Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


III MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI STOŁOWEJ
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza
wszystkich zainteresowanych na

III Międzyszkolny Turniej Piłki Stołowej
który odbędzie się w dniach 18-19 marca 2013 r.
w Zespole Szkół Nr 1 w Siedlcach, ul. Graniczna 1 - świetlica szkolna

 I i II kategoria wiekowa - Szkoły Podstawowe klasy I - III oraz IV - VI – 18 marca 2013 r.

III i IV kategoria wiekowa - Gimnazja i Szkoła Ponadgimnazjalne – 19 marca 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące III Międzyszkolnego Turnieju Piłki Stołowej
dostępne w zakładce KONKURSY

***
Podsumowanie III Międzyszkolnego Turnieju Piłki Stołowej


2013-03-18
FORUM MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zapraszają
nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych
do udziału

w FORUM MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
„NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”


które odbędą się 14 marca 2013 r. w godz.10.00-15.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach
ul. ks. Konarskiego 11

* * *
FORUM MYŚLI PEDAGOGICZNEJ - refleksje pokonferencyjne
2013-03-14
UWAGA!
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach


INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z REGULAMINEM OPŁAT ZA SZKOLENIA
OD 1 STYCZNIA 2013 R.
OPŁATY ZA KURSY I WARSZTATY PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE
NA KONTO BANKOWE

NR 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810

2013-02-28
NABÓR NA STANOWISKO DORADCY METODYCZNEGO
UWAGA NAUCZYCIELE !!!

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ogłasza konkurs ofert na stanowiska doradców metodycznych
w zakresie następujących przedmiotów:

 • wychowanie przedszkolne
 • edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka/technika
 • język niemiecki
 • język angielski
 • chemia/fizyka
 • plastyka
 • muzyka
 • opieka/wychowanie (świetlice/internaty)
 • szkolnictwo specjalne
 • religia
 • wychowanie fizyczne
 • biblioteki szkolne

Nauczyciele ubiegający się o funkcję doradcy metodycznego powinni spełniać warunki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia (Dz. U. nr 200/2009 poz.1537 z poźn. zmianami)

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne (zgodne z nauczanym przedmiotem)
 • co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej
 • stopień  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • zatrudnienie w szkole/placówce prowadzonej przez Miasto Siedlce

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o osobiste składanie ofert pisemnych
zawierających dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
oraz opis osiągnięć w pracy pedagogicznej i koncepcję pracy na stanowisku doradcy metodycznego
na adres:


Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce (budynek PG 4)
w godz. 8.00 – 15.30

do dnia 29 marca 2013 r.

2013-02-21
VI SIEDLECKIE TARGI WYŻSZYCH UCZELNI
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W SIEDLCACH
SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SIEDLCACH
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZSP NR 3


zapraszają młodzież i nauczycieli do udziału
 w VI Siedleckich Targach Edukacyjnych Wyższych Uczelni

„Ku przyszłości zawodowej”

które odbędą się 14 lutego 2013 roku,  w godz.10.00-14.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach ul. ks. J. Popiełuszki 8

Temat tegorocznych targów: „ Odkryj z nami swój potencjał zawodowy”

Naszą imprezę honorowym patronatem objęli: Karol Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty
i Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce.
W Targach wezmą udział następujące
- uczelnie wyższe:

 1. Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
 2. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 3. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 4. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 5. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 6. Politechnika Białostocka 
 7. Politechnika Warszawska
 8. Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 9. Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 10. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 11. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 12. Uniwersytet w Białymstoku
 13. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 14. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 15. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 16. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
 17. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
 18. Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
 19. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 20. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 22. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie

- szkoły policealne:
 1. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach
 2. Policealne Studium Menedżerskie NOVUM w Siedlcach
 3. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach
 4. Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

-oraz instytucje:

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
 3. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
 4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach
 5. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UP-H w Siedlcach

Młodzież zapozna się z ofertami edukacyjnymi szkół wyższych, co zapewne pomoże jej w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru uczelni, w której chce kontynuować naukę.

Odwiedzający mogą wziąć udział w ciekawych zajęciach, które wybiorą spośród zaproponowanych tematów:

SALA 2
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

10.00    Scena Maturzysty – czyli jak zaprezentować się na egzaminie maturalnym
11.45    Scena Maturzysty – czyli jak zaprezentować się na egzaminie maturalnym

SALA 3 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
10.00     Europa dla młodzieży
11.00     Europa dla młodzieży
12.00    Europa dla młodzieży

SALA 4

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
10.00    Rozmowa kwalifikacyjna Twoją furtką do sukcesu
11.00    Autoprezentacja – świadomość wizerunku

SALA 5 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach
10.00       Bohater własnego życia, czyli sztuka osiągania celów
11.00         Jak Cię widzą, tak cię piszą – tajniki autoprezentacji
12.00    Unijne wsparcie dla młodych i przedsiębiorczych.
13.00    Unijne wsparcie dla młodych i przedsiębiorczych.

