Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


EDUKACJA SEKSUALNA W WYCHOWANIU – PRAWDY I MITY
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję 
EDUKACJA SEKSUALNA W WYCHOWANIU – 
PRAWDY I MITY

która odbędzie się 28 maja 2014 r., o godz. 10.00
w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 31
* * *
Dnia 28 maja 2014 r. odbyła się konferencja pod hasłem „Edukacja seksualna w wychowaniu- prawdy i mity” . Konferencja zorganizowana  przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach  oraz Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE została objęta honorowym patronatem  Prezydenta Miasta Siedlce Pana Wojciecha Kudelskiego. 

Prelegenci  w wystąpieniach przybliżyli zagadnienia dotyczże tematyki spotkania. Psycholog i terapeuta  Wiesława Chalecka  zwróciła szczególną uwagę na wpływ świadomości ciała dziecka na jego zachowania w dorosłym życiu.

Kolejne zagadnienie to „Odmienność funkcjonowania w obrębie płci”, na którym swoje zainteresowania skupiła  Maria Jakimiuk- psycholog, psychoterapeuta i  seksuolog, ukazując fizyczne, psychiczne i behawioralne różnice między płciami. 

Równie ważne zagadnienia dotyczyły pracy wychowawczej i profilaktyki zachowań seksualnych. Ta tematyka była przedmiotem wystąpienia dr. Wiesława Poleszaka - adiunkta Zakładu Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,  oraz pracownika ds. badań Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W tym obszarze była także prelekcja Wojciecha Starzyńskiego  –Prezesa zarządu  Fundacji „Rodzice- Szkole”, który odniósł się do budowania  program wychowawczy z udziałem wszystkich uczestników życia szkolnego, czyli nauczycieli, rodziców i uczniów, ze szczególnym podkreśleniem roli Samorządu Uczniowskiego.

Konferencja spotkała się z uznaniem uczestników, dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz zaproszonych rodziców i gości. Utwierdziła w bardzo ważnej roli pełnionej przez rodzinę, szkołę i innych uczestników życia społecznego, podkreślając znaczenie szczerej, otwartej rozmowy, nawet o tym co dotychczas niektórym z nas przychodziło z trudem. 
2014-05-28
Uroczyste podsumowanie XXIII edycji Konkursu KANGUR 2014
Szanowni Szkolni Koordynatorzy
Konkursu KANGUR!


XXIII edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR dobiega końca. Od 15 maja wyniki uczestników są dostępne na kontach szkół. W Regionie Siedleckim mamy 3 laureatów konkursu, 39 uczniów z wynikiem bardzo dobrym oraz 388 wyróżnionych.

Dnia 30 maja 2014 r. o godz. 11.00 
w PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W SIEDLCACH ul. SZKOLNA 2
odbędzie się uroczyste podsumowanie XXIII edycji konkursu
oraz rozdanie nagród.
Na uroczystość zapraszamy szkolnych koordynatorów
wraz z laureatami oraz uczniami, którzy uzyskali wynik bardzo dobry, a więc:


 • Laureaci ze szkół: XSAM, XSBC, XSGZ.
 • Wyniki bardzo dobre ze szkół:  XSAF (5 uczniów), XSAJ (5 uczniów), XSAM (2 uczniów), XSAP (5 uczniów), XSAT, XSBA, XSBC (4 uczniów),  XSBD, XSBH, XSCJ, XSCK,  XSGA, XSGB (2 uczniów), XSGD, XSGJ, XSGN, XSLW, XSSF, XSSI, XSSS, XSWH, XSWW.

Pragniemy również nagrodzić szkoły najliczniej reprezentowane na konkursie, a więc XSGZ (156 zgłoszonych uczestników), XSAM (153 zgłoszonych), XSAF (129 zgłoszonych).

Nagrody wyróżnienia funduje Krajowy Organizator Konkursu KANGUR, są nimi „Miniatury matematyczne”: miniatura nr 44 dla Żaczka i Malucha, miniatura nr 45 dla Benjamina, miniatura nr 46 dla ucznia gimnazjum oraz miniatura nr 47 dla licealisty. Nagrody wyróżnienia dla szkół spoza Siedlec zostały wysłane pocztą, natomiast koordynatorów szkół siedleckich prosimy o odbiór nagród w siedzibie SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2 codziennie w godz. 8.00 – 15.00.

Jeśli  w szkole nie ma laureata lub nie zanotowano wyników bardzo dobrych oraz wyróżniających, uczeń z najwyższą punktacją otrzymuje nagrodę pocieszenia. Nagrody pocieszenia zostaną wysłane pocztą.

