Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2020-05-13 - Edukacja dla bezpieczeństwa
Szanowni Państwo,
w czwartek 16 kwietnia 2020 r. w Polsce wprowadzono obowiązek noszenia maseczek. Edukacja dla bezpieczeństwa może i powinna odgrywać istotną rolę w kształtowaniu umiejętności używania maseczek i rękawiczek oraz w utrwalaniu prawidłowych nawyków. Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaniemy z tym obowiązkiem na dłużej, warto uwzględnić tę problematykę w swoim planie zdalnego nauczania.

Ponadto zachowanie wielu dorosłych i części młodzieży potwierdza tezę, że edukacja społeczeństwa w tym obszarze stanowi poważne wyzwanie. Istotną rolę w tym zakresie mogą  odegrać nauczyciele, przede wszystkim nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa. 

Zachęcam do zapoznania się z materiałem „Indywidualne środki ochrony” przygotowanym na potrzeby zdalnej edukacji dla bezpieczeństwa, który zamieściłem na stronie https://edbsiedlce.wordpress.com/.

Szymon Maciołek
doradca metodyczny Edukacji dla bezpieczeństwa
SCDiDN Siedlce