Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2020-03-31 - BIBLIOTEKA SZKOLNA wsparciem dla uczniów i nauczycieli

W obecnej sytuacji nauczyciele bibliotekarze mogą zdalnie realizować  zadania biblioteczne. 
Przedstawiam propozycje przykładowych działań. 

I. Biblioteki szkolne służą realizacji programów nauczania i wychowania.
Umożliwianie dostępu do lektur szkolnych i materiałów edukacyjnych:
 • pomoc w wyszukiwaniu lektur on-line, audiobooków oraz publikacji w wersji elektronicznej,  udostępnianie linków poprzez dziennik elektroniczny, 
 • współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów, diagnoza potrzeb, pomoc w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i opracowaniu  materiałów, udostępnianie.
II. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. Kształtowanie kompetencji czytelniczych
Promowanie czytelnictwa:
 • zachęcanie do czytania
 • informowanie o polecanych  książkach, o nowościach
 • rekomendowanie bibliotek cyfrowych, portali księgarskich, blogów o książkach , recenzji książek
 • organizowanie konkursów czytelniczych (z wykorzystaniem TIK)
 • zachęcanie uczniów do pisania recenzji przeczytanych książek.
III. Realizacja zadania bibliotek szkolnych: gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
Promocja zasobów platformy edukacyjnej MEN epodreczniki.pl  i innych  zasobów edukacyjnych dostępne w sieci: 
 • prezentacja zasobów, pokazanie przykładowych opracowań tematu, pokazanie możliwości - zadania interaktywne, wirtualne spacery
IV. Realizacja zadania bibliotek szkolnych: „W bibliotekach szkolnych tworzy się warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi”
 • wyszukiwanie tutoriali, instrukcji umożliwiających opanowanie umiejętności posługiwania się TIK
 • tworzenie bazy tych materiałów 
 • udostępnianie
 • zachęcanie do wykorzystywania poznanych narzędzi w pracy własnej
V. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
Tworzenie i udostępnianie baz materiałów:
 • diagnoza potrzeb
 • wyszukiwanie materiałów, opracowanie, udostępnianie 
 • inspirowanie uczniów do rozwijania pasji poprzez różne działania np.  linki do spotkań z ciekawymi ludźmi on-line, 
 • umożliwienie  prezentacji uczniowskich pasji
VI.  Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej 
Promowanie zasobów on-line: 
 • biblioteki cyfrowe, repozytoria, archiwa i muzea cyfrowe
 • muzyka w sieci 
 • spektakle teatralne, filmy dostępne on-line
 • zachęcanie uczniów do rekomendowania wyszukanych przez nich materiałów
VII. Biblioteki szkolne współpracują  z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami
 • otwartość na współpracę, wyszukiwanie, selekcja, opracowanie i udostępnianie materiałów

Pracujmy twórczo, jako inspirację polecam:

Poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy „Jak pracować zdalnie?”  https://biblioteka.pl/artykul/Jak-pracowac-zdalnie-Cz-1/9590

Narzędzia TIK (ponad 100) zebrane przez Bożenę Boryczkę  do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów:  https://biblioteka.pl/aplikacje/1/0/0

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe polecane przez https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Materiały dla nauczycieli bibliotekarzy dostępne na stronie http://lustrobiblioteki.pl/

Danuta Tatarczak
doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych
SCDiDN Siedllce