Szkolnym koordynatorom dziękujemy za przygotowanie uczniów, sprawną organizację konkursu oraz właściwą obsługę kont. Jak co roku kierujemy do Państwa dyplomy uznania.

 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Jolanta Bagłaj
2014-05-26
UWAGA NAUCZYCIELE !!!
UWAGA NAUCZYCIELE !!!

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza nauczycieli do składania ofert 
na stanowiska doradców metodycznych
w zakresie następujących przedmiotów:

- BIOLOGIA/PRZYRODA
- HISTORIA/WOS
- PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Nauczyciele ubiegający się o funkcję doradcy metodycznego powinni spełniać warunki 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie placówek doskonalenia (Dz. U. nr 200, poz.1537) z późn. zm. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1196)

- wykształcenie wyższe pedagogiczne (zgodne z nauczanym przedmiotem)
- co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej
- stopień  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
- zatrudnienie w szkole/placówce prowadzonej przez Miasto Siedlce

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o osobiste składanie ofert pisemnych 
zawierających dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
oraz opis osiągnięć w pracy pedagogicznej i koncepcję pracy na stanowisku doradcy metodycznego na adres:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce (budynek Publicznego Gimnazjum 4 w Siedlcach)
w godz. 8.00 – 15.30
do dnia 19 maja 2014 r.
2014-05-19
Wyjazd edukacyjny w ramach sieci współpracy i samokształcenia


Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

informuje, że uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia
INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W NAUCZANIA 
PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH
w ramach projektu nr UDA-POKL.03.05.00-00-156/12
„Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów”

w dniach 16-18 maja 2014 r. biorą udział w wyjeździe edukacyjnym
 (Toruń-Biskupin-Gniezno-Poznań),

Tematem przewodnim wyjazdy jest: 
 "Interdyscyplinarność szlakiem Mikołaja Kopernika i Piastów"

***
Uczestnicy sieci Interdyscyplinarność w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych  w dniach 16 – 18 maja uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Torunia, Biskupina, Gniezna i Poznania. Po zwiedzeniu pięknej starówki w Toruniu nauczyciele obejrzeli w Centrum Popularyzacji Kosmosu film Makrokosmos, a w Orbitarium mieli okazję znaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących zagadek Wszechświata, poprzez wykonywanie interaktywnych doświadczeń.  W sobotę kolejką wąskotorową ze Żnina uczestnicy udali się w podróż do Biskupina. Gród w Biskupinie  to jedno z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce, które zawiera pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Piękna, majestatyczna Katedra w Gnieźnie zachwyciła wszystkich, a słoneczny Poznań powitał uczestników wyjazdu wieczorem. Noc Muzeów pozwoliła na zwiedzenie licznych galerii, instytucji kulturalnych w godzinach nocnych. Ostrów Tumski z imponującą Katedrą, starówka i inne zabytki Poznania pozwoliły docenić piękno Wielkopolskiej stolicy.
2014-05-18
KONKURS KANGUR 2014

KONKURS KANGUR 2014


Przedziały punktowe dla LAUREATÓW

uczniów BARDZO DOBRYCH i WYRÓŻNIONYCH

w Regionie Siedleckim

 

Kategoria

Laureat

Bardzo dobry

Wyróżnienie

ŻACZEK

[105-100]

[91, 100)

[70, 95)

Maluch kl. III

[120-107]

[91, 107)

[61, 90)

Maluch kl. IV

[120-114]

[103, 114)

[81, 103)

Benjamin kl. V

[150-138]

[118, 138)

[77, 118)

Benjamin kl. VI

[150-145]

[128, 145)

[94, 128)

Kadet kl. I G

[150-137]

[117, 137)

[87, 117)

Kadet kl. II G

[150-144]

[121, 144)

[93, 121)

Junior kl. III G

[150-132]

[108, 132)

[81, 108)

Junior kl. I

[150-140]

[103, 140)

[84, 103)

Student kl. II

[150-140]

[114, 140)

[82, 114)

Student kl. III

[150-147]

[113, 147)

[90, 113)

 

W konkursie Kangur 2014 wzięło udział 3880 uczniów.

Nagrody za wynik bardzo dobry uzyskało 39 uczniów (1%),

a wyróżnienia 388 uczniów (10%).

