Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2020-03-30 - OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE. Strategie oceniania kształtującego w nauczaniu zdalnym – kryteria sukcesu


Strategie oceniania kształtującego 

w nauczaniu zdalnym – kryteria sukcesu

 

Wszystkie społeczności szkolne znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji. Nasze spotkania w realu z uczniami na pewien czas zostały zawieszone, a my, nauczyciele postawieni zostaliśmy przed nową rzeczywistością. Nauczanie funkcjonuje nadal, chociaż w formie do której nie wszyscy byliśmy przyzwyczajeni i przygotowani. Internet jak zawsze stanął na wysokości zadania i w zasadzie od pierwszego dnia kiedy zostały zamknięte szkoły pojawiały dziesiątki wskazówek jak uczyć zdalnie. Z pewnością każdy z nas zaadaptował się do nowej sytuacji i wybrał model pracy najbardziej odpowiedni dla swoich uczniów, dostosowany do ich wieku, możliwości technologicznych oraz jeszcze wielu innych czynników. Jednak data 25 marca zmieniła naszą pracę na bardziej formalną i oprócz realizacji podstawy programowej mamy także możliwość oceniania naszych uczniów Przeglądałam liczne fora nauczycielskie, dyskusje w grupach na Facebooku i mam wrażenie, że oprócz nauczania równoległym priorytetem w naszej zdalnej edukacji będzie ocenianie uczniów…, ocenianie z wykorzystaniem oceniania sumującego. Nauczyciele pytają jak to robić, poszukują odpowiednich narzędzi, metod, zapisów w prawie szkolnym, dostosowanym do aktualnej sytuacji. Osobiście zastanawiałam się długo nad istotą i sensem oceniania sumującego w aktualnej sytuacji. Na obecną chwilę go nie znalazłam… Od kilku lat tak wiele mówi się w środowisku szkolnym o strategiach oceniania kształtującego. Nie jest to czas aby wprowadzać tę filozofię oceniania w całym spektrum możliwości ale popatrzmy, czy przed każdym kolejnym zadaniem lub  poleceniem wysłanym dla naszych uczniów nie warto zatrzymać się i zadać sobie pytania. Po co ja właściwe przygotowałam moim uczniom to zadanie? Czego oni się nauczą, gdy je wykonają? Do czego nowa wiedza, czy umiejętność im się właściwie przydadzą? Czy ja muszę wstawić ocenę za wykonanie zadania w dzienniku?  Jaki sens ma wysyłanie kilkunastu zadań do wykonania na czas? Olimpiady i zawody sportowe nie funkcjonują w dzisiejszej rzeczywistości, więc nie próbujmy ich tworzyć wbrew niej,  bo z drugiej strony ekranu nie mamy wytrenowanego maratończyka, który na czas dąży do mety, ale młodego człowieka, który musi wiedzieć po co i czego powinien się dzisiaj nauczyć. Proponuję aby nauczyciele właśnie teraz szczególny nacisk położyli na przygotowanie swoim uczniom kryteriów sukcesu – czyli wskazówek, po czym uczeń rozpozna, że prawidłowo przygotował rozwiązanie zadania, udzielił odpowiedzi, napisał zaproponowaną przez nauczyciela pisemną formę wypowiedzi. Dzięki tej strategii oceniania kształtującego wyraźnie zawieramy z naszymi uczniami umowę – wskazujemy jak i czego powinni się nauczyć aby cel zajęć został zrealizowany, wspieramy uczniów w procesie samodzielnego uczenia się, ułatwiając im samokontrolę nad własną pracą. Przygotowanie kryteriów sukcesu wymaga od nas, nauczycieli chwili zastanowienia, przemyślenia i być może zmiany dotychczasowej formy przygotowania zadań do pracy on-line. Zachęcam do podjęcia tej próby. Pracuję z wykorzystaniem kryteriów sukcesu od kilku lat, są one dla mnie obecnie priorytetem podczas projektowania każdej lekcji zdalnej. Na pewno wielu nauczycieli poznało strategie oceniania kształtującego uczestnicząc w różnych kursach. Czy stosowali je w codziennej pracy? - na to pytanie nauczyciele odpowiedzą sobie sami. Zachęcam do krótkiej lektury, wskazującej jak stosować kryteria sukcesu na różnych etapach kształcenia, polecam odnośniki do stron Centrum Edukacji Obywatelskiej.

https://ceo.org.pl/sites/default/files/ucze-sie-w-szkole_danuta_sterna.pdf

https://ok.ceo.org.pl/aktualnosci/ocenianie-ksztaltujace-wzmacnianie-wychowawczej-roli-szkoly

https://sus.ceo.org.pl/ocenianie-ksztalujace/o-dzialaniu/aktualnosci/miesiac-bez-ocen-webinarium

https://sus.ceo.org.pl/ocenianie-ksztalujace/o-dzialaniu/aktualnosci/miesiac-bez-ocen-webinarium


Proponuję przypomnienie klasyfikacji celów uczenia według Taksonomi Blooma -https://www.jankowskit.pl/metodyka-nauczania-i-dydaktