Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


SPOTKANIA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA


Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza ZAKWALIFIKOWANYCH/E NAUCZYCIELI/KI
na spotkania sieci współpracy i samokształcenia
w ramach projektu nr UDA-POKL.03.05.00-00-156/12
„Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów”

Temat sieci: NAUCZYCIELE PRACUJĄ ZESPOŁOWO –
WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA I UCZNIA MŁODSZEGO

Temat: Praca z dzieckiem i uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
która odbędzie się 15 stycznia 2014 r. w godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN Siedlce
przy ul. Pescantina 2
* * *

Temat sieci: INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
Temat: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK  w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:ciekawe prezentacje multimedialne - prezi,
która odbędzie się 16 stycznia 2014 r. w godz. 15.00
w Publicznym Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
przy ul. Sekulska 10

* * *

Temat sieci: KREATYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH
I GODZINACH WYCHOWAWCZYCH

Temat: Mam problem z ... kreatywnością,
która odbędzie się 23 stycznia 2014 r. w godz. 15.30
w Zespole Szkół Nr 1 w Siedlcach przy ul. Granicznej 1

* * *
Temat sieci: POZAPEDAGOGICZNE OBOWIĄZKI DYREKTORA
Temat: Dyrektor jako prawodawca,
która odbędzie się 23 stycznia 2014 r. w godz. 11.00
w siedzibie SCDiDN Siedlce przy ul. Pescantina 2

2014-01-15
Konferencja "Przygotowanie nauczycieli języka polskiego do zmian w egaminie maturalnym od 2015"
Centralna Komisja Egzaminacyjna,
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach,
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
zapraszają na konferencję

PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO
DO ZMIAN W EGZAMINIE MATURALNYM OD 2015

przeznaczoną dla polonistów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
która odbędzie się 16 grudnia 2013 r. o godz. 11.00
w siedzibie
Miejskiego Ośrodku Kultury w Siedlcach
przy ul. Pułaskiego 6.

2013-12-16
Konferencja KREATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W EDUKACJI - OD TEORII DO PRAKTYKI
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli
na konferencję
organizowaną pod patronatem
Prezydenta Miasta Siedlce

KREATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W EDUKACJI –
OD TEORII DO PRAKTYKI

która odbędzie się 22 listopada 2013 r. w godz. 10.00 - 14.30
w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

2013-11-22
Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza
ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
oraz KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MIASTA SIEDLCE
na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne
projektu wymiany doświadczeń VETPRO


KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
ZGODNE Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY


które odbędzie się 8 listopada 2013 r. (piątek), o godz. 13.00
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach przy ul. Pescantina 2, s. 41

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

2013-11-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_artykuły spozywcze

SCDiDN.0841.1.10.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostawę artykułów spożywczych.


2013-11-04
Zapytanie o cenę_artykuły spożywcze


SCDiDN.0841.1.10.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Zapytanie o cenę

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce zaprasza do złożenia oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostawę artykułów spożywczych.
2013-10-23
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

SCDiDN.0841.1.9.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce informuje o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostawę artykułów spożywczych.


2013-10-22
Konferencja NOWOCZESNA KLASA. Od fascynującej lekcji po zarządzanie szkołą
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza
dyrektorów szkół oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli

na konferencję

NOWOCZESNA KLASA
OD FASCYNUJĄCEJ LEKCJI PO ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ


która odbędzie się 17 października 2013 r. w godz. 10.00 - 13.00

w Publicznym Gimnazjum nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

przy ul. Sekulskiej 10

Zapisy na konferencję
na stronie http://nk-siedlce.evenea.pl
Więcej informacji pod adresem
http://uczenowoczesnie.pl/konferencje

2013-10-17
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_urządzenie wielofunkcyjne_drukarka

SCDiDN.0841.1.8.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu:
III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakup:
a) Urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka
b) Drukarka - 1 sztuka

2013-10-15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_szafa metalowa

SCDiDN.0841.1.7.2013

Numer i Nazwa: Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer projektu: WND-POKL.03.05.00-00-156/12-00
Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostawę i montaż szafy metalowej.

2013-10-10