Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


"EDUKACJA GLOBALNA Z KLASĄ"
Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenie "EDUKACJA GLOBALNA Z KLASĄ"  Oferta skierowana jest głównie  do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie,  geografii i biologii w gimnazjach Oferta obejmuje pakiet złożony z kursu internetowego (3 października - 31 grudnia 2011r.)  oraz warsztatów w dniu 18 listopada  br. Oprócz zasobów wiedzy z zakresu edukacji globalnej i przykładów dobrej praktyki uczestnicy kursu otrzymają materiały i narzędzia do wykorzystania w pracy z uczniami, poprowadzą w swoich szkołach zajęcia na temat edukacji globalnej i otrzymają informację zwrotną od swoich opiekunów z kursu oraz przygotują się do realizacji projektu edukacyjnego w zakresie edukacji globalnej. 
Szkolenie dofinansowane jest ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. - Polska Pomoc. Szczegóły, kontakty i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie organizatora.


2011-10-03
WSPÓŁCZESNE OBLICZA AUTYZMU - SZEROKIE SPECTRUM ODDZIAŁYWAŃ
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję organizowaną pod patronatem  Mazowieckiego Kuratora Oświaty WSPÓŁCZESNE OBLICZA AUTYZMU
– SZEROKIE SPECTRUM ODDZIAŁYWAŃ
, która odbędzie się 6 października 2011 r. w godz. 10.00-14.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach przy ul. Konarskiego 11
W dniu 6 października 2011r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach  odbyła się konferencja zorganizowana przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty pod hasłem  Współczesne oblicze autyzm -  szerokie spektrum oddziaływań.
2011-09-06
AKTYWNA PRACA PROFILAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA WYMAGAJĄCYM ZESPOŁEM KLASOWYM
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce i Stowarzyszenie Epsilon działające przy Centrum Edukacji i Profilaktyki w Bielsku-Białej zapraszają na panel szkoleniowy przeznaczony dla nauczycieli wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych AKTYWNA PRACA PROFILAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA
WYMAGAJĄCYM ZESPOŁEM KLASOWYM
. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2011 r. godz. 8.30 – 14.00 w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2

2011-06-08
Konkurs ofert na stanowiska doradców metodycznych
UWAGA NAUCZYCIELE !!! Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ogłasza konkurs ofert na stanowiska doradców metodycznych w zakresie następujących przedmiotów: przyroda/biologia, szkolnictwo specjalne, przedmioty zawodowe, historia/wos, język angielski

2011-04-15
Akademia Dyrektora
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce
zaprasza na spotkania z cyklu

AKADEMIA DYREKTORA

przeznaczone dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych
Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia 2011 r. (piątek), godz. 10.00
w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2

Temat spotkania:
  • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE
  • PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (klasy IV- VI) I PONADGIMNAZJALNYCH DO REFORMY PROGRAMOWEJ KSZTACENIA OGÓLNEGO
2011-04-15
Akademia Młodego Naucyciela
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce
zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2011 r. (wtorek), o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2

Temat spotkania: ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH,
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUCZYCIELA
2011-04-05
Szkolenie BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEZY W INTERNECIE
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

w imieniu

Fundacji Dzieci Niczyje


oraz firmy ArcaBit zaprasza przedstawicieli Szkół do udziału
w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym zagadnień
związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie.

Projekt szkoleniowy został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Szkolenie odbędzie się w Siedlcach, 29 marca 2011 roku
w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
przy ul. Pescantina 2 (sala nr 40)
o godzinie 11:30. Rejestracja od godziny 11:00.

Przewidywany czas szkolenia: około 2 godziny.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Potwierdzenie przyjęcia na szkolenie wyślemy drogą mailową.

Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie:
http://www.bezpiecznaszkola.com.pl/szkolenia/zgloszenie  

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami na stronie:
http://www.bezpiecznaszkola.com.pl
2011-03-29
I Mały Festiwal Piosenki Rosyjskiej BAŁAŁAJKA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza wszystkich zainteresowanych na

I Mały Festiwal Piosenki Rosyjskiej BAŁAŁAJKA

Festiwal odbędzie się 10 marca 2011 r. (czwartek), godz. 9.00
w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, przy ul. Bpa. Ignacego Świrskiego 31
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin dla uczestników festiwalu został zamieszczony na stronie internetowej www.scdidn.siedlce.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą do 11.02.2011 r.
na adres e-mail scdidn@scdidn.siedlce.pl lub jagewka@gmail.com


2011-03-10
Miedzynarodowy Rok Chemii
Polskie Towarzystwo Chemiczne w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zapraszają
społeczność akademicką, nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych

na seminarium organizowane
pod patronatem

Mazowieckiego Kuratora Oświaty
oraz Rektora Uniwersytety Przyrodniczo-Humanistycznego

ROLA CHEMII W ZRÓWNOWAŻONYM
 ROZWOJU CYWILIZACYJNYM


INAUGURUJĄCE OBCHODY W SIEDLCACH
Międzynarodowego Roku Chemii
i Roku Marii Skłodowskiej-Curie

Seminarium odbędzie się 10 lutego 2011 r. (czwartek), w godz. 12.00
Uniwersytet Przyrodniczo-Humansityczny
Wydział Nauk Ścisłych ul. 3 Maja 54, aula nr 3

PROGRAM SEMINARIUM

12.00 – 12.10 –Otwarcie seminarium
12.10 – 12.25 –Inauguracja obchodów Międzynarodowego Roku Chemii w Siedlcach
12.25 – 12.40 –Projekcja filmu o Marii Skłodowskiej – Curie
12.40 – 12.50 –Promieniotwórczość jako osobliwość wszechczasów
                         mgr Grażyna Barcińska
12.50 – 13.20 –Przerwa kawowa, zwiedzanie wystawy Śladami
                         Marii Skłodowskiej-Curie udostępnionej
                         przez Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
13.20 – 13.50 –Zdrowie ludzi i troska o środowisko
                         naturalne – zadanie nauk przyrodniczych i ścisłych
                         prof. nzw. dr hab. Teodozja M. Lipińska
13.50 – 14.30 –Energetyka jądrowa – historia i stan obecny
                         prof. nzw. dr hab. Krzysztof Wojciechowski
14.30 – 14.35 –Zakończenie seminarium

2011-02-10
Akademia Młodego Nauczyciela
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza na spotkania z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2011 r. (wtorek), o godz. 14.30 w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2 (czytelnia  PG nr 4)
Temat spotkania: SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM AGRESYWNYM UCZNIÓW W SZKOLE
***
Kolejne spotkanie odbędzie się 1 marca 2011 r. (wtorek), o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2
Temat spotkania: MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
2011-02-08