Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


2 maja 2014 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
informuje, 
że zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2014
Dyrektora Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
z dnia 23 kwietnia 2014 roku,

dzień 2 maja 2013 r. 
będzie dniem wolnym od pracy,
z uwagi na obniżenie wymiaru czasu pracy, spowodowane świętem
 przypadającym w dniu wolnym od pracy, tj w sobotę 3 maja 2014 r.
2014-05-01
IV Międzyszkolny Turniej Piłki Stołowej
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza wszystkich zainteresowanych
na IV Międzyszkolny Turniej Piłki Stołowej
który odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2014 r.
w Zespole Szkół Nr 1 w Siedlcach, ul. Graniczna 1 - świetlica szkolna

•I i II kategoria - Szkoły Podstawowe klasy I-III oraz IV-VI – 11 kwietnia 2014 r.
•III, IV i V kategoria – Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne i Nauczyciele – 10 kwietnia 2014 r.


2014-04-10
IV DYDAKTANDO SIEDLECKIE
IV DYKTANDO SIEDLECKIE
dla  studentów
8 kwietnia 2014 r. o godz. 10.30
w Pałacu Ogińskich,
ul. Konarskiego 2  w Siedlcach
Organizatorzy konkursu:
•    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach,
•    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
•    Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,
•    II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi    im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
•    Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 15.04.2014 roku o godz. 12.00. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, ul. B. Prusa 12.

IV DYKTANDO SIEDLECKIE
dla uczniów szkół podstawowych

Organizatorzy konkursu:
•    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach,
•    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
•    Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,
•    II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi    im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
•    Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
Odbędzie się 8 kwietnia  2013 roku o godz. 10.30,
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 15.04.2014 roku o godz. 12.00. w II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, ul. B. Prusa 12.

IV DYKTANDO SIEDLECKIE
dla gimnazjalistów

Organizatorzy konkursu:
•    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach,
•    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
•    Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,
•    II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi    im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
•    Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
Odbędzie się 8 kwietnia  2013 roku o godz. 10.30,
w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 15.04.2014 roku o godz. 12.00. w II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, ul. B. Prusa 12.

IV DYKTANDO SIEDLECKIE
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Organizatorzy konkursu:
•    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach,
•    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
•    Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,
•    II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi    im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
•    Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
Odbędzie się 8 kwietnia  2013 roku o godz. 10.30,
w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
ul. B. Prusa 12.

Karty zgłoszeniowe składać do 6. 04.2014 r. Sprawdzanie prac konkursowych - 9.04.2012 r. o godz. 14 w II LO (komisja konkursowa oraz zainteresowani nauczyciele).
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 15.04.2014 roku o godz. 12.00. w II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, ul. B. Prusa 12.

2014-04-08
SPRAWOZDANIE VII Siedleckie Targi Wyższych Uczelni
SPRAWOZDANIE
VII SIEDLECKIE TARGI EDUKACYJNE WYŻSZYCH UCZELNI
„KU PRZYSZŁOŚCI  ZAWODOWEJ”


13 marca 2014 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach wraz z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Stowarzyszeniem Pomocy ZSP nr 3, zorganizowało VII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni.
Patronat nad imprezą objęli:
Mazowiecki Kurator Oświaty – Karol Semik
i Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski


 Temat tegorocznych targów: „ Kompetencje personalne i społeczne”

W Targach wzięło udział 1683 osoby. Byli to dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z Siedlec i okolicy.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili:
Pani Anna Sochacka - Wiceprezydent Miasta Siedlce, Pan Mariusz Dobijański - Mazowiecki  I Wicekurator Oświaty, Pani Joanna Kaniuk - Dyrektor KO w Warszawie, Delegatura w Siedlcach,  Pan Sławomir Kurpiewski - Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Siedlcach, oraz Pan  Henryk Niedziółka – Przewodniczący Rady Miasta Siedlce.

Oferty edukacyjne zaprezentowały następujące
szkoły wyższe:
•    Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
•    Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
•    Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
•    Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
•    Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
•    Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
•    Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
•    Politechnika Białostocka
•    Politechnika Warszawska
•    Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
•    Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
•    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
•    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
•    Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
•    Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
•    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
•    Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu
•    Uniwersytet w Białymstoku
•    Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im.Bolesława Prusa w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie
•    Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
•    Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku
•    Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa
•    Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza  im. Wincentego Pola w Lublinie
•    Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie

szkoły policealne:
•    AP Edukacja w Siedlcach
•    Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach
•    Policealne Studium Menedżerskie NOVUM  w Siedlce
•    Policealna Szkoła EDICUS w Siedlcach
•    Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach
•    Zespół Medycznych Szkół Policealnych  w Siedlcach

oraz instytucje:
•    Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach
•    Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
•    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
•    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach.

Wielką popularnością wśród młodzieży odwiedzającej tego dnia ZSP nr 3 w Siedlcach, cieszyły się następujące zajęcia aktywizacyjne i warsztaty tematyczne, związane bezpośrednio z tematem przewodnim tegorocznych Targów, „Kompetencjami personalnymi i społecznymi”. Wzięło w nich udział  823  uczniów:

 • „ Psychologia pieniądza” - zajęcia prowadziła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • „Autoprezentacja – świadomość wizerunku” – warsztaty  zaproponowane zostały przez
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 • „Rozmowa kwalifikacyjna Twoją furtką do sukcesu”- przeprowadzone przez  Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 • „Autoprezentacja”- zajęcia prowadziła Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • w Warszawie
 • „Stres przed maturą”- temat warsztatów zaproponowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie
 • „Efektywna nauka”- zajęcia prowadziła Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • „Motywacja do nauki”- przeprowadzone przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie
 • „Zarządzanie kapitałem ludzkim, czyli jak być liderem” – zajęcia warsztatowe prowadzone były przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie
 • „Scena Maturzysty – czyli jak zaprezentować się na egzaminie maturalnym” – zajęcia zostały przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie
 • „Akademia Makijażu”- warsztaty prowadziła Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki  i Pielęgnacji  Zdrowia w Warszawie
 • „Sztuka rozmowy kwalifikacyjnej” - zajęcia prowadziło Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
 • „Metody aktywnego poszukiwania pracy” - przedstawiło Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
 • „Znaczenie zainteresowań w kształtowaniu ścieżki kariery” - zajęcia prowadzone były przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP  w Siedlcach
 • „Zawody przyszłości” – zaprezentowane zostały przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
 • „Kompetencje personalne i społeczne” - zajęcia przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
 • „Jak odnaleźć w sobie przedsiębiorcę?” -  zajęcia prowadzone  były przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach  

Przybyła na Targi młodzież mogła skorzystać z porad dyżurujących specjalistów i ekspertów m.in. : psychologa, doradcy zawodowego, doradcy kształcenia osób niepełnosprawnych.

Wielu młodych ludzi, odwiedzając 13 marca  mury ZSP nr 3 w Siedlcach, miało niepowtarzalną okazję zebrać wiele informacji pomocnych w rozwiązaniu dylematów dotyczących dalszego kształcenia oraz planowania swojej przyszłości i kariery zawodowej. Stoiska uczelni wyższych były oblężone. Przedstawiciele placówek w pocie czoła rozdawali informatory, broszury, ulotki zainteresowanym osobom.
Wystawcy i zaproszeni goście bardzo wysoko ocenili tegoroczne Targi, o czym świadczą wpisy poczynione tego dnia do Kroniki ZSP nr 3 Siedlcach. Oto niektóre z nich:

„Nie możemy wyjść z podziwu,  szkoła piękna, nauczyciele przedsiębiorczy, a uczniowie wspaniali, utalentowani i z pomysłem.
Gratulujemy organizacji VII Targów Edukacyjnych i życzymy dalszych przedsięwzięć tak radujących władze miasta.
Z-ca Prezydenta Anna Sochacka
Przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka”


„Młodzież z ZSP nr 1 w Siedlcach serdecznie dziękuje za miłe przyjęcie i profesjonalne zorganizowanie VII Targów Edukacyjnych Wyższych Uczelni.”

