Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


Konferencja DZIAŁANIA SZKOŁY NA RZECZ ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli

na konferencję organizowaną pod patronatem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
oraz Prezydenta Miasta Siedlce

DZIAŁANIA SZKOŁY
NA RZECZ ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW
która odbędzie się 9 października 2013 r.
w godz. 10.00 - 14.30
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach
przy ul. Konarskiego 11 (sala audiowizualna)

2013-10-09
Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż wyposażenia stanowisk pracy – regał zamykany (2 sztuki)

SCDiDN.0841.1.6.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostawę i montaż wyposażenia stanowisk pracy – regał zamykany (2 sztuki)

2013-10-09
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce
zaprasza na spotkanie z cyklu

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

przeznaczone dla nauczycieli stażystów,
kontraktowych i innych zainteresowanych

Spotkanie odbędzie się 8 października 2013 r. (wtorek), o godz. 15.15
w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2

Temat spotkania: AUTORYTET NAUCZYCIELA JEDNYM Z ELEMENTÓW WARSZTATU PRACY

Udział w Akademii jest bezpłatny
2013-10-08
Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie koncepcji PPW szkół i przedszkoli w powiecie m. Siedlce

SCDiDN.0841.1.2.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wykonanie dzieła: przygotowanie koncepcji Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) szkół i przedszkoli w powiecie m. Siedlce w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów”.


2013-10-08
Konferencja
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
oraz
Zespół Szkół Nr 1 w Siedlcach

zaprasza
dyrektorów szkół gimnazjalnych na konferencję nt.
PREZENTACJA
INTERDYSCYPLINARNEGO PROGRAMU NAUCZANIA ART - INFO
OPRACOWANEGO I WDRAŻANEGO
PRZEZ SPOŁECZNE GIMNAZJUM STO
I PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH


która odbędzie się 7 października 2013 r.
o godz. 12.00

w Zespole Szkół Nr 1 w Siedlcach przy ul. Granicznej

2013-10-07
Zapytanie o cenę_urządzenie wielofunkcyjne_drukarka

SCDiDN.0841.1.8.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Zapytanie o cenę

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakup:
a) Urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka
b) Drukarka - 1 sztuka2013-10-07
Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzęt komputerowy

SCDiDN.0841.1.5.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakup:
a) Tablica Interaktywna – 2 sztuki
b) Laptop z oprogramowaniem do prowadzenia szkoleń - 2 sztuki
c) Projektor multimedialny - 2 sztuki
d) Zestaw komputera stacjonarnego z oprogramowaniem – 2 sztuki
e) Laptop z oprogramowaniem do pracy biurowej – 1 sztuka

2013-10-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_fotol obrotowy do biurka

SCDiDN.0841.1.4.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostawę i montaż wyposażenia stanowisk pracy – fotel obrotowy do biurka (2 sztuki)

2013-10-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_biurka

SCDiDN.0841.1.3.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu:
III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostawę i montaż wyposażenia stanowisk pracy – biurko (2 sztuki)

2013-10-03
Zapytanie o cenę_szafa metalowa

SCDiDN.0841.1.7.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Zapytanie o cenę

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce zaprasza do złożenia oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostawę i montaż szafy metalowej (1 sztuka)


2013-10-02