Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Archiwum


AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Siedlce
zaprasza na spotkanie z cyklu
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych
i innych zainteresowanych
Spotkanie odbędzie się 12 maja 2015 r (wtorek), o godz. 15.00
w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2

Temat spotkania: Awans zawodowy nauczyciela - przygotowanie dokumentacji
związanej z zakończeniem stażu i złożeniem wniosku
2015-05-12
Konkurs KONSTYTUCJA 3 MAJA
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

KONKURS PRZEDMIOTOWY
KONSTYTUCJA 3 MAJA
KULTURA POLSKA W CZASACH STANISŁAWOWSKICH

Serdecznie zapraszam uczniów i nauczycieli
do udziału w zawodach miejskich konkursu

Miejsce:
 I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach,
ul. Floriańska 10, sala nr 17
Termin:
07.05.2015 r.; zawody rozpoczną się o godzinie 12.00
2015-05-07
Konferencja EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI CZYLI KU POZYTYWNEJ ZMIANIE W SZKOLE
KONFERENCJA
EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI,
CZYLI  KU POZYTYWNEJ ZMIANIE W SZKOLE

zorganizowana pod patronatem
Prezydenta Miasta Siedlce 
oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty


KILKA REFLEKSJI POKONFERENCYJNYCH …

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w godz. 10.00 - 14.00 w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w Siedlcach, przy ul. Bpa I. Świrskiego 54odbyła się zorganizowana przez  Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty konferencja EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI, CZYLI KU POZYTYWNEJ ZMIANIE W SZKOLE.

W konferencji wzięli udział  zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z miasta Siedlce i powiatu siedleckiego. Uczestnicy wysłuchali 4 wystąpień. Każdy z prelegentów poruszył inną sferę związaną z szeroko rozumianą edukacją.

Dr Henryk Szaleniec– przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej  w wykładzie „Czy egzaminy mają wpływ na proces nauczania ?”, mówił o systemie edukacyjnym, standardach i uwarunkowaniach formalnego podsumowania poszczególnych etapów edukacyjnych jakim są egzaminy zewnętrzne. Zwrócił uwagę, że zmieniające się prawo oświatowe dało w ostatnich 10-leciach dużą autonomię szkole i nastąpiło uwolnienie programów, co daje nauczycielowi więcej swobody i decyzyjności. Podkreślił fakt, że jeszcze 20 lat temu (1995) podręcznik był podstawowym źródłem wiedzy ucznia a obecnie jest wiele innych źródeł, można postawić tezę, że podręcznik jest jednym z ostatnich pomocy, po które sięga uczeń.Prelegent położył duży nacisk na  dzielenie się wiedzą przez nauczycieli. Podkreślił, że w Polsce ciągle nauczyciele nie mają umiejętności dzielenia się nowymi informacjami, traktując te nabyte np. na szkoleniach jako „wyłączną własność”, a przecież istotą edukacji jest jej rozprzestrzenianie się.

Pani Ludmiła Rycielska - wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w prelekcji „ Czego nie mierzą testy” wywołała chwilę refleksji nad kompetencjami miękkimi, które każdy z nas nabywa poprzez doświadczenie, upływ czasu, a przed wszystkim poprzez naśladownictwo. Omówiła 6 aspektów charakteru (uważność, ciekawość, odwagę, wytrwałość, etykę, przywództwo), które jako kompetencje kluczowe funkcjonują w podstawie programowej i dobrze byłoby, żeby nauka ich była wdrażana w praktyce w szkołach i placówkach oświatowych.

Dr Monika Zieńczuk– adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w wykładzie „Neurodydaktyka – szansą na lepsze uczenie się i nauczanie” podkreśliła, że nasz umysł posiada ogromne niewykorzystane zasoby. Wskazała, że przez  systematyczne ćwiczenia możemy zwiększać ilość powiązań neuronowych i dzięki temu lepiej funkcjonować zarówno na poziomie intelektualnym jak i emocjonalnym. Po stronie nauczycieli jest wykorzystanie potencjału uczniów poprzez właściwy  dla konkretnego ucznia  wybór strategii nauczania.
   
Pani Marzena Kopówka– life coach, trener umiejętności społecznych – w wykładzie „Coaching pedagogiczny – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w szkole.” Mówiła o tym, że bardzo ważne jest uruchamianie indywidualnych zasobów poprzez samouświadomienie ucznia jego własnego, osobistego potencjału. Nauczyciel stosujący metody coachingowe powinien dać uczniowi czas i przestrzeń do  samodzielnego znalezienia odpowiedzi na pytania, które zada mu nauczyciel. Przy pomocy nauczyciela uczeń powinien dokonać własnej autodiagnozy.

Konferencja wywołała refleksje jak ważna jest u nauczyciela umiejętność zmiany własnej perspektywy, nauczyciel powinien towarzyszyć uczniowi a nie wyręczać go w dokonywaniu wyborów, ani też decydować za niego. I jednocześnie powinien zachować umiar i równowagę w pracy pedagogicznej  w tej  szybko zmieniającej się rzeczywistości oświatowej. Ale też pamiętać o tym, że zawód nauczyciela to nieustanny proces edukacyjny nie tylko po stronie ucznia!


                        dr Urszula Wyrzykowska-Dudek
                        dyrektor SCDIDN w Siedlcach


2015-04-23
Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia


Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

w ramach projektu nr UDA-POKL.03.05.00-00-156/12
„Kompleksowe wsparcie szkoły – sposobem na sukces edukacyjny uczniów”


które odbędzie się
2 czerwca 2015 r. o godz. 15.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
Siedlce, ul. O. Langego 8, s. 16

Temat: Metody aktywizujące w nauczaniu 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
2015-04-16
VIII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni „Ku przyszłości zawodowej”,

SPRAWOZDANIE
Z VII SIEDLECKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH WYŻSZYCH UCZELNI
„KU PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ”


20  marca 2015 r. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach oraz Stowarzyszeniem Pomocy ZSP nr 3, zorganizowało VIII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni.

Patronat nad imprezą objęli: Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski i Mazowiecki Kurator Oświaty – Dorota Sokołowska


 Temat tegorocznych targów:
„Moja przyszłość – to mój wybór”


W Targach wzięło udział  około 1500 osób. Byli to dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z Siedlec i okolicy.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili:
Pan Jarosław Głowacki – I Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Pani Ewa Dombrowska – starszy wizytator KO w Warszawie, Delegatura w Siedlcach,  Pan Sławomir Kurpiewski - Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Siedlcach.

Oferty edukacyjne zaprezentowały następujące
szkoły wyższe:
•    Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
•    Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
•    Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
•    Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
•    Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
•    Open Future Schoole – przedstawiciel w Polsce Uniwersytetu Walijskiego  w Wielkiej Brytaniii
•    Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
•    Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
•    Politechnika Białostocka
•    Politechnika Warszawska
•    Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
•    Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
•    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
•    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
•    Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
•    Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
•    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
•    Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu
•    Uniwersytet w Białymstoku
•    Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie
•    Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
•    Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku
•    Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa
•    Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza  im. Wincentego Pola w Lublinie
•    Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
szkoły policealne:
•    AP Edukacja w Siedlcach
•    Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach
•    Policealne Studium Menedżerskie NOVUM  w Siedlce
•    Policealna Szkoła EDICUS w Siedlcach
•    Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach
•    Zespół Medycznych Szkół Policealnych  w Siedlcach
•    Zakład Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach
oraz instytucje:
•    Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach
•    Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
•    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
•    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach.

Młodzież zapoznała się z ofertami edukacyjnymi szkół wyższych, co zapewne pomogło jej w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru uczelni, w której chce kontynuować naukę.

Odwiedzający mogli wziąć udział w ciekawych zajęciach, które wybierali spośród zaproponowanych tematów:
•    Autoprezentacja – świadomość wizerunku
•    Autoprezentacja – sztuka porywających wystąpień publicznych
•    Coaching jako nowoczesna forma rozwoju osobistego
•    Edukacja i praca – to się opłaca
•    Kształtowanie kariery zawodowej w oparciu o twoje cele
•    Nie bój się pomagać innym, bo jak nie TY to KTO?
•    Poczucie własnej wartości a sukces na rynku pracy
•    Rozmowa kwalifikacyjna Twoją furtką do sukcesu
•    Scena maturzysty – jak zaprezentować się na egzaminie ustnym
•    Tęczowa karuzela zawodów – poznajemy zawody przyszłości
•    Znajdź i wyszlifuj swoje diamenty – czyli kilka słów na temat preferencji i predyspozycji zawodowych
•    ZaMAPPuj swoją przyszłość na rynku pracy – poznajemy metody poszukiwania pracy
•    Zarządzanie czasem
•    Zarządzanie kapitałem ludzkim – czyli jak być liderem


Przybyła na Targi młodzież mogła skorzystać z porad dyżurujących specjalistów i ekspertów m.in. : psychologa, doradcy zawodowego, doradcy kształcenia osób niepełnosprawnych. Wielu młodych ludzi, odwiedzając 20 marca  mury ZSP nr 3 w Siedlcach, miało niepowtarzalną okazję zebrać wiele informacji pomocnych w rozwiązaniu dylematów dotyczących dalszego kształcenia oraz planowania swojej przyszłości i kariery zawodowej. Stoiska uczelni wyższych były oblężone. Przedstawiciele placówek w pocie czoła rozdawali informatory, broszury, ulotki zainteresowanym osobom.

Wystawcy i zaproszeni goście bardzo wysoko ocenili tegoroczne Targi, o czym świadczą wpisy poczynione tego dnia do Kroniki ZSP nr 3 Siedlcach.

Targi Edukacyjne stały się bez wątpienia miejscem spotkań i wymiany doświadczeń.  Pomogły młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia, nauczycielom dostarczyły wiedzy dotyczącej preorientacji zawodowej, a rodzicom wielu niezbędnych informacji związanych z przyszłością ich dzieci.

Opracowała:
Małgorzata Witkowska-Michalak
doradca metodyczny przedmiotów zawodowych SCDiDN

2015-04-13
CO ZMIENI SIĘ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU 2015/2016?
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
Nowa Era Sp. z o.o.
zapraszają nauczycieli wszystkich przedmiotów szkół podstawowych 
z 2 etapu kl. IV-VI na konferencję

CO ZMIENI SIĘ 
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 
W ROKU 2015/2016?

która odbędzie się 13 kwietnia 2015 r. godz. 14.30
w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa 
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. Pescantina 2
2015-04-13
V DYKTANDZIE SIEDLECKIM
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zapraszają młodzież i nauczycieli do udziału 

w V DYKTANDZIE SIEDLECKIM

które odbędzie się 10 kwietnia 2015 r. o godz.10.00

Uczniowie szkół podstawowych - SP nr 4 Siedlce, ul. 10-go Lutego 18
Uczniowie szkół gimnazjalnych - PG nr 2 Siedlce, ul. Szkolna 2
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - II LO Siedlce, ul. Prusa 12
2015-04-10
TERMINY MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ - ETAP MIEJSKI