„Politechnika Warszawska dziękuje za gościnność i zaprasza wszystkich uczniów do studiowania na naszej uczelni.
 Załączamy serdeczne pozdrowienia
Pracownicy PW”

„Szkoła fajna jest, nauczyciele super, uczniowie odważni i błyskotliwi.
 Dzięki VII STE uczniowie podejmą najlepsze z możliwych decyzje zawodowe. Impreza z „rozmachem”
Gratuluję.
Urszula Wyrzykowska-Dudek
dyrektor SCDiDN w Siedlcach”


„Dziękuję za zaproszenie. Kontakt z Państwa młodzieżą jest cudowny
Ewa Ratasiewicz
Biuro Promocji i Rekrutacji
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”Targi Edukacyjne stały się bez wątpienia miejscem spotkań i wymiany doświadczeń.  Pomogły młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia, nauczycielom dostarczyły wiedzy dotyczącej preorientacji zawodowej,  a rodzicom wielu niezbędnych informacji związanych z przyszłością ich dzieci.

2014-03-21
Konferencja O DOBRY START SZEŚCIOLATKA W SZKOLE
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli
na konferencję organizowaną
pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce

O DOBRY START
SZEŚCIOLATKA W SZKOLE


która odbędzie się 14 marca 2014 r. od godz. 10.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach
przy ul. Konarskiego 11 (sala audiowizualna)  9.45 – 10.00    Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15    Rozpoczęcie konferencji
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek – dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

10.15 – 10.45    „Sześciolatek –wczoraj przedszkolak, dzisiaj uczeń”
mgr Józefa Jóźwik – doradca metodyczny Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

10.45 – 11.20    „Edukacja matematyczna, czyli o tym jak powinien uczyć się sześciolatek w szkole”
dr Ewa Lewandowska – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

11.20 – 11.50    „Psychologiczne cechy dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w szkole”
mgr Barbara Sidoruk – Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach

11.50 – 12.20    Przerwa kawowa

12.20 – 12.55    „Stymulowanie procesów rozwoju uwagi dziecka szansą na sukces w szkole”
mgr Renata Wolińska – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni

12.55 – 13.30    „Jak dzieci uczą się matematyki korzystając z programów multimedialnych?”
dr Jan Amos Jelinek - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

13.30 – 13.50    „Sześciolatek w klasie pierwszej – szanse i zagrożenia”
mgr Danuta Lebuda– doradca metodyczny Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

13.50 – 14.00    Podsumowanie konferencji
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek – dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach


2014-03-14
VII SIEDLECKIE TARGI WYŻSZYCH UCZELNI
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W SIEDLCACH
SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZSP NR 3


zapraszają młodzież i nauczycieli do udziału w


VII Siedleckich Targach Edukacyjnych Wyższych Uczelni
„Ku przyszłości zawodowej”

które odbędą się 13 marca 2014 w godz.1000-1400
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach ul. ks. J. Popiełuszki 8

Temat tegorocznych targów: „Kompetencje personalne i społeczne”

Naszą imprezę honorowym patronatem objęli: Karol Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty i Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce.

Młodzież zapozna się z ofertami edukacyjnymi następujących szkół wyższych:

•    Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
•    Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
•    Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
•    Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
•    Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
•    Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
•    Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
•    Politechnika Białostocka
•    Politechnika Warszawska
•    Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
•    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
•    Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
•    Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
•    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
•    Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu
•    Uniwersytet w Białymstoku
•    Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie
•    Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
•    Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku
•    Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa
•    Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza  im. Wincentego Pola w Lublinie
•    Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie

oraz następujących szkół policealnych:
•    Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach
•    Policealne Studium Menedżerskie NOVUM  w Siedlce
•    Policealna Szkoła EDICUS w Siedlcach
•    Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach
•    Zespół Medycznych Szkół Policealnych  w Siedlcach

Odwiedzający mogą wziąć także udział w ciekawych zajęciach, które wybiorą spośród zaproponowanych tematów:

SALA 2  - zajęcia prowadzi Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie:

10.00    „Scena Maturzysty – czyli jak zaprezentować się na egzaminie maturalnym”;
12.00    „Zarządzanie kapitałem ludzkim, czyli jak być liderem”. 
          
SALA 3 - zajęcia prowadzi Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie:

10.00      „Autoprezentacja”;
11.00      „Stres przed maturą”;
12.00      „Efektywna nauka”;
13.00      „Motywacja do nauki”.

