Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2020-04-24 - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - nauczanie zdalne
Szanowni Państwo,

od 25 marca br. pracujemy z uczniami na odległość. W zdecydowanej większości przypadków jest to praca z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Od początku zawieszenia zajęć prowadzonych w szkołach można było zauważyć wykładniczo rosnącą dostępność do różnych narzędzi on-line i propozycji ich zastosowania. Rosnąca podaż była wynikiem niesamowicie dużego popytu, który został wygenerowany wyjątkową sytuacją, w jakiej znalazły się szkoły. Polska oświata musiała w ekstremalnie krótkim czasie przejść rewolucję technologiczno-informacyjną. Można powiedzieć, że polscy nauczyciele i dyrektorzy szkół ramię w ramię z uczniami i ich rodzicami znaleźli się na pierwszej linii działań mających na celu przeprowadzenie systemu oświaty przez pierwsze, najtrudniejsze momenty tej sytuacji kryzysowej. Na podstawie dotychczasowych obserwacji i analiz bieżącej sytuacji, można przyjąć, że mimo trudnych chwil, zarówno jedni jak i drudzy spisali się na medal. 

W obecnej chwili większość nauczycieli wypracowała już swój własny, niepowtarzalny „warsztat pracy on-line”. Wydaje się, że w Internecie także nastąpiła pewna stabilizacja w tym zakresie.

W odniesieniu do większości przedmiotów ogólnokształcących można podawać liczne, godne polecenia przykłady oferty on-line mającej wspierać nauczycieli. Dotyczy to zarówno treści edukacyjnych, jak i narzędzi, a nawet całych portali dedykowanych dla konkretnych zajęć. W przypadku edukacji dla bezpieczeństwa takich gotowych rozwiązań jest znacznie mniej. Jednocześnie edukacja dla bezpieczeństwa to wypadkowa wiedzy i umiejętności z kilku innych przedmiotów. Można nawet spotkać się ze stwierdzeniami, że to specyficzne zajęcia międzyprzedmiotowe ukierunkowane na problematykę bezpieczeństwa.

Z jednej strony można przyjąć, że niewielka celowana dla tego przedmiotu oferta jest pewnym ograniczeniem. Z drugiej strony bogata baza dydaktyczna z innych obszarów dostępna on-line stwarza szerokie możliwości w nauczaniu na odległość edukacji dla bezpieczeństwa. Dodatkowo wirus COVID-19 generuje szereg poważnych problemów na całym świecie. Pandemia w wymiarze zdrowotnym (i jej negatywne skutki w wielu innych wymiarach bezpieczeństwa) dostarcza często wręcz gotowe scenariusze zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa. Na pewno stwarza potrzebę wplatania treści związanych z aktualnymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa.

Przykładem może być wprowadzony 16 kwietnia br. obowiązek noszenia maseczek. Edukacja dla bezpieczeństwa może i powinna odgrywać istotną rolę w kształtowaniu umiejętności używania maseczek i rękawiczek oraz w utrwalaniu prawidłowych nawyków w tym zakresie. Tym bardziej, że prawdopodobnie zostaniemy z tym obowiązkiem na dłużej. Dlatego warto uwzględnić tę problematykę w swoim planie zdalnego nauczania. To może być jedno z pierwszych ważnych zadań, jakie stoją przed nauczycielami edukacji dla bezpieczeństwa w tych trudnych czasach. 

Oprócz problemu doboru treści zdalne nauczanie w czasie epidemii oznacza dla nas szereg innych wyzwań. Może to być między innymi tworzenie sprawdzianów on-line lub ocenianie uczniów.

W przypadku quizów i testów on-line warto odwiedzić stronę tiknatak.edu.pl prowadzoną przez Dariusza Kozioła. Natomiast w odniesieniu do oceniania w zdalnym nauczaniu inspiracją może być artykuł Marty Lipińskiej pt. „Ocenianie kształtujące. Strategie oceniania kształtującego w nauczaniu zdalnym – kryteria sukcesu”Wśród ogólnopolskich portali, które podjęły wysiłek wsparcia nauczycieli w zdalnym nauczaniu na wyróżnienie zasługuje oferta Centrum Edukacji Obywatelskiej. Za zwieńczenie i udane podsumowanie działań tej organizacji w pierwszym etapie zdalnego nauczania w Polsce można uznać publikację pt. „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19”, która została wydana pod red. Jacka Pyżalskiego w formie e-booka .

Życzę Państwu powodzenia w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, cierpliwości przy testowaniu nowych rozwiązań oraz dużo zdrowia i optymizmu. Jednocześnie zachęcam do dzielenia się spostrzeżeniami i Waszymi doświadczeniami w zdalnym nauczaniu edukacji dla bezpieczeństwa. 

Szymon Maciołek
doradca metodyczny edukacji dla bezpieczeństwa
SCDiDN Siedlce