TERMINY

MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ

ETAP MIEJSKI

Data

Godzina

Przedmiot

Miejsce

Osoba Odpowiedzialna

09.04.2015

10.00

Język Polski - Siedlce

SCDiDN Siedlce

Małgorzata Połeć

10.04.2015

12.00

Język Niemiecki - Siedlce

SCDiDN Siedlce

Agata Bryłka

15.04.2015

12.00

Wychowanie Fizyczne - Siedlce

SP Nr 4 Siedlce

Mariusz Berczyński

17.04.2015

9.00

Religia - Siedlce

SCDiDN Siedlce

Ewa Komorowska

20.04.2015

8.00

Matematyka -  Siedlce

PG Nr 2 Siedlce

Jolanta Bagłaj

21.04.2015

10.00

Przyroda - Siedlce

SP Nr 10 Siedlce

Agnieszka Sempruch

22.04.2015

9.30

Edukacja Wczesnoszkolna - Siedlce

SP Nr 11 Siedlce

Danuta Lebuda

23.04.2015

10.00

Historia - Siedlce

I LO Siedlce

Anita Woźnica

24.04.2015

12.00

Plastyka - Siedlce

SCDiDN Siedlce

Bożena Prachnio

28.04.2015

14.00

Język Angielski - Siedlce

I LO Siedlce

Jolanta Król

07.05.2015

9.00

Informatyka - Siedlce

PG Nr 3 Siedlce

Dariusz Kozioł

08.05.2015

9.00

Technika - Siedlce

PG Nr 3 Siedlce

Dariusz Kozioł

14.05.2015

8.45

Muzyka - Siedlce

SP Nr 10 Siedlce

Dariusz Różański

2015-04-09
Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego,
wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny
oraz spełnienia wszelkich marzeń i planó
w