2014-05-15
Akademia Młodego Nauczyciela
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce
zaprasza na spotkanie z cyklu
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych
i innych zainteresowanych

Spotkanie odbędzie się 6 maja 2014 r. (wtorek), o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2

Temat spotkania: Awans zawodowy nauczyciela - przygotowanie dokumentacji
związanej z podjęciem postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego
2014-05-06
2 maja 2014 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
informuje, 
że zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2014
Dyrektora Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
z dnia 23 kwietnia 2014 roku,

dzień 2 maja 2013 r. 
będzie dniem wolnym od pracy,
z uwagi na obniżenie wymiaru czasu pracy, spowodowane świętem
 przypadającym w dniu wolnym od pracy, tj w sobotę 3 maja 2014 r.
2014-05-01
IV Międzyszkolny Turniej Piłki Stołowej
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza wszystkich zainteresowanych
na IV Międzyszkolny Turniej Piłki Stołowej
który odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2014 r.
w Zespole Szkół Nr 1 w Siedlcach, ul. Graniczna 1 - świetlica szkolna

•I i II kategoria - Szkoły Podstawowe klasy I-III oraz IV-VI – 11 kwietnia 2014 r.
•III, IV i V kategoria – Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne i Nauczyciele – 10 kwietnia 2014 r.


2014-04-10
IV DYDAKTANDO SIEDLECKIE
IV DYKTANDO SIEDLECKIE
dla  studentów
8 kwietnia 2014 r. o godz. 10.30
w Pałacu Ogińskich,
ul. Konarskiego 2  w Siedlcach
Organizatorzy konkursu:
•    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach,
•    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
•    Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,
•    II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi    im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
•    Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 15.04.2014 roku o godz. 12.00. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, ul. B. Prusa 12.

IV DYKTANDO SIEDLECKIE
dla uczniów szkół podstawowych

Organizatorzy konkursu:
•    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach,
•    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
•    Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,
•    II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi    im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
•    Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
Odbędzie się 8 kwietnia  2013 roku o godz. 10.30,
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 15.04.2014 roku o godz. 12.00. w II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, ul. B. Prusa 12.

IV DYKTANDO SIEDLECKIE
dla gimnazjalistów

Organizatorzy konkursu:
•    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach,
•    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
•    Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,
•    II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi    im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
•    Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
Odbędzie się 8 kwietnia  2013 roku o godz. 10.30,
w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 15.04.2014 roku o godz. 12.00. w II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, ul. B. Prusa 12.

IV DYKTANDO SIEDLECKIE
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Organizatorzy konkursu:
•    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach,
•    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
•    Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,
•    II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi    im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
•    Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
Odbędzie się 8 kwietnia  2013 roku o godz. 10.30,
w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
ul. B. Prusa 12.

Karty zgłoszeniowe składać do 6. 04.2014 r. Sprawdzanie prac konkursowych - 9.04.2012 r. o godz. 14 w II LO (komisja konkursowa oraz zainteresowani nauczyciele).
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 15.04.2014 roku o godz. 12.00. w II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, ul. B. Prusa 12.

2014-04-08
SPRAWOZDANIE VII Siedleckie Targi Wyższych Uczelni
SPRAWOZDANIE
VII SIEDLECKIE TARGI EDUKACYJNE WYŻSZYCH UCZELNI
„KU PRZYSZŁOŚCI  ZAWODOWEJ”


13 marca 2014 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach wraz z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Stowarzyszeniem Pomocy ZSP nr 3, zorganizowało VII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni.
Patronat nad imprezą objęli:
Mazowiecki Kurator Oświaty – Karol Semik
i Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski


 Temat tegorocznych targów: „ Kompetencje personalne i społeczne”

W Targach wzięło udział 1683 osoby. Byli to dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z Siedlec i okolicy.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili:
Pani Anna Sochacka - Wiceprezydent Miasta Siedlce, Pan Mariusz Dobijański - Mazowiecki  I Wicekurator Oświaty, Pani Joanna Kaniuk - Dyrektor KO w Warszawie, Delegatura w Siedlcach,  Pan Sławomir Kurpiewski - Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Siedlcach, oraz Pan  Henryk Niedziółka – Przewodniczący Rady Miasta Siedlce.

Oferty edukacyjne zaprezentowały następujące
szkoły wyższe:
•    Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
•    Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
•    Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
•    Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
•    Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
•    Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
•    Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
•    Politechnika Białostocka
•    Politechnika Warszawska
•    Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
•    Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
•    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
•    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
•    Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
•    Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
•    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
•    Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu
•    Uniwersytet w Białymstoku
•    Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im.Bolesława Prusa w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie
•    Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
•    Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku
•    Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa
•    Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza  im. Wincentego Pola w Lublinie
•    Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie

szkoły policealne:
•    AP Edukacja w Siedlcach
•    Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach
•    Policealne Studium Menedżerskie NOVUM  w Siedlce
•    Policealna Szkoła EDICUS w Siedlcach
•    Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach
•    Zespół Medycznych Szkół Policealnych  w Siedlcach

oraz instytucje:
•    Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach
•    Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
•    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
•    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach.