SALA 4 - zajęcia prowadzi Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach:

10.00    „Rozmowa kwalifikacyjna Twoją furtką do sukcesu”;
11.00    „Autoprezentacja – świadomość wizerunku”.
   
SALA 5 - zajęcia prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach:

10.00     „Jak odnaleźć w sobie przedsiębiorcę?”
11.00    „Jak odnaleźć w sobie przedsiębiorcę?”
12.00    „Jak odnaleźć w sobie przedsiębiorcę?”
13.00    „Jak odnaleźć w sobie przedsiębiorcę?”

SALA 6 - zajęcia prowadzi Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP:


10.00     „ Znaczenie zainteresowań w kształtowaniu ścieżki kariery”;
11.00     „Metody aktywnego poszukiwania pracy”;
12.00    „Sztuka rozmowy kwalifikacyjnej”;
13.00    „Zawody przyszłości”.

SALA 21 - zajęcia prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach:

10.00        „Kompetencje personalne i społeczne”;
11.10        „Kompetencje personalne i społeczne”;
12.20     „Kompetencje personalne i społeczne”.

SALA 23”- zajęcia prowadzi Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji i Zdrowia w Warszawie:

10.00     „Akademia Makijażu”;
11.00       „Akademia Makijażu”;
12.00      „Akademia Makijażu”;
13.00      „Akademia Makijażu”.

SALA 25 - zajęcia prowadzi Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie:

10.00    „ Psychologia pieniądza”;
11.00      „ Psychologia pieniądza”;
12.00      „ Psychologia pieniądza”;
13.00      „ Psychologia pieniądza”.

Podczas Targów  dyżury pełnić będą przedstawiciele:
•    uczelni wyższych,
•    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach,
•    Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach,
•    Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach
•    Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach

oraz prowadzone będzie doradztwo dotyczące dalszego kształcenia osób niepełnosprawnych i wyboru przez nich zawodu.

Targi Edukacyjne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, w 2013 roku uczestniczyło w nich ponad 1500 osób. Aby uniknąć dyskomfortu - spowodowanego brakiem możliwości skorzystania przez uczniów  Państwa szkoły, z wybranych przez nich zajęć -  prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia (najpóźniej do dnia 10 marca 2014r) i dokonania rezerwacji.

Prosimy o podanie:
•    LICZBY UCZESTNIKÓW
•    GODZINY PRZYBYCIA
•    TEMATÓW ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH (do wyboru z listy)
Na miejscu otrzymacie Państwo opiekuna - przewodnika, który pomoże w swobodnym poruszaniu się w naszej placówce.

Przybycie na Targi Edukacyjne możliwe jest także bez wcześniejszej rezerwacji. Organizator w takim momencie nie gwarantuje Państwu, pełnego udziału w wybranych zajęciach, z powodu braku wolnych miejsc.


Rezerwacji dokonuje: p. Aneta Jędrychowicz tel. 604 - 445 - 122


   
2014-03-13
KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach informuje, że
KONKURS
WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII
odbędzie się
13 marca 2014 r. o godz. 10.00
w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach,
przy ul. Floriańskiej 10

sala nr 17


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu
dostępne na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach
www.scdidn.siedlce.pl w zakładce konkursy
2014-03-12
Konkurs MIEJSCA PAMICI NARODOWEJ
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach informuje, że
KONKURS
MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
odbędzie się
6 marca 2014 r. o godz. 11.00
w I Liceum Ogolnokształcącym w Siedlcach


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu

dostępne na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach
www.scdidn.siedlce.pl w zakładce konkursy
2014-03-06
KONKURS BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza do udziału
w KONKURSIE BIBLIJNYM
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
który odbędzie się
31 stycznia 2014 r. w SCDiDN w Siedlcach

W Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
przy ul. Pescantian 2, sala 40 i 41

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu

dostępne na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach
www.scdidn.siedlce.pl
2014-01-31
Konkurs Kolęd i Poezji o Bożym Narodzeniu w języku niemieckim
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza do udziału

w KONKURSIE KOLĘD I POEZJI O BOŻYM NARODZENIU
W JĘZYKU NIEMIECKIM

który odbędzie się
24 stycznia 2014 r. w SCDiDN w Siedlcach


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu
dostępne na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach

www.scdidn.siedlce.pl


2014-01-23