SALA 6
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
10.00    O sztuce wystąpień publicznych
11.00    Młodzi planują swoją karierę - czyli co dalej po maturze
12.00    Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej
13.00    Odnieś sukces w rozmowie z pracodawcą - czyli sztuka rozmowy kwalifikacyjnej

SALA 21 
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
10.00    Zawody przyszłości - jak i jaką drogę zawodową wybrać?
11.00    Krajowe Ramy Kwalifikacji - zmiany w systemie zdobywania, uzyskiwania, potwierdzania kwalifikacji zawodowych
12.00    Zawody przyszłości - jak i jaką drogę zawodową wybrać?
13.00    Krajowe Ramy Kwalifikacji - zmiany w systemie zdobywania, uzyskiwania, potwierdzania kwalifikacji zawodowych

SALA 23 
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
10.00    Ułóż z nami swoją przyszłość
11.00    Ułóż z nami swoją przyszłość

SALA 24 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
10.00    Kłamstwo, przyzwyczajenie czy społeczna konieczność
11.00    Kłamstwo, przyzwyczajenie czy społeczna konieczność

Podczas Targów  dyżury pełnić będą przedstawiciele:
•    uczelni wyższych,
•    Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
•    Powiatowego Urzędu Pracy,
•    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP,
•    Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
•    Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
•    psycholog i doradca zawodowy,
oraz prowadzone będzie doradztwo dotyczące dalszego kształcenia osób niepełnosprawnych i wyboru przez nich zawodu.

Targi Edukacyjne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, w 2012 roku uczestniczyło w nich ponad 1500 osób.

Aby uniknąć dyskomfortu - spowodowanego brakiem możliwości skorzystania przez uczniów Państwa szkoły, z wybranych przez nich zajęć -  prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia (najpóźniej do dnia 12 lutego 2013r) i dokonania rezerwacji.

Prosimy o podanie:
•    LICZBY UCZESTNIKÓW
•    GODZINY PRZYBYCIA
•    TEMATÓW ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH (do wyboru z listy)
Na miejscu otrzymacie Państwo opiekuna - przewodnika, który pomoże w swobodnym poruszaniu się po naszej placówce.
    
Przybycie na Targi Edukacyjne możliwe jest także bez wcześniejszej rezerwacji. Organizator w takim momencie nie gwarantuje Państwu, pełnego udziału w wybranych zajęciach, z powodu braku wolnych miejsc.

Rezerwacji dokonuje: p. Aneta Jędrychowicz 604-445-122

2013-02-14
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce
zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2013 r. (wtorek), o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2

Temat spotkania: WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY Z RODZICAMI
Udział w Akademii jest bezpłatny
2013-01-08
PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli
 na konferencję organizowaną pod patronatem
Prezydenta Miasta Siedlce

PRACA Z UCZNIEM
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI


która odbędzie się 14 grudnia 2012 r., godz. 11.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach
przy ul. Konarskiego 11 (sala audiowizualna)

Program:

10.30 – 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 – 11.10

Rozpoczęcie konferencji

mgr Urszula Wyrzykowska-Dudek – dyrektor SCDiDN w Siedlcach

11.10 – 11.50

Wykład Kierunki zmian prawa oświatowego w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Elżbieta Neroj – Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

11.50 – 12.30

Wykład „Izolacja, segregacja, versus, integracja, inkluzja”

prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk - Rektor  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

12.30 – 13.00

Przerwa kawowa

13.00 – 13.45

„Strategie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

dr Agnieszka Olechowska - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

13.45 – 14.30

„Specyfika pracy z uczniem zdolnym”

mgr Iwona Fechner-Sędzicka

14.30

Podsumowanie konferencji

mgr Urszula Wyrzykowska-Dudek – dyrektor SCDiDN w Siedlcach
Cel: Celem konferencji jest zaprezentowanie kierunków zmian prawa oświatowego w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, modelów pracy z tą grupą i problemów na jakie można w związku z nią napotkać.
 
 
Adresaci: Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, psychologów, pedagogów wspomagających, specjalistów z PPP, wszystkich nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebach edukacyjnymi.2012-12-14
Warsztaty "Emisja głosu dla dyrygentów chórów"
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 zaprasza
 nauczycieli muzyki wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
na 10 godz. warsztaty

 „EMISJA GŁOSU DLA DYRYGENTÓW CHÓRÓW”


Zajęcia prowadzone będą przez prof. dr hab. ks. Michała Szulika
Termin warsztatów - listopad 2012 r., Odpłatność – 100 zł
Zgłoszenia przyjmujemy na adres:  e-mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl,
SCDiDN Siedlce,ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce.

2012-12-01
Konferencja BOLESŁAW PRUS 2012
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Siedlecki
zapraszają na konferencja popularnonaukową

BOLESŁAW PRUS 2012 W 100. rocznicę śmierci pisarza,

która odbędzie się 30 listopada 2012 r., godz. 11.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach
2012-11-30
Konferencja SZEŚCIOLATEK W SZKOLE
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli
 na konferencję organizowaną pod patronatem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Prezydenta Miasta Siedlce


SZEŚCIOLATEK W SZKOLE
WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO
,


która odbędzie się 22 listopada 2012 r. w godz. 11.30 - 15.30
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach
przy ul. Konarskiego 11 (sala audiowizualna)


2012-11-22