Wielką popularnością wśród młodzieży odwiedzającej tego dnia ZSP nr 3 w Siedlcach, cieszyły się następujące zajęcia aktywizacyjne i warsztaty tematyczne, związane bezpośrednio z tematem przewodnim tegorocznych Targów, „Kompetencjami personalnymi i społecznymi”. Wzięło w nich udział  823  uczniów:

 • „ Psychologia pieniądza” - zajęcia prowadziła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • „Autoprezentacja – świadomość wizerunku” – warsztaty  zaproponowane zostały przez
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 • „Rozmowa kwalifikacyjna Twoją furtką do sukcesu”- przeprowadzone przez  Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 • „Autoprezentacja”- zajęcia prowadziła Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • w Warszawie
 • „Stres przed maturą”- temat warsztatów zaproponowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie
 • „Efektywna nauka”- zajęcia prowadziła Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • „Motywacja do nauki”- przeprowadzone przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie
 • „Zarządzanie kapitałem ludzkim, czyli jak być liderem” – zajęcia warsztatowe prowadzone były przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie
 • „Scena Maturzysty – czyli jak zaprezentować się na egzaminie maturalnym” – zajęcia zostały przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie
 • „Akademia Makijażu”- warsztaty prowadziła Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki  i Pielęgnacji  Zdrowia w Warszawie
 • „Sztuka rozmowy kwalifikacyjnej” - zajęcia prowadziło Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
 • „Metody aktywnego poszukiwania pracy” - przedstawiło Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
 • „Znaczenie zainteresowań w kształtowaniu ścieżki kariery” - zajęcia prowadzone były przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP  w Siedlcach
 • „Zawody przyszłości” – zaprezentowane zostały przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
 • „Kompetencje personalne i społeczne” - zajęcia przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
 • „Jak odnaleźć w sobie przedsiębiorcę?” -  zajęcia prowadzone  były przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach  

Przybyła na Targi młodzież mogła skorzystać z porad dyżurujących specjalistów i ekspertów m.in. : psychologa, doradcy zawodowego, doradcy kształcenia osób niepełnosprawnych.

Wielu młodych ludzi, odwiedzając 13 marca  mury ZSP nr 3 w Siedlcach, miało niepowtarzalną okazję zebrać wiele informacji pomocnych w rozwiązaniu dylematów dotyczących dalszego kształcenia oraz planowania swojej przyszłości i kariery zawodowej. Stoiska uczelni wyższych były oblężone. Przedstawiciele placówek w pocie czoła rozdawali informatory, broszury, ulotki zainteresowanym osobom.
Wystawcy i zaproszeni goście bardzo wysoko ocenili tegoroczne Targi, o czym świadczą wpisy poczynione tego dnia do Kroniki ZSP nr 3 Siedlcach. Oto niektóre z nich:

„Nie możemy wyjść z podziwu,  szkoła piękna, nauczyciele przedsiębiorczy, a uczniowie wspaniali, utalentowani i z pomysłem.
Gratulujemy organizacji VII Targów Edukacyjnych i życzymy dalszych przedsięwzięć tak radujących władze miasta.
Z-ca Prezydenta Anna Sochacka
Przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka”


„Młodzież z ZSP nr 1 w Siedlcach serdecznie dziękuje za miłe przyjęcie i profesjonalne zorganizowanie VII Targów Edukacyjnych Wyższych Uczelni.”

„Politechnika Warszawska dziękuje za gościnność i zaprasza wszystkich uczniów do studiowania na naszej uczelni.
 Załączamy serdeczne pozdrowienia
Pracownicy PW”

„Szkoła fajna jest, nauczyciele super, uczniowie odważni i błyskotliwi.
 Dzięki VII STE uczniowie podejmą najlepsze z możliwych decyzje zawodowe. Impreza z „rozmachem”
Gratuluję.
Urszula Wyrzykowska-Dudek
dyrektor SCDiDN w Siedlcach”


„Dziękuję za zaproszenie. Kontakt z Państwa młodzieżą jest cudowny
Ewa Ratasiewicz
Biuro Promocji i Rekrutacji
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”Targi Edukacyjne stały się bez wątpienia miejscem spotkań i wymiany doświadczeń.  Pomogły młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia, nauczycielom dostarczyły wiedzy dotyczącej preorientacji zawodowej,  a rodzicom wielu niezbędnych informacji związanych z przyszłością ich dzieci.

2014-03-21