Życzy Państwu
Dyrektor Urszula Wyrzykowska-Dudek,
doradcy metodyczni oraz pracownicy
Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcac
h                data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERUUEhQWFRUWGBYaGBgXFxgaGRsXFhUZHRgdFhkXHSYeGRkjHBwYHy8gIycqLCwsFyAxNjAqNScrLCkBCQoKDgwOGg8PGjAkHyQwLiwvMC41KjItLiopLCwqMjQsLC8sLCwsLS0sLCwsLCwsLCwsLCwsLywsLCwpLCwsLP/AABEIANcA6gMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAABQMEBgECB//EAD8QAAIBAgQEBAQEAwcDBQEAAAECEQADBBIhMQVBUWEGEyJxMoGRoUJSsfAUI9EHM2KSweHxFXKiJENTgrIW/8QAGwEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAUCAwQGAQf/xAAxEQABBAECAwYFBAMBAAAAAAABAAIDEQQhMQUSQRMiUWFxgZGhweHwFDKx0SNC8Qb/2gAMAwEAAhEDEQA/APuNFFFCFyqN/jNpWKkkkQCACYJEiY0GnWoOKeIbVglXzFgJyqpM/Pas60SXERcJJjX1NqZPPX9KS8U4mMRoDKLj8vVa4Mcv/cpuM+L7oOWzbywd3gz7BTp8/pSLw7xXEjF+u4zKQ7OHYlYj0xrAhoq7jVnUcx9xS7h9sNiVnaCPny+hpDHxeeTvEp1FBE2FwDem6+lYDFC4uYEHkY2zDQ/eplugkiRIAJHODMfofpSTwxiFFhtVy22IzA6QoBJNRYLiP883NkuQonSAAMh7AnN/mFdQ3NY2ON0hou0SF0XecB0Wjori12mCoRRRRQhFFFFCEUUUUIRRRRQhFFFFCEUUUUIRRRRQhFFFFCEUUUUIRRRRQhFeGavdZPxTda4/lAlUQS0EjMWGgMfhA+pPas2VkNxozI/YK2GMyP5VWxEXLlws3mENBIjLB1AEcgCB1696t9cgMbH7Gu4TNbEBsy9Cf0NecTdBkjY7jp7V83yJDNM5/Qm09Ywtpu4UF2+In7VJwdSLVy4ihnJ0noP13NL3Qt6V1JMD3NW1Mf8AprR0Al2MnUk5lWOekR0b62COm6fgG6ulFM5R1/hXrN/JZNsiRdZdRA1mSCOhiAOwHOmMSCKX37OZDb+HTQjkQZUjuDH0qO3xVgGDAeYIWORZjAI/wnf61TNJJktbrfLt6ErGWXZC1GH4sqoAzAuAZA1OhgT0J796jPHzytn/ADf7UqwuGCiN+ZPMk7k96sRTGT/0OQKZHVDS9yfNZOwYDrqrdriFy6wRT5cDMxGpgEaCRGvWnCtWY4bduMbmUAISFDnUkL8WUdJzDMTy0B5srViCCWYkCNWPz0HX6V1WBkPMLXSm3HU+X4FmlYOahsm2eug0ivI0gwxgz/eN+m1TYXiZXRzJkA6QQIOpjcba+9bBmR83I7T1VfZmrCcUVxWBrtbFWiiiihCKKKKEIooooQiiiihCKKKKEIooooQiiiihCKxfH8QqYpgVzO6grqDCqI9Q5azHWtpWa8Q8IdnNy2pbMFVlUqGOUmCM0AnWNx7GlvE4DPjlrRZWnGeGSWdlmr2IjoOtRJbd5yjTmx5Uwx2NyWlNiw15j+AKSVjfzIBKkHSDrIpB4pxN+7bQCxiLcep5RlUabTGok76CuQi4fO4juUPE9E9jlBoCkJx20j/y1e66kgaDITsdR8+VMeH3GYszwrMxYhdgT0/e9ZPgtzLpIHYxrWhs3uY35jrVuZAI+434rfJABr18U+GIB0YweRqjjlm9ZK/Fng+wBLT+9zVb+OBEaA96XXsfeN5FwoDXSrDXUKDl9R5Dbc9ecisGNju5/Df02/hY+yLAXeAW5BAGp/SqNniaX3Nqyc0f3jjZR0B5sdhG2pnSslxjw3fS0bt/EhyNwc51J0C9ST2FafwdgxZtBSPW3qY9+Q9gOVacXAxWkPfJza1ptY9d0nLpDry6LS4eyFUACAAABpsNtK5dxSLuRVTH8SVFJJisF4m8U3bd3LaymPL0IBYl1JlVIOZQdPTEfOnZne6TsoKJ6k7LxkXN3nL6EcesaEfas1xu/LKVMGd9IKxqG/wyVk7iQao4bF3LuSEKkqDcUycpPIc55wdtqr8W4e7Mctq5cZAJjRRnAOrbnbZQTvtFLXOmnmDZOl7bLdFCyPUlangPi5LdlExGZGUZcxAZSoPpJKEx6YkkCtdauhgCpBBAIIMgg7EEcq+W+FvDRu3h/FBlTXIgOQFh+bKZGmoBJJjU8j9M4fw9LNsW7YyouwkmJ95NddiSc7Nwa00S7LZGx3c+ys0UUVrWJFFFFCEUUUUIRRRRQhFFFFCEUUUUIRRRRQhFeTUeGxGYT3IPYgwR9aqcZwly5by27gQzJ31EHSQQRJjUdKi40LC9As0VK/ELamGuID0LKD9CaX8Q4yT6bEE83MkD2A+L6x71nLHFbKObTMiuDyYFW7owMH2MEdKZlVieXXX9a4/O45ksuNsfKfHf7LcyCO7u0h4p4T85s5uRc6hEAJ/xBVE0gv5rT5LwyOBII2I6qenvWnueJLJueVabzLpkKqkkE85bYAbk9AeelSPwC27hrw81wN2nKOyrMAe8k8yaWMzJW65dkHbx9vJNIcpzNDqFlxce4ciQzN+m5Ldh/Qc61/DOG27IJQatEsZLGOpP6bUt8i1h8agVcvn27gAGwZCCY6Sv3WmdvaOm379qz5k3M1oZo0i/mR9F7NP2ujdkm8TYsNft2o0SLrHXeTkAHyJPYRzNXsPiiPhnudd/6Up48CcWkA+pDymSCAR8gPvTnA4Y5IMz06e1WSAMgjrw+fVeN5QzVXbfDxd1f