Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2020-04-01 - JĘZYK NIEMIECKI - na odległość


Nauczyciele w nowej rzeczywistości muszą wykazać się kreatywnością i pomysłowością. Zaistniała sytuacja spowodowała potrzebę poszukiwania rozwiązań dydaktycznych, które mogą wzbogacić  pracę z naszymi uczniami. Obecna rzeczywistość daje nauczycielom przestrzeń do zastosowania i wykorzystania nowych technologii i zasobów.


Oto kilka propozycji, które mogą  Państwu pomóc  w zdalnym nauczaniu.


Narzędzia do kształcenia na odległość

Propozycja Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-na-odleglosc


Propozycja OEZiSK

https://www.youtube.com/watch?v=dlRH-KwK87w&feature=youtu.be


Nowe technologie kształcenia na odległość

https://lingwistyka.edu.pl/blog/nowe-technologie-nauczaniu-jezykow-obcych-cz-2/


Zagadki

https://www.raetseldino.de/sudoku-kinder.html  portal zawierający zagadki matematyczne, czyli język niemiecki inaczej, powtórzenie liczebników, dla klas podstawowych


„Kulturówka”

http://www.cafe-deutsch.de/landeskunde/Deutschland.html Kultura, geografia Niemiec, propozycja dla szkoły ponadpodstawowej

http://www.graf-gutfreund.at/  polecam stronę, na której znajdziecie Państwo gotowe ćwiczenia, teksty, gry i zabawy.


Żywe lekcje języka niemieckiego

https://www.deutschland.de/pl/topic/wiedza/nauczyciele-jezyka-niemieckiego-znajda-tu-materialy-dydaktyczne


Instytut Goethego

www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt.html


Propozycje MENu -propozycje dla języków obcych zajęć wraz z materiałami

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje


Propozycje wydawnictw:

https://www.nowaera.pl/naukazdalna


Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych (CKE, OKE)

https://cke.gov.pl/


Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały pomocne w  utrwalaniu wiedzy, oraz przygotowujące  do egzaminów


Komunikatory:

Skype, Zoom, Discord


Szczegółowe wytyczne, odnośnie zasad pracy zdalnej określają Dyrektorzy szkół. Nauczyciele korzystają z dziennika elektronicznego oraz z komunikatorów po uzgodnieniu z uczniami.


Życzę Państwu dużo siły i wytrwałości oraz satysfakcji z pracy, ale przede wszystkim zdrowia i spokoju.


Zainteresowanych nauczycieli zapraszam do indywidualnego, zdalnego kontaktu.

 

Małgorzata Szymaniuk-Kruk

doradca metodyczny języka niemieckiego

SCDiDN Siedlce


e-mail: Szymaniuk-Kruk.Malgorzata@scdidn.siedlce.pl