Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych

2 marca 2010 r. (wtorek), o godz. 16.00 
SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania:

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EDUKACYJNYCH DO SPECJALNYCH POTRZEB DZIECKA (ANALIZA OPINII I ORZECZEŃ)
2010-03-02
Szkolenie dla nauczycieli przyrody i biologii
SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W SIEDLCACH
oraz
UNIWERSYTECKIE CENTRUM BADAŃ
NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli przyrody i biologii
(szkoły podstawowe i gimnazja)
na szkolenie

WZMACNIANIE EDUKACJI NT. RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA SZKOLNYCH, TERENOWYCH OBSERWACJI PRZYRODNICZYCH


Zajęcia w ramach projektu programu Unii Europejskiej Lifelong Learning Programme
„Edukacja i podnoszenie świadomości dt. środowiska ożywionego i różnorodności biologicznej” prowadzi mgr ANNA BATORCZAK (Uniwersytet Warszawski)
Szkolenie odbędzie się 26 lutego 2010 r. o godz. 12.00
w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2

Liczba miejsc ograniczona!
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat SCDiDN w Siedlcach tel. 025 644-20-32, e-mail scdidn@scdidn.siedlce.pl
2010-02-26
Spotkanie z cyklu WYCHOWAWCA Z PASJĄ
Zaproszenie
Beata Rucińska
doradca metodyczny d/s opieki i wychowania
serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte z cyklu WYCHOWAWCA  Z PASJĄ
pod tytułem
Mam problem z… komunikacją

Prezentacja modelu porozumiewania się zwanego Porozumieniem bez Przemocy
opracowanego przez psychologa Marshalla B. Rosenberga.

Zajęcia poprowadzi Pani Beata Kupiec,
która od 7 lat prowadzi konsultacje i szkolenia tzw. umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, asertywność, zarządzanie konfliktami etc. Pracuje również jako coach.

W programie: wykład, sesja warsztatowa, a na koniec wspólna kolacja.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 lutego 2010r.
 w Zespole Szkół Nr 1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 (w świetlicy szkolnej) w godz. 16.00-19.30.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 lutego 2010r. pod nr. telefonu 606-836-049
Opłata za kolację wynosi 4 zł.
Proszę o przyniesienie obuwia na zmianę.

SERDECZNIE ZAPRASZAM !!!
2010-02-25
Uroczyste podsumowanie konkursów
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza laureatów i szkolnych opiekunów konkursów:

"MISTRZ KLAWIATURY"

i
"ANIMOWANA KARTKA ŚWIĄTECZNA"

na uroczyste podsumowanie konkursów i wręczenie nagród,
które odbędzie się 16 lutego 2010 r. o godz. 10.00
w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlca
ul. Pescantina 2, sala nr 41

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
2010-02-16
AKADEMIA DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA DYREKTORA


przeznaczone dla dyrektorów wszystkich typów szkół miasta Siedlce i gmin współpracujących
Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2010 r. (środa), o godz. 11.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania:
EWALUACJA WEWNĘTRZNA

JAKO NOWA FORMA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO
2010-01-20
Konferencja DYREKTOR-NAUCZYCIEL-UCZEŃ-RODZIC
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na konferencję

DYREKTOR-NAUCZYCIEL-UCZEŃ-RODZIC

SKUTECZNE POROZUMIEWANIE SIĘ


która odbędzie się odbędzie się 28 stycznia 2010 r.  godz. 10.00  

Miejsce konferencji NoveKino SIEDLCE, ul. Wiszniewskiego 4
2010-01-08
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA


przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
Spotkanie odbędzie się 5 stycznia 2010 r. (wtorek), o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania:
MONITOROWANIE REALIZACJI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO


Udział w Akademii jest bezpłatny

2010-01-05
Nabór na stanowisko doradcy zawodowego
Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
,
w związku z realizacją projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w  regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego o nazwie

JUŻ WIEM KIM BĘDĘ!
doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


OGŁASZA UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR

NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

Zainteresowani nauczyciele spełniający warunki § 22 ust. 1, pkt 1-2
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400)

proszeni są o złożenie do dnia 30 grudnia 2009 r. (godz.10.00)
następujących dokumentów:
  • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
  • list motywacyjny;
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
  • kserokopię dyplomu nadającego uprawnienia pedagogiczne (potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
  • kserokopię dyplomu uprawniającego do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego(potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
Dokumenty należy składać w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2; tel.fax 025 644 20 32
2009-12-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkanie z cyklu:

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA


przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
13 kwietnia 2010 r. (wtorek), o godz. 15.00
SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2

Temat spotkania: ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

2009-11-30
X SIEDLECKIE TARGI KSIĄŻKI EDUKACYJNEJ

X SIEDLECKIE TARGI  KSIĄŻKI  EDUKACYJNEJ

10 kwietnia  2010 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach

ul. Księdza J. Popiełuszki 8

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Lp.

Wydawnictwo

Godzina

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

 JUKA-91

10.00 -11.30

Metody aktywizujące w przedszkolu.

Agnieszka Potera

5

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Lp.

Wydawnictwo

Godzina

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

NOWA ERA

12.00 – 13.30

Do kogo ta mowa?”, czyli o zajęciach komputerowych

Michał Kęska 

1

2.

MAC EDUKACJA

10.00 - 11.30

Efektywne nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Kucharska

świetlica

 

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI

Lp.

Wydawnictwo

Godzina

Przedmiot

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

WIKING

10.00 – 11.30

Język polski

"Chwycić język za rogi, czyli o kształceniu językowym w szkole podstawowej"

Jacek Kulesza

1

 

GIMNAZJA

Lp

Wydawnictwo

Godzina

Przedmiot

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

MAC EDUKACJA

12.00 - 13.30

Plastyka

„Jak  realizować zajęcia artystyczne na lekcjach plastyki w gimnazjum?”

Małgorzata Czuj

świetlica

2.

WIKING

10.00 – 11.30

Język polski

„Jak to zrobić? - mistrzowskie formatowanie wypracowań na komputerze”

Iwona Mokrzan

2

3.

LANGENSCHEIDT POLSKA

12.00 – 13.30

Język niemiecki

Logisch! Nowy podręcznik dla gimnazjum

Katarzyna Świerc

2

4.

PWN

10.00 – 11.00

Język niemiecki

Multimediale Vorbereitung auf die Gymnasialprufung mit  Kompass und www.weiter_deutsch

Joanna Sobańska-Jędrych

3

5.

Oficyna Edukacyjna KRZYSZTOF PAZDRO

10.00 - 13.30

Chemia

Wybrane doświadczenia chemiczne w oparciu o podręcznik „Chemia dla gimnazjalistów Wydawnictwa Krzysztofa Pazdro- praktyka i wizualizacja.

Grażyna Barcińska

4

6.

Oficyna Edukacyjna KRZYSZTOF PAZDRO

12.00 - 13.30

Język polski

Analiza tekstów kultury w kontekście wymagań nowej podstawy programowej

Hanna Bielecka

4

7.

Oficyna Edukacyjna KRZYSZTOF PAZDRO

12.15 – 13.30

Matematyka

Niealgebraiczne rozwiązywanie zadań tekstowych

Barbara Wierzchucka

5

 
SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE

Lp.

Wydawnictwo

Godzina

Przedmiot

Temat

Prowadzący

Nr sali

1.

PWN

11.15 – 12.15

Język niemiecki

Wortschatzarbeit bei der Entwicklung der sprachlichen Kompetenz. Abivorbereitung mit Hier und da

Joanna Sobańska-Jędrych

3

 

Swoją ofertę wydawniczą zaprezentują wydawnictwa:

MAC EDUKACJA, OFICYNA EDUKACYJNA KRZYSZTOF PAZDRO, NOWA ERA, WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN, LANGENSCHEIDT POLSKA, SEVENTH SEA, WIR, WYDAWNICTWO EDUKACYJNE - WIKING, GRAF PUNKT, JUKA - 91 , BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH

 

Uwaga! Nauczyciele zainteresowani uczestnictwem w spotkaniach autorskich i warsztatowych

będą mogli zgłosić swój udział już od godz. 930, wpisując się na listy

2009-11-30