1T12g9q9/8A8unJmAGwGw9ulGHuldwY9qlfiBiAup+nzq2CSBg/yXfqVkcZL7p0XrCYC3hxpqdTPtUGIxOZsvIan3rxetMdDsP9Kq3WKnbWKryskuHZsbyhSZHzHmcbKY37QKabgSIJGo7janfBcebtlGIhoIYf4lJU/cTWUGJkHlpqfcVc8IcXZne0yyo9SkRIDEzI3y9CJ7xpTfgWTUnZ+I+Y+yoyIDyE+C11FcFdrsUsRRRRQhFFFFCEUUUUIRRRRQhFFFFCEUUUUISHifBbvmG7h7hts0ZhIymBE5GBVjEA7HQQdwUnFfDmPvwr3lKSJA9I35qDr7Vua8kgVQ+EOO5XhFrBjwPh7IH8Vcz5jCjKSJ55UAI+1IvFvhjDC2hw16SxaQCpTKsZswWIIYgR37VofE/E188qGzyoKAbaj1KDGp9OaJnXtWc4th0nO9zI5WDALHKBIlfizawDEa7nSpdjjwAPk6nzKqNutrAoP7PuFm3dvMwUlQqqRqNdWg8tlFbm2Nz/AEpVwDAGxZVSPW3qbsxA0+QAHuJqDjvidLClVIe7yUGQO7xtHTc1894m52fnOEAsXQ9AneLCQwMA1Wa8U8YLcRtC2CxslBCgEli0uAP+3T61rbd9rjlLaskCS7AaTsCszJGoH13FZzw5h/Iw9zFMA9+6zBM2p1aNB1YySRyAG01ruC2jbsrngudWO8sdySfuT8tAKeZOFC2OKOrLR/Op+aGNfHzF3U/wreE4SieqSzkQWeCY6Dko5wKsKyAakfau4aznHq2/f2qS/hljQCazthc8CQNAoaX9FUXa0SgKpH/FeltDt9qhsXhG9WFapns3EHS1E2uNbH7iquJwoI/4q8TUN65VmbDGYrcF4xxB0WdvocxG06Vd4aQuLtkaSrL/AOM/qtQ4xob51FwqbmMtqPw5rh7ADKP/ANfekvCi79SwN8UwkHNGSfBboV2uA0TX0ZIl2iuTXaEIooooQiiiihCKKKKEIooooQiiiihC5NK/EWAe9ZKW3yGQexAn0sRqAdPp0qHxL4lXCIpILM5IUDtuSe0jTnPzGOseKXvNLkkzI5KB0j9715zcq2wYUkzS8DRZa7i7qMRDSrflLCVPLcGDsdfeqnDOIfzkuXGZ4fOw01Iltht6o079q+kYXiFy4YVC0dJ++sCqniO9ZsAPiLak5hEZDcUxIMBgw9xVsuR2rSHAeHxUWYkcDtT8SpeHXXZweIW3tW3IFrlbkz6bxBzBiOTQp+1Y3xvgltY66lpYEoQo2l0UwANtSdKeYnx0roRnt3bema3eBDwIP8tp1bnqdwNaSYzhwt3AwuByzrBY7+YJRwRJIEEEctCKXRY8ULeSJtJngl7JhJemu2ylSfNs2wxiyJnb4pUD5+ontWywF7MRrPPuY5nt+99s1huCPBNu7bcyS0qyEkxzzNEAAARsKceGxDul0FLkCAY1HVTMMJiefYUky8eZzrrTxV+RylpPVaNMRc6afPtAFF5WALN/wJqRsbbBAzCZy8t4296z3F+O+aclv4QYLcmjWE6idC3aNZqmSMNaS5916b/ZLI2F7qATS3ilJMbfOrlm9Wcw17L8hoKu2sXy51z/AOocx3MtUkHQJ292l+Jxoj51UxGPga8/sKRtxTr3Pz5Ctk2S/JYGtHqvIcW9SvfE+LBVDe/2zf0pp4du/wAPZNxvViLwzi3BJW3IyyF+Gfi1I6fhrH2B594c1ST1Gc7TOhyg5oOhJHetngEVB1J1JYySerE6k961Rys4eywO+fkFdkMtoaNv5TbCcSvuAzjy5Gq+kwffeuZCB8T/ABZtzM/07fsQ/wAYP3Fe1xI7faoR8SdITzPKXmOtQFZtcaKsA/wR8Uagz+IdI5im2GxSuMyMGHUdt6x+L4kttgTsSAducxTDg+ORbhUEAPEchm2H10FMuHcWkc8RzagmgVGXGpvMAtNRXBXa6lYEUUUUIRRRRQhFFFFCEUUUUIWK/tQwAbCrd523H+V9D98tZ/wR4fN/NdunLZBids0aQDyXXU76wOdbH+0CyW4fejdQrf5HUn7TV7w+lo4S0LUG35agc501nqZme81GtU1jzHx4nZt6k+wSLxT4nTC2vJwuU320VbYDZJ3YhR8XQcyegr5/geBtfcvdZspJmD6naTPr5jkWHOQNprYeK1wzObNi1bDiPNuIuUos/ACsetv/ABHeKXu4HpAIAAzZNCEJhVXozn0L01b8NV0S5UQYod/kl26BKuJ4W3atsLaJZUq0MEUswmCxZ5ISZVdcztMQqlqt8O8NW8ovX79u6AqZFt6qYjRmiCBroOY1PWnx3C3LxKBc0tDFdB5mUEIJ2REhQOQnvOd4dxS5hHIU6NAYFeUyIzDfuKyyuMjXMjd3lbJmnFIbs07kV+eq3ON4abYFzD+krqbc6MOeSfhbsND051DiuLLesAqSGBzKw0KsNiPkYI7kVXscZ81VYZvUSBy11/WDWe4kSlwqug0aAdswmPqT9aVcLfMxxhm1pO4I2zEC76hPf+oJcRS5IksMqyQWEhogGRJ58o61auY5ECka5h6QN9N5naNAec6RWWweKAUbfFcHOZIt78oJUxTK1YuGWCMUjQwY0JBj3lftzpg3gcD2iSV/KOY6dK8klzOIuhldFGLrY+af4fGh9pBjYiD/AEOun/Iq1aeNSYrLYHHQ5YKSACuhAGYkHc7xl5TzHKrtjiZe4qsIzTlyksJAmDIBBide3KlPEuBPie4wAlgF2rcTPZK0CQgOPRMsdiGaVG3vypQts3GIzZbQUG5d0hEaYyzu7AQq8ye1T4y8zlbVr47g31hVPMx8/wBmll7FZctlVYBSS2aYZhAkjclYIBmP9M+DCG6uHnX1K3veP2NKf8OQKCVGUH4UJ1VBOVSeZEkk7yTNOsDGWW1327Ui4euozBiB3C/WdB1rY2CmQZY7b6/Pn71knxXz88pIVU7wwBoWG474qNtiPhhZUMrHOcwAAgjKIk5u0e83DvEXmKHEhWkQdww3CnTMvQ0/4pwC3e3MH2DDXs069xUeC8NW7fxS5IiTyGwywRl+UVBsuK6AMDO8FBsjRqfgkHEOJrc/MSp2CyCY0DAa6cu9dtcdFp8qyMpBt5uagA5ZP4htB1gA+zHFeDAQAl66o6E5h+oP1Jqpi/Bdq1bL5rhKjNM6SP8ACNI/c1pgmxAAyzofDYq4yxuFL6steq8WWkAjY17rtxsuZRRRRXqEUUUUIRRRRQhFFFFCFDiMMLisjCVYEEdQRBFfMuJeEsVhGb+He62HMmLdxlZZ/MoYT0zDcbgV9QujQ6x300+ulfJ/Gl28bqG1cZUhm/mtmJVT/ei3GVVJ0UaE7wAKi4E7LTjzPjd3BfklzXXw4nyvLU6FnGgPMwDLHfmJ61ewPHbd/KtlXFu1LM1wrnu3nGXMwUkCFDQAYAPSKQLaF9Jzvduu5W35jZslq2Jd25AmQB/2tUXhvGZLcdWG/Tf58qzRONkO3TGGSXKyQ1woAHby0TfhvGbnmLKHILjlmA2zlhJg7AaTEafW34p8KG6pu4cA82tiJmdSnfqPp0rNYHixtswnUG4Nt1eI99/0r6NwW6cltj+NFJ9yoNc1xN0mHKJ4xX166rO7lyHSRPGoK+c4XEZUUCc1os5U9Rsv082O5HSifOxEEgZnAMawNFMdYg+5rYeNeDAIcTbWGX+8galNs2n4hpvuAelYHh10m6iWwWYsdBuQRvrtvr0iaZ4OQzKjMzNDrfkdypY878QnW9KA89gtJ4q4Nbz57ABg5GtrqwZVGoA9RHwgkbMvPWPVniuJtIhvCFAhNg5Cld0G2hidD2EVqOF8MW0uUe7Hmzcyeuv0EDlSP+0Lhhaxbuj/ANtiCO1zKJ+qj/NS+Lirch7MOQAtvc77dP7UJY+zaZBukfFuLm7cLW0yqY0M7jSRBhR21rmB4kQWVVZrjQqkeojqFCjUHsJkD5U+B8HN71P6Lf5oLExv5a/iI67Ct/wJ7FhYwyr0LMcz6/mOkew0p9mZ0MGP+nrQUOpWLHgmkf2rW15rnAvC93IGf+W7GSWAJiIAyj4dJ0nT7U+TwtZHxAsepP8ApsPlXheKmNwT9AB2/rXr/qrFoEdBP71rnv1WLv1P5S3iKUe3VWDwW1EZdO5mPadv0qFuEgHQ9vlTBLs6V0VOeBkrS0KLZHjcqimFjSvJBB6/SKvPFRXAIM7Ukbi0XAFWc5KrjFCY/pVLid8Zf3+964zZQTy9+p/pUM+ayxtrJ9j/AM1iBJeT0WprADaZeDMcI8s3iSugtsE0HLIQJYAcjtHSDWtFYfhKm3jMqKp8wGWIkqFBJj3235jeK24r6Lw6btsdrj6fBKcpobIa66rtFFFMFmRRRRQhFFFFCEUUUUIUWJYBSW2AMztEazXxHxbx9b91/Lk+YwAAEkWVUZVgc2MnLyDa719yZZ3rGY3+ztLmK83OFskeq0q5ekwRyYgE6DYV6Fpx5GxuJK+e8J8OXCsyoLGHGZgwGgKyAeQ3H5qbWvB4/OF2gIuggaQWJJ00+VfSbPhjDIuVLKoJJ9Mgyd5O59jS58AbbFTqN1aNwesaZgZ+x51zHFn5uO0zRuHL7WExhzGc1sFFfPeJeBSqm4lzUQCGWJBMCIO8kVuLdkKqqNlgD2Ggr1j7Ga2ygSdCB1KkMB8yI+dcsXQ6hlMg6/KuUyc2bKib2huifp90GnOMh3O6lxNsMjBvhIIM7QQZ+UVl/CHh8WLAcr/MfVmO+WfSOwiDHUmtBxf+7y/ndEPszDN9VkfOp3PpqiKd8WOWg6OOvt/1RDdQ5eEsR71FxbD57FxAJlG075TH3irNnUSa8458tp2AzFVYx1hSYrOxxEgI3teuPivmp40brgkMlr8OhAO0AlRCrqCegGlMLF61DGREhQRK522hdoUdTPvpSjgzHylQaloIA0IIYHf/ALdukmtfwPhquwuG2gKyAQ4f1T6vhUCQYGsxBiK7XPMcIN3p4fX1KoxM9zyWlUsPiUZyqk5V0AUkgkCWJjXKNBJ5k02wREBlnXaQRp2nlTe5h1GygE7wAJ7k86rXLImda56TIbYICZCXn0Ks4a6dASY+cmmQbSk1tqYWLs71fi5ZshY5mdQp64wrlAqUG5VJVbFWpUiKgwdoKJ6HarWIYUrxGJgGl7zUpAC1RgubS94G4P42yNd7ke3lsde3+1bWxdDAFTIOxrEcDuatcUAs3ptmJhJ/mMOskBR1KNyFbLBplQA7xXbcIJjjERGtFx8r2Hw1WDLA5vTRWaK85qXtxJmu+XaUMAfWxOgHRY+JvoB9qdlwG6xgWmVFcBrtSXiKKKKEIooooQioMVazCMzLqNVIBnpqDU9V8ZhluIUcSp3H+41B5yNRQhKOI4fFW1Js3c45q6KWjqpBUE9mj3rO37z3tGxDm4pkKQilWH5kyggdidag45wi/aB/huIfy/yXMRDDsGM5vsfesjjOCYhPXcWJBPmG4pJjnmL/AC+1Kc2AzCmvLfmPdPMKGNwtz2/DX+FuV4+gEXQbbDeQcs9mAiPeDVFOJKbh/hSLsmXQaKDzbPspP5YM9tTWRwBxF8gW2dVAALMzR8tZPsPqK2vC8ELSBE2jU8yY1LHmT9tq5HJxYsO9bJ6dPf8A6tckLY9ja5ir11lACqSrK0Bj+E6iSOkirNniCuYU6xqDow9wan0QUnx+HRgAdSQTtt7HrWBnLKOUigFW1ocapaO0NBSjxZxdbGGcyM7gqg5ljpI9gZ+VVeFcavXQUtKhZYDOzekafFlHqM9BppvpFWD4StXPViS1+4d2ZmUDsiKQEXsPrQzHZjyh2QdN6G5/oLFOx7baN1jvCHB0xBg5iEUTlYqNZ3IUGTB2bl71vcNZW2AqjKFEACIAHKKq8N4J/CBhYeAzA5XAI0EQWAzR89JO9NcNeW4DIhhoy8x09weR5x2Ipvmys4geaF+2tFUY0XYNohVr16a8M9WcRh42qq6xSAtINFMWEEaKIv8AvSrNu/VS4JqncxGXnrVjW3oFcGB4WgXE0NiaQLxcRJP+57VVxPHPVAM9fpp/vV8MU901V/p9U24hxHLPWP8AilOHxXm3FthC4j16wFHLMY5nkNY6bhbiMW11wlsZnbQCdABzaNlG9aPh9u1grYRnm4dSN3djzCjU9B2HvWoRjHAc4W87D6nyVj6Y3lbumGFuiy8RLlZBgQsQqwuwUAEBRoI+tktm1di5P5oI+QiB8hSvDO7uXIjNECfhUbAnYnUk9250wtKcwABLHkP1PQd6olyMmaoQSSd66k/leyxOja3Urxc4cjsALYJOwUKPckxoBpv/AKxWj4Tw4WUjrqQNh2H9ef2HcFhfLGurHc/6DsKixfHERSw9QEzr0+Wvyrq8DEj4fGJch3e8zt5DzWB8jpTyt2TOilXAfEKYpSUBBUgMDyJE6HmO9Na6Brg4WFnc0sPK4aooooqSiiiiihC4WrKcRxxvNcHmZbSkoMjkSdM2c7Ry+Z51oOLYoW7LuQSADoOc6R96+bXuHta56QBI2JjX09+lJuLZJijDGmi5MMKASk2tDeKW8pOUSZiAN+YG+h/Wvdu2mYxrmHUkRMkAEwASZisNiuGiMykjsBH3FQrj71uDnbTaSSP1rlDh9pZiedd7TsYHMNHarQ43gfkK1xHJyAnKQIyKNhGsxz7VHhuLCYB16VNw3xEl2M5AYaMD/p1FNOIcGt37YFrJbIIKsqiN/VoIkET9jyqFOJ5Mjfx/N1WZDF3ZR7pVcxc/s1Xv3tJ66Dv1qrjcPcw7lX1mAjAHKesSfi12mquPxwXn6UX/AMj+p5Va3FoitVsa1pFjZeeB3GGOVbZOpYtH5ApMH3MV9BW71FY/wth/Lt28QVl7gLPAk5HIIy8/SAug3156VsEdWAIIIOxER9azcW1eBX7RR9QluRKJHcw2XokRVO4moKkhhMMNwDyIPxL2P61NcIGlK+I8YS2NCGfki+piekDYdzS7HZJzAx3aqa29Fbu4+4PiCuOq5gffKZB9pqVXDAEagiQdaQYDDM7Br5zuR8JjIs8lXae9OeG4q3ckW2EKSsCOUj6dDTGVrn6bnqRspuYGBGJtQOdZril07n5fv971pbuKDKwU+pQxHT0mNf3z7Viv+oLcvFVghNW2ME5Mw7gS37FW4eM8uLq0GqvgcNiuDDEiXJjeBVazlYgMzKk65VYk88qlQQNwSSdJEdQ04jeiQoBaNtDqSAs+9McXwrLg4VZKFWmNTlb1t85Y/WmIn5AC/wD2ND+1c9wBC8cLxa21y4eySfzEFVmPxFvWx7Vcw9mcxvKHLamQInTYcgAABSnht8H4TrzHX/emwv8Ay+lLMi2uNbnr1UpIQw0FMuHgfy7jppsYcD2z6/erlvxI1hcoFpmAH5ldzGmgmSaoXMS3pUL6mOkAdpnsBJpjgsF5IaWLlmJkgCNI06aDWowZcmLcgOp8hZ96WCVja7wtXmxbsM10oI1hQQF6yxOvSYHtWS4x4iN0G3bACT8XMgdOlQ+Iscbt3ID6VjQEQTznry9oqCxhwI/25VrLnS1NkG3dB4LZjYjWAPf7BXfCWNu2sVbW2SVuuA6xoQNM3UFRz7AV9UBr5BhcVctXVezOdTAAj1Zjqp7HT9eVfVsXjRaQu8wI0GpJJgAdSSQAK6rhkvPEbOyWcWZUodW4VqiocMzESwgnlMx2J5mpqapOiiiihCiv28ykdQR9RWIuW1HoYyyjUHQ6aEwdd+dbyspxbhuXEFyCRcG5J0ZY9PtGoHZqQ8dxu0x+0G7dVsw38r6JWfu2ZJCqAOpqpiOAgmM6yw0BbXvTvGDcLvSfyATMT3POuPglduDS6CKV1WDSQ3MEELqPUwElpEKoJzZZ0ZoiCY12q7w3j9zDi0LoZkdSyxEiCZ33AAnluKs4wIbBUQXL/ZY17DWlXELpIshxKW9NNyvP/wAdPnTprmzgNkF+Pw6LTXajva/86LQYmy+PVGsOq2xMhyfijchZkxprt86xHiK4V/lMMrKxzjuu3yMyD0itHwPGnBX/ACS2ZHKmQNi0ZSfkda9/2g8Czf8AqASGAVWXlEwGB6zAI6e1asMxwzNY79v+p+hSjOfLDC5kexGiseBsabmGCn4rRy//AFIlftI/+tT+Lx5VtLiO1qXhipKyCpPqy7mRv3NIPAbm3fKtotxWA/7rZmPpmpx/aHdzW7NhdXuPIHPQQPqW+xrFPBXFWhmztT9UvxcrlgDz/r9EkucPLW2vK5uMvq1OYMo3BnWY+kVeweGvOv8AKzMCP/bVSQAFPTNGUrGpGscqR4fPY0Gq3bZIgmCGUwY6gyCOUGr3hHE4rK38Mjs1vKSUymVYnKCp3I1GnIwYABHRPgbIBy7fRWT5weGSgUTYr0W1/wCiXLXl3WzAuCGSJCACVLETryrKYHHLh7l9EbMzKnlyYBVZ02gkzGYHnOlfR8L4sQ4drlxWW5bIV7QU587fCFQ6+rcDlqDsaxni3xNaxKG2+Ga2yybbucrq/TKFPp/MpIkfI1W/h0TdjQIAr0VkGRLL0tUOGYTFYm3ftWAZbKSxZV/lMIKgknK7QTpPxHbScweDs102rYysFuGOoRGYqeplCJ9q2Pg3jbIueCWUhWBIHpGmUk9ANPkeZqtwXiCYa+2KujNeYuFs5gvl5mJL3WOgnNCgAyDNe4hjaS3Yg6/RVZ8UrpRyfJZvh2Ii/bk+kshkxOhAIzRMEEGOxr6vhoAA6gV834zhrTuXttatgnMLSl31gzkJVco1nLtPTYbLg3ExeshgfUvxDow+IfvlFIuOxh7WvZsND9FqhZMYv8vjSz3F8IMPfK7K3qU9JO3yOntFTDGNAzGe/amvHsAt8pmmfXEEgj4Pr89Kz723w7ZX1BnKdYbqOx7frvWeItnjbZ71fGtNE4gkEjQ126f8FzPdBDQLYk9w5Og6iV1J2jSr/HMdkQ5DDEwPc0m8OYxFuMS4WQAoJ3zH6nUQByk9a98ZBN4D/DI+pn99qySxAzAHYD7rMYwZ6OyrYPB6hjJE667mmf8ACCNCPY1JgVyjUSKunBKwlSfvWeaclyslm1VHg2EDYq2CAYYMROyqDqegDZT76U6xfFRicbZtWiGt2mz3CNVLAHKAecHX/isrisMn8U1suqkhZL3QgUH8MEGSd9ORHz3/AADgNvDr6YJPTYe3X3rreGiXsWtYNDRJPsuezZe1l9E5oooro1iRRRRQhFRX8OrgBhMGRPUVLRXhAOhQsVxbBtZLIiXLmcswgM2hJ0kbAdOn2TXzlUDTOxggT6YmV6g8oNfTSKxnHPDlxb9y+oV0PqK65x6QGgQQ2gnrXNZ3B2gOkh3u6TfEy23yyafUpJ/03LbJO/7+1LcdhfSsjTWfYitJimHl6aiYPuOs1Sv2ldYB/CJEHYzlYTuO4rm4pZGnmI2OvkmseR1PispjsMwh5+HKdZ0ykBY7CtdjXOKwpAhQ6/iE5dQZ9vb3FV3wSvaytuo19jXp8f5WGtqmV3EKROygn1NEnKABPtW0yunaAz9zT7UvMpzZGgVtp7JfwTBG3dQvMaOdD8XkkxO3y7d64ti5Z4ktzGoQGe35bn4AA6kZTtoJHWZ61d/h7lpP5yNcsgCXQH12hJDCPhuJMEaSBI1Guku+MsFci00ujQpLJ6IOmuaDHcCKf4cPM900nUAA+W+i5eXlA5GHqkPjTC4fDY3C3MvpYsbij4SoZZIHKZJMbxTrwLwxMMb1qIfMCrf/ACWI/lsp5xLT0Pyqt/aB4bNzD2ntAsbEiN2Nsgbc2KkL3idzWc4TjLotiL7EL8OXL6Sd4LTHyim9crtEwjxGzwNcw94XfuvofiDilnCp590AsBCwAXPRVn9eU96xeO8bNiD5dqz5rtyRNShXWHcEypkfDryjnawFnEXrhIuOXIGZiLcADQfgOUbwBuZ7mnvDOBX8PpbNjLzXywsmeb21HfcV64OcodmyDRxBPr9liU4JxAwUw3lIsHJ6fiA1PqYMZ585qDH3rquBf8yxfgAMQotkBjAIO4g779+v1CzxgD03l8lv8RGRu6PsR2MHqKkxvD7WJtlbgDo3z+hGxrO7CjJsbqxucQae0V5L55w7DvdtMMRiFkuQuaybi3BH51yk8yAIMDmKapwc2cOrgWtGClrJ9Ny05AttrqWVmjU7T2r0/wDZoVfNZxLIBEBkDQRz3A5dBUWM8PvgxatriGezcdcyvE5rYa56SPwsVEjfQanWqJccCN/O0VR2/pSMrXOHI7rtSjxlq4rJcyk2wpBI1hiw3A12j7+1SW8NbxAVSBcQukgHUS0TpqIBJrXcN4aFtkPqX1YHbbb5frNJcPgPN85ViVKZTpMZ3DAnfkfmJpI3hb2OhOxr5jWl5+r5mny6rL4fgf8ADYx7bqXRQrIx5ydJH5uRjTSdiKmu2s19ifb6f70+8UYcJfFwNLXFgr+UW9iOurHfnHSleFtjP++VZOLAx5LqGlaJhBMXsEjjZqlYsWJGm4qW7hoWVme3+1WMNYg/vaq/FuDXcVbK2HVYPrkwGABlMwBImRty3pXi4smS8BnX8tZpZ+XVYnjfCrmIuNdSGB0kuBqoywsmI0023q74S8X3cDcFnEhvJPJplO6a6p1A9x32Xhe+rj+GxNsedaEQ6KSU0ywecDTTcAHrUvibwHaxKeiLVwfCQPST3X/UQffau9xYZYmgAgtGm2qQSgPeZG6Fae3cBEggg6gjpXqa+OXPE/EMIq4RwEyDKGAXOV5ZSxgjkCBVPC+IcWrBhfuA/wCK4W+oaVrY6YNUDMBpS+4UVj/C3jXzWFnEQtw/A0QH02g7N22PLpWumrGuDhYVoNr1RRRUl6ig0UUIVHF8Hs3CS9tGJ3JA196jx3BUumWLAgAaMRoCTqNjufrRRVTomOBBAoqQe5uoKhseGbIMsM7Tox0IEbKVghd9Ocma8ngudgGAWyiFEtg75tCxjQaAADXc0UV42CNreVrQAgvc7cqxw/CvZUIIdQdDMGJ56QT3qxj+HpeQpcUMp/cg8jRRUmMDRyjZRSrA8KxGHGS3cS5bB9IuBgyjl6lPqjpA9xXjiPgmxeOeDbuc3tnISepA0NFFSDQBSmx7mG2mky4PwsYe3kDM+pOZokz7ADtTCiipKJJcbKKKKKF4ilfHOG+aqaSUuI8dYPqH0miiouAIor1pINhMRVfAYAWg0bsxYn3OnyAgfKiigtBNrwHRV+I8DW86MxPp/CIhhIMGdY02G9dfgFktmNtZ7CI7iNj3FcoqBiYSSQNVPtHVVqzh8CqfCNYie1WEQAQAAO2lFFTaxrBTRQUSb3VTG8It3XR2BD2zKuphh1E81PMHSrgFFFSXir4zAW7oy3EVx0dQw+hqHB8CsWjNqzbQ9VRQfqBNFFeEIVnEYRLi5XUMOjAEfeuLhFAgT9W/rXaKEL//2Q==                   https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7C6rhqPJ87laDgCMbihoY7Aazom6PR7VF2EqqNhHFamimHEs8

                   

2015-04-06
IV Konkurs Wiedzy z religii dla kl. III.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
zaprasza laureatów etapu szkolnego wraz z opiekunami

na IV  KONKURS WIEDZY 

Z RELIGII DLA KL. III


który odbędzie się 27 marca 2015 r. od godz. 9.00 
w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa 
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. Pescantina 2

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu
dostępne na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach

2015-03-27