 2009r. (godz. 10.00)

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ciągu
5 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
2009-09-29
Informacja o wynikach naboru na stanowiska doradców zawodowych
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ
SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W SIEDLCACH
W ZWIĄZKU Z NABOREM NA STANOWISKA DORADCÓW ZAWODOWYCH

w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Siedlcach

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowiska doradców zawodowych w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Siedlcach zostały wybrane następujące osoby:


 1. Pani Dorota Gawryluk, zam. Siedlce,
 2. Pani Monika Łopuska, zam. Siedlce,
 3. Pani Renata Zubkowicz, zam. Siedlce,
 4. Pani Aneta Jędrychowicz, zam. Siedlce,
 5. Pani Wanda Dmowska, zam. Siedlce,
 6. Pani Kamila Wójtowicz, zam. Sokołów Podlaski,
 7. Pan Grzegorz Orzełowski, zam. Siedlce.

 

UZASADNIENIE

Pani Dorota Gawryluk, Pani Monika Łopuska, Pani Renata Zubkowicz, Pani Aneta Jędrychowicz, Pani Wanda Dmowska, Pani Kamila Wójtowicz oraz Pan Grzegorz Orzełowski udzielili prawidłowych odpowiedzi na wszystkie zadane przez Komisję pytania, spełnili wszystkie wymagania formalne i konieczne zawarte w ogłoszeniu o naborze na szkolnych doradców zawodowych. Posiadają wiedzę specjalistyczną warunkującą odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań, a w szczególności posiadają wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego.
2009-09-09