Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2020-03-30 - KSZTAŁCENIE SPECJALNE - praca zdalna z uczniem niepełnosprawnym


Szanowni Państwo,


w związku z niezwykle trudną i wyjątkową sytuacją w Polsce i na świecie, spowodowaną czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza z dniem 25 marca 2020 r. obowiązek zdalnego nauczania na odległość. Dotyczy to zarówno uczniów w szkołach ogólnodostępnych, jak i uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Specyfika pracy pedagogów specjalnych i funkcjonowania szkół i placówek specjalnych jest bardzo różna. 


Aby zorganizować nauczanie zdalne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzeba zatem spójności, planowości, korelacji i współpracy wszystkich nauczycieli. Naszym głównym zadaniem jest informowanie i podpowiadanie rodzicom, gdzie dostępne są materiały i informacje, które mogą wykorzystać w pracy ze swoimi dziećmi.  Ważny jest jasny i dosyć czytelny przekaz, ustalenie współpracy na tydzień, nie wysyłając zadań każdego dnia, dostosowując ilość treści i zadań dla konkretnego dziecka. Nawiązanie kontaktu z rodzicami to istotny element współpracy i gwarancja efektywnie podjętych przez nauczycieli działań. 


Niestety nie każdy uczeń posiada w domu komputer i nie wszyscy mają też dostęp do internetu, dlatego  podczas planowania pracy należy wypośrodkować i zaplanować takie aktywności, do których dostęp do komputera nie będzie koniecznością. Wykorzystajmy do tego celu telefon, który znacznie ułatwi kontakt z uczniem i jego rodzicami. Niestety nie wszyscy niepełnosprawni uczniowie  zdają sobie sprawę z zaistniałej sytuacji, dla niektórych przerwa w nauce oznacza po prostu wakacje, a dla innych brak kontaktu z nauczycielem, terapeutą, wychowawcą czy kolegami z klasy, grupy czy zespołu, może okazać się traumatycznym przeżyciem. Postarajmy się zatem jak najszybciej skontaktować z uczniami, aby zapewnić ich o naszej obecności. Nie zapomnijmy o tych uczniach, którzy na co dzień są wycofani, mniej aktywni, nie mają poprawnych relacji z innymi uczniami, aby nie czuli się jeszcze bardziej wykluczeni. 


W pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, bazujemy na ich mocnych stronach. Poprzez praktyczne i aktywne działanie wykorzystujemy to co dzieje się tu i teraz, uczymy na konkretnym materiale, wielozmysłowo, bazując na doświadczeniu. W wielu przypadkach istotny jest alternatywny sposób komunikacji oparty o piktogramy, ponieważ przekaz słowny nie przyniesie w tym przypadku żadnego skutku. 


Biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, słowem klucz okazuje się INDYWIDUALIZACJA. Spersonalizowane podejście do ucznia ma przełożenie na organizację zdalnego nauczania w odniesieniu do każdego ucznia. Działając w oparciu o przepisy prawa, pedagodzy specjalni mają nie tylko prawo, ale i obowiązek samodzielnie decydować o formie, zakresie i dostosowaniu nie tylko warunków pracy z uczniami, ale również realizację podstawy programowej. Podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest taka sama, jak dla uczniów w szkole ogólnodostępnej, jednak forma jej realizacji jest dostosowana do maksymalnych możliwości uczniów. Jakie to są możliwości decydują sami nauczyciele, którzy najlepiej znają swoich uczniów. Podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym jest na tyle ogólna, szeroka i spójna z funkcjonowaniem w życiu codziennym, że nie ma żadnego problemu by ją realizować. Każda aktywność i nasza propozycja wpisze się w jej treści. Bazujmy na mocnych stronach uczniów, wykorzystujmy dostępne w domu przedmioty i sprzęty, by z powodzeniem zrealizować podstawę programową.

 

Na portalach i stronach internetowych można znaleźć wiele podpowiedzi, jakie materiały nauczyciel może udostępnić uczniom i jak zaplanować zdalne nauczanie uczniów niepełnosprawnych. Poniżej kilka propozycji, które znacznie ułatwią pracę zdalną:


 

Planując pracę zdalną z uczniem niepełnosprawnym pamiętajmy przede wszystkim o możliwościach psychofizycznych uczniów, stawiajmy na indywidualizację zajęć i stosujmy narzędzia, które są dostosowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i do specyfiki prowadzonych obecnie zajęć.

 

Monika Szustkowska

doradca metodyczny kształcenia specjalnego

SCDiDN Siedlce

Pliki do pobrania