Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


Informuje o wyborze najkorzystniejszej ofertyna materiały pomocnicze do szkoleń

SCDiDN.0841.1.1.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na materiały pomocnicze do szkoleń (teczka, długopis, notes, pendrive) – 920 sztuk.

2013-10-01
Zapytanie o cenę_regał zamykany


SCDiDN.0841.1.6.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Zapytanie o cenę

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce zaprasza do złożenia oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostawę i montaż wyposażenia stanowisk pracy – regał zamykany (2 sztuki)


2013-10-01
Zapytanie o cenę_sprzęt komputerowy

SCDiDN.0841.1.5.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Zapytanie o cenę

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakup:
a) Tablica Interaktywna – 2 sztuki
b) Laptop z oprogramowaniem do prowadzenia szkoleń - 2 sztuki
c) Projektor multimedialny - 2 sztuki
d) Zestaw komputera stacjonarnego z oprogramowaniem – 2 sztuki
e) Laptop z oprogramowaniem do pracy biurowej – 1 sztuka

2013-09-27
Zapytanie o cenę_fotele obrotowe do biurka

SCDiDN.0841.1.4.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Zapytanie o cenę

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce zaprasza do złożenia oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostawę i montaż wyposażenia stanowisk pracy – fotel obrotowy do biurka (2 sztuki)2013-09-26
Zapytanie o cenę_Powiatowy Program Wspomagania


SCDiDN.0841.1.2.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Zapytanie o cenę

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2 08-110 Siedlce zaprasza do złożenia oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wykonanie dzieła: przygotowanie koncepcji Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) szkół i przedszkoli w powiecie m. Siedlce w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów”.
2013-09-25
Zapytanie o cenę_biurka


SCDiDN.0841.1.3.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Zapytanie o cenę

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce zaprasza do złożenia oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostawę i montaż wyposażenia stanowisk pracy – biurko (2 sztuki).
2013-09-25
Zapytanie o cenę - Materiały pomocnicze do szkoleń
Siedlce, 24.09.2013 r.

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Zapytanie o cenę

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce zaprasza do złożenia oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na materiały pomocnicze do szkoleń (teczka, długopis, notes, pendrive) - 920 sztuk.


2013-09-24
KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKOŁY - NOWE SPOJRZENIE NA DOSKONALENIESamorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli miasta Siedlce
na konferencję

 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKOŁY
- NOWE SPOJRZENIE NA DOSKONALENIE


która odbędzie się w dniu 19 września 2013 r. o godz. 13.00
w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2

REKRUTACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ SCDIDN

- Kompleksowe wsparcie szkół - sposobem na sukces edukacyjny uczniów - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie  rozwoju szkół)
- Kształcenie zawodowe zgodne z potrzebami rynku pracy  projekt współfinansowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci
Staże zagraniczne siedleckiej kadry edukacyjnej projekt współfinansowany w ramach EFS POKL (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli)
2013-09-19
Nabór na stanowisko Asystent/ka koordynatora ProjektuDyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Asystent/ka koordynatora Projektu 

„Kompleksowe wsparcie szkoły sposobem na sukces edukacyjny uczniów”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

2013-07-15
Nabór na Specjalistę ds. rozliczeń finansowychDyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Specjalist(k)a ds. rozliczeń finansowych Projektu

„Kompleksowe wsparcie szkoły sposobem na sukces edukacyjny uczniów”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

2013-07-15