Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


Konferencja MEDIA W EDUKACJI
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży SZANSA
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Stowarzyszenie TUTAJTERAZ

zapraszają wszystkich zainteresowanych
na konferencję

 MEDIA W EDUKACJI
Przestrzenie globalności – obszary lokalności


która odbędzie się w dniu 19 listopada 2012 r.

w Gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
przy ul. ks. J. Popiełuszki 9

2012-11-19
Konkurs ŚWIAT PRUSA PĘDZLEM MALOWANY
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza do udziału

w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

ŚWIAT PRUSA PĘDZLEM MALOWANY

Termin nadsyłania prac upływa 19 listopada 2012 r.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu
dostępne na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach www.scdidn.siedlce.pl

2012-11-19
UWAGA NAUCZYCIELE !!!
UWAGA NAUCZYCIELE !!!

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ogłasza konkurs ofert na stanowiska doradców metodycznych
w zakresie następujących przedmiotów:

  •     język rosyjski
  •     język angielski
  •     geografia
  •     szkolnictwo specjalne

Nauczyciele ubiegający się o funkcję doradcy metodycznego powinni spełniać warunki
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie placówek doskonalenia ( Dz. U. nr 200/2009 poz.1537) §23 p.1,2,3:

    wykształcenie wyższe pedagogiczne (zgodne z nauczanym przedmiotem)
    co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej
    stopień  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
    zatrudnienie w szkole/placówce prowadzonej przez Miasto Siedlce

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o składanie ofert pisemnych
zawierających dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
oraz opis osiągnięć w pracy pedagogicznej i koncepcję pracy na stanowisku doradcy
do dnia 16 listopada 2012 r. na adres:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce (budynek PG 4)
2012-11-16
AKADEMIA DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce
zaprasza na konferencję z cyklu

AKADEMIA DYREKTORA
 

przeznaczone dla dyrektorów wszystkich typów szkół

miasta Siedlce i gmin współpracujących

 Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2012 r. godz. 12.00 - 14.00

w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2


Temat spotkania:
ZADANIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA W ZAKRESIE ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE
2012-11-16
UWAGA !!!
UWAGA !!!

Z powodu awarii strony internetowej
Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach,
osoby zgłaszające się w dniach  24.10. – 06.11.2012 r.
na kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, warsztaty
proszone są o ponowną rejestrację elektroniczną.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

2012-11-08
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce
zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów,
kontraktowych i innych zainteresowanych


Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2012 r. (wtorek), o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2

Temat spotkania: BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH,
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUCZYCIELA

Udział w Akademii jest bezpłatny

2012-11-06
Refleksja po konferencji ...
REFLEKSJA PO MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa”.
W ostatnim czasie coraz częściej zaczynamy spotykać się z pojęciem SIECI w odniesieniu do doskonalenia zawodowego nauczycieli. SIEĆ!  Pierwsze skojarzenie : pułapka, niewola, zagrożenie. Ale, czy na pewno?
2012-10-31
WYCHOWAWCA Z PASJĄ
Beata Rucińska doradca metodyczny d/s opieki i wychowania serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte z cyklu „Wychowawca z pasją” pod tytułem: „Każde dziecko chce być dobre…” idee Janusza Korczaka w pracy pedagogicznej współczesnego nauczyciela
2012-10-25
Refleksja po konferencji ...
REFLEKSJA PO MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI Systemowe strategie kształcenia uczniów zdolnych drogą ku edukacji przyszłości. W dniach 19-20 października 2012r odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja nt „Systemowe strategie kształcenia uczniów zdolnych drogą ku edukacji przyszłości”.
2012-10-20
Partnerstwo w szkole – fikcja czy rzeczywistość? Coaching, mentoring i dialog w szkole.
Instytut Raabe oraz Wydawnictwo Raabe zapraszają dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów
do uczestnictwa w konferencji  PARTNERSTWO W SZKOLE – FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ? COACHING, MENTORING I DIALOG W SZKOLE, która odbędzie się w dniu 18-19 października 2012 r. w Millennium Plaza w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123 a.Konferencja rozpoczyna się18 października o godzinie 10.30, a kończy 19 października o godz. 15.00 Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.InstytutRaabe.pl W załączeniu informacja na temat konferencji oraz karta zgłoszenia.
2012-10-19