Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2020-03-30 - GEOGRAFIA - Padlet do współpracy on-line z uczniami

Propozycja wykorzystania narzędzia internetowego Padlet do współpracy on-line z uczniami w szkole ponadpodstawowej.

https://padlet.com/martazwolinska17/vdmw4sol71aw?fbclid=IwAR0P2BdZxS-UcCVKzUefNMR4EeTSpFgsWcM83wZsBeG6Jzr0V6L7HM7Slr4


Autor: Marta Zwolińska -  nauczycielka  geografii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Stanisława Staszica w Siedlcach.