Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


Forum Dyskusyjne BEZPIECZNE DZIECKO
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

 zaprasza na
FORUM  DYSKUSYJNE WYCHOWAWCÓW i PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
pod hasłem
DZIECKO BEZPIECZNE
Forum ma charakter cyklicznych spotkań poświęconych tematyce
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Spotkania poruszają  coraz to nowe  aspekty bezpieczeństwa w tym:
prawne, psychologiczne, policyjne, medyczne i inne.


Wykład pod tytułem:

„Diagnoza - DEPRESJA
i co dalej?”

poprowadzi dr nauk med. Michał Skalski - specjalista psychiatrii
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY


Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 r. (piątek)
w godz. 15.30-17.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. O. Lange 8 s.16

Udział w spotkaniu jest bezpłatny
i nie wymaga wcześniejszego zgłaszania się


Serdecznie zapraszamy nauczycieli – wychowawców, pedagogów,
psychologów szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką

2014-11-28
Konferencja "Pozytywne podejście do trudnych zachowań uczniów"
PODSUMOWANIE KONFERENCJI

POZYTYWNE PODEJŚCIE
DO TRUDNYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW


SIEDLCE, 28 LISTOPADA 2014 R.

Dnia 28 listopada 2014r. w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach odbyła się konferencja pod hasłem „Pozytywne podejście do trudnych zachowań uczniów”. Konferencja zorganizowana przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach objęta została honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Prelegenci przybliżali zagadnienia dotyczące pracy z uczniem, sprawiającym trudności wychowawcze w szkole. Odnosili się zarówno do przyczyn, jak i przejawów  nieakceptowanych zachowań, wskazywali na ogromne znaczenie osoby  nauczyciela jako tej, która pełni wiodąca rolę w ich przeciwdziałaniu.

Wykład Pani prof. dr hab. Tamara Zacharuk - rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dotyczył wskazania korzyści wynikających z wdrażania w polskim systemie kształcenia założeń edukacji włączającej, ukazując ją jako szansę dla wszystkich uczestników życia szkolnego.

Z wielkim uznaniem uczestników konferencji spotkał się wykład Pani Renaty Wolińskiej - doradcy metodycznego ds. wychowania i psychoprofilaktyki z Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, która skupiła się na praktycznych sposobach postępowania w pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. „Płaszczyzny współpracy szkoły z rodziną w obszarze profilaktyki agresji” to temat prelekcji Pani Marii Jakimiuk - psycholog ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach.
Ważnym elementem konferencji było przybliżenie przez Panią Agatę Manturzewską nauczycielkę z- Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" w Warszawie strategii postępowania wobec trudnych, niekontrolowanych zachowań uczniów.

Konferencja spotkała się z uznaniem uczestników, dyrektorów, pedagogów nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz zaproszonych gości. Utwierdziła w ważnej roli pełnionej przez rodzinę, szkołę i innych uczestników życia społecznego, podkreślając znaczenie czytelnych, spójnych i konsekwentnych działań wychowawczych.

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

Wykład 1
Edukacja włączająca szansą dla wszystkich - prof. dr hab. Tamara Zacharuk - rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Humanistyczny w Siedlcach
link: http://www.eklasa.o12.pl/files/prez1.pptx 

Wykład 2
Znaczenie postawy nauczyciela w profilaktyce agresywnych zachowań uczniów - Renata Wolińska
Link:  http://www.eklasa.o12.pl/files/prez2.ppt
                                 
Wykład 3
Płaszczyzny współpracy szkoły z rodziną w obszarze profilaktyki agresji - Maria Jakimiuk psycholog - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach
Link: http://www.eklasa.o12.pl/files/prez3.pptx
2014-11-28
Projekt edukacyjny WYCHOWAWCA Z PASJĄ
Zaproszenie

Beata Rucińska

doradca metodyczny ds. opieki i wychowania

Samorządowego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

serdecznie zaprasza
na spotkanie otwarte z cyklu

 „Wychowawca z pasją”

pod tytułem
Teatr lalek w szkole
Zajęcia prowadzi p. Bożena Głażewska –
nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokołowie Podlaskim


W programie:
przedstawienie teatralne pt.: „Marcin i koza”, wskazówki metodyczne dotyczące sposobu przygotowania teatru lalek, zajęcia warsztatowe pod tytułem: ” Jak wykonać lalkę do szkolnego przedstawienia?”, publikacja metodyczna autorstwa p. Bożeny Głażewskiej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 listopada 2014r. (środa)
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1
w Sokołowie Podlaskim ul. Polna 8
w godz. 14.30 - 16.00
Proszę o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu
 na adres e-mail: b.rucinska@o2.pl  lub SMS pod nr tel. 606 836 049.

Wyjazd z dworca PKS o godz. 13.40 ze stanowiska nr 1.

2014-11-19
Dzień wolny od pracy
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

informuje,
że zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2014
Dyrektora Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
z dnia 31 października 2014 roku,

dzień 10 listopada 2014 r.
będzie dniem wolnym od pracy,

z uwagi na obniżenie wymiaru czasu pracy,
spowodowane świętem przypadającym w dniu wolnym od pracy, tj w sobotę 1 listopada 2014 r.
2014-11-10
KONFERENCJA "Cyfrowa szkoła za (pół)darmo - czy to możliwe?"
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów
wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na konferencję

Cyfrowa szkoła za (pół)darmo - czy to możliwe?

Czy możliwe jest tanie zmodernizowanie starych pracowni EFS?
Czy trzeba wyrzucić stare komputery?
Jakie są trendy w nauczaniu informatyki oraz nowoczesne, darmowe, a przy tym całkowicie legalne oprogramowanie dla każdego.
 
 

 

 

Plan ramowy:
  • TIK i Informatyka w kontekście nowej podstawy programowej
  • Przegląd nowoczesnego oprogramowania dla edukacji
  • Sposoby rewitalizacji pracowni komputerowej
  • Mechatronika, robotyka, wizualne programowanie - nowe pomysły dla edukacji.

 

 

 

Pełny pakiet Office

Czy chcecie wiedzieć, jak uzyskać
pełny pakiet Office za darmo?

 GeoGebra, Maxima,
 Qt iPython

Wspomaganie nauczania matematyki,
narzędzia dla uczniów zdolnych - za darmo legalnie dla każdego
.

 Scratch, LOGO,...

Nowoczesne środowiska programowania
dla każdego poziomu edukacyjnego


Konferencja odbędzie się 23 października 2014r. w godz.11:30-15:30
w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
ul. Sekulska 10

Prowadzący: Adam Jurkiewicz
Więcej informacji na stronie: https://www.smore.com

Zapisy na stronie: https://scdidn.evenea.pl/
Ilość miejsc ograniczona
 


2014-10-23
KURSY KWALIFIKACYJNE
UWAGA
KURSY KWALIFIKACYJNE

Rok szkolny 2014/15 z powodu zmian w aktach prawnych
jest ostatnim, w którym możecie Państwo poszerzyć swoje kwalifikacje
uczestnicząc w kursach kwalifikacyjnych.


Od 1 stycznia 2015 r. placówki doskonalenia nauczycieli
nie będą rozpoczynały kursów kwalifikacyjnych
z wyjątkiem Zarządzania i Organizacji Oświaty

Kursy kwalifikacyjne na które trwa  nabór:

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW AUTYSTYCZNYCH
Adresat: Nauczyciele, wychowawcy i psycholodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą autystyczną z przygotowaniem pedagogicznym zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do pracy z dzieckiem autystycznym

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Adresat: Pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele szkół specjalnych, integracyjnych i inni zainteresowani

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Adresat: Nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do pracy w bibliotekach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

KURS PEDAGOGICZNY DLA CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELI
Adresat: Nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Adresat: Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

TERAPIA PEDAGOGICZNA
Adresat: Nauczyciele kwalifikowani przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy i psycholodzy oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej2014-10-18
Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia


Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia
POZAPEDAGOGICZNE OBOWIĄZKI DYREKTORA

w ramach projektu nr UDA-POKL.03.05.00-00-156/12
„Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów”

które odbędzie się 17 października 2014 r. o godz. 11.00

w siedzibie SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2
Temat: Wystąpienia publiczne i zarządzanie sytuacją trudną

Na spotkaniu poruszane będą następujące zagadnienia:
- budowa wiarygodności dyrektora szkoły w kontaktach z rodzicami i nauczycielami,
- wystąpienia publiczne - wskazówki,
- rodzaje sytuacji trudnych i kryzysowych w szkole,
- współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych,
- skuteczna promocja szkoły,
- etyka zawodowa dziennikarzy - granice wolności prasowej a ochrona dóbr osobistych dyrektora, nauczycieli i uczniów.

2014-10-17
AKADEMIA DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce
zaprasza na konferencję z cyklu
AKADEMIA DYREKTORA
przeznaczone dla dyrektorów wszystkich typów szkół miasta Siedlce i gmin współpracujących

Spotkanie odbędzie się 17 października 2014 r.  o godz. 11.00
w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2

Temat spotkania: WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ TRUDNĄ

2014-10-16
PLENER MALARSKI - Uroki Drohiczyna
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza zainteresowanych nauczycieli
wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na

Plener malarski - Uroki Drohiczynie
który odbędzie się 16 października 2014r . w godz. 9.00-18.00
Technika: AKWARELE
Prowadzenie warsztatów: Marlena Czajkowska
Koszt: 120/150zł
Zapewniamy: dojazd i powrót autokarem, materiały plastyczne, ognisko, zaświadczenie z warsztatów oraz dokument usprawiedliwiający nieobecność w tym dniu w pracy.


Zgłoszenia
przyjmują:
  • doradca metodyczny ds. plastyki Bożena Prachnio: tel. 511-253-616, e-mail: bozena.p22@wp.pl
  • doradca metodyczny ds. opieki i wychowania Beata Rucińska: tel. 606-836-049, e-mail: b.rucinska@o2.pl
2014-10-16
AKADEMIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce
zaprasza na spotkanie z cyklu
AKADEMIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
przeznaczone dla nauczycieli bibliotekarzy i innych zainteresowanych
Spotkanie odbędzie się 24 września 2014 r., o godz. 13.00 
w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2

Temat spotkania: Stan i perspektywy rozwoju bibliotek w Polsce
2014-09-24