Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia


Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia
NAUCZYCIELE PRACUJĄ ZESPOŁOWO
- WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA I UCZNIA MŁODSZEGO
 
w ramach projektu nr UDA-POKL.03.05.00-00-156/12
„Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów”

które odbędzie się 27 lutego 2015 r. o godz. 15.00

w siedzibie SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2

Temat: Gry dydaktyczne i zabawy w nauczaniu i uczeniu się
Zajęcia poprowadzi p. Ewa Komorowska

2015-02-27
podsumowanie Konkursu plastycznego BOŻE NARODZENIE MOICH MARZEŃ

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza wszystkich uczestników wraz z opiekunami
na podsumowanie 
Konkursu plastycznego
BOŻE NARODZENIE MOICH MARZEŃ
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

które odbędzie się 26 lutego 2015 r. (czwartek), o godz. 12.00
w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa 
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2
2015-02-26
Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia


Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia
KREATYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH
 I GODZINACH WYCHOWAWCZYCH
 
w ramach projektu nr UDA-POKL.03.05.00-00-156/12
„Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów”

które odbędzie się 19 lutego 2015 r. o godz. 15.30

w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Granicznej 1
Temat: KREATYWNE MUZYKOWANIE

2015-02-19
AKADEMIA DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce
zaprasza na spotkanie z cyklu
AKADEMIA DYREKTORA

które odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 r. w godz. 11.00 14.00
w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, 
ul. Pescantina 2, sala 41
Temat spotkania: 
KONTROLA ZARZĄDCZA W PRAKTYCE

Zajęcia prowadzi Mirosław Krajewski
2015-02-12
AKADEMIA DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce
zaprasza na spotkanie z cyklu
AKADEMIA DYREKTORA

przeznaczone dla Publicznych Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Siedlce
które odbędzie się w dniu 11 lutego 2015 r., godz. 10.00
w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, 
ul. Pescantina 2, sala 41
Temat spotkania:
INSTRUKCJA WPROWADZANIA DANYCH – „NOWE SIO”

Zajęcia prowadzi Katarzyna Wawryniuk (Wydział Edukacji Urząd Miasta Siedlce)
2015-02-11
Umowa o współpracy SCDiDN z UPH
W dniu 10 lutego 2015 r. dr Urszula Wyrzykowska-Dudek w imieniu Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach podpisała umowę o współpracy z  Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach reprezentowanym przez JM Rektora prof. dr hab. Tamarę Zacharuk.  

Umowa ukierunkowana jest na działania związane z podnoszeniem jakości procesu kształcenia oraz wspieraniem różnych form doskonalenia dla nauczycieli. W szczególności przewiduje się wspólną organizację i realizację kursów kwalifikacyjnych oraz studiów podyplomowych, seminariów, konferencji. Będzie ona miała również korzystny wpływ na proces przygotowywania do podjęcia późniejszej pracy zawodowej pedagogów.
2015-02-10
KONKURS KOLĘD I POEZJI O BOŻYM NARODZENIU W JĘZYKU NIEMIECKIM
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
zaprasza do udziału 
w KONKURSIE KOLĘD I POEZJI 
O BOŻYM NARODZENIU
W JĘZYKU NIEMIECKIM 

który odbędzie się 16 stycznia 2015 r. 
w siedzibie SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2
- od godz. 11.00 Gimnazja
2015-01-16
konferencja "POZYTYWNE PODEJŚCIE DO TRUDNYCH ZACHOWAŃ"
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza
wszystkich zainteresowanych nauczycieli
na konferencję organizowaną pod patronatem:
Prezydenta Miasta Siedlce
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach

POZYTYWNE PODEJŚCIE
DO TRUDNYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW

która odbędzie się 28 listopada 2014 r.
w godz. 10.00 - 15.30

w gmachu Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
przy ul. Żytniej 39 (sala 1.5)


2014-11-28
Forum Dyskusyjne BEZPIECZNE DZIECKO
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

 zaprasza na
FORUM  DYSKUSYJNE WYCHOWAWCÓW i PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
pod hasłem
DZIECKO BEZPIECZNE
Forum ma charakter cyklicznych spotkań poświęconych tematyce
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Spotkania poruszają  coraz to nowe  aspekty bezpieczeństwa w tym:
prawne, psychologiczne, policyjne, medyczne i inne.


Wykład pod tytułem:

„Diagnoza - DEPRESJA
i co dalej?”

poprowadzi dr nauk med. Michał Skalski - specjalista psychiatrii
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY


Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 r. (piątek)
w godz. 15.30-17.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. O. Lange 8 s.16

Udział w spotkaniu jest bezpłatny
i nie wymaga wcześniejszego zgłaszania się


Serdecznie zapraszamy nauczycieli – wychowawców, pedagogów,
psychologów szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką

2014-11-28
Konferencja "Pozytywne podejście do trudnych zachowań uczniów"
PODSUMOWANIE KONFERENCJI

POZYTYWNE PODEJŚCIE
DO TRUDNYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW


SIEDLCE, 28 LISTOPADA 2014 R.

Dnia 28 listopada 2014r. w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach odbyła się konferencja pod hasłem „Pozytywne podejście do trudnych zachowań uczniów”. Konferencja zorganizowana przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach objęta została honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Prelegenci przybliżali zagadnienia dotyczące pracy z uczniem, sprawiającym trudności wychowawcze w szkole. Odnosili się zarówno do przyczyn, jak i przejawów  nieakceptowanych zachowań, wskazywali na ogromne znaczenie osoby  nauczyciela jako tej, która pełni wiodąca rolę w ich przeciwdziałaniu.

Wykład Pani prof. dr hab. Tamara Zacharuk - rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dotyczył wskazania korzyści wynikających z wdrażania w polskim systemie kształcenia założeń edukacji włączającej, ukazując ją jako szansę dla wszystkich uczestników życia szkolnego.

Z wielkim uznaniem uczestników konferencji spotkał się wykład Pani Renaty Wolińskiej - doradcy metodycznego ds. wychowania i psychoprofilaktyki z Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, która skupiła się na praktycznych sposobach postępowania w pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. „Płaszczyzny współpracy szkoły z rodziną w obszarze profilaktyki agresji” to temat prelekcji Pani Marii Jakimiuk - psycholog ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach.
Ważnym elementem konferencji było przybliżenie przez Panią Agatę Manturzewską nauczycielkę z- Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" w Warszawie strategii postępowania wobec trudnych, niekontrolowanych zachowań uczniów.

Konferencja spotkała się z uznaniem uczestników, dyrektorów, pedagogów nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz zaproszonych gości. Utwierdziła w ważnej roli pełnionej przez rodzinę, szkołę i innych uczestników życia społecznego, podkreślając znaczenie czytelnych, spójnych i konsekwentnych działań wychowawczych.

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

Wykład 1
Edukacja włączająca szansą dla wszystkich - prof. dr hab. Tamara Zacharuk - rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Humanistyczny w Siedlcach
link: http://www.eklasa.o12.pl/files/prez1.pptx 

Wykład 2
Znaczenie postawy nauczyciela w profilaktyce agresywnych zachowań uczniów - Renata Wolińska
Link:  http://www.eklasa.o12.pl/files/prez2.ppt
                                 
Wykład 3
Płaszczyzny współpracy szkoły z rodziną w obszarze profilaktyki agresji - Maria Jakimiuk psycholog - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach
Link: http://www.eklasa.o12.pl/files/prez3.pptx
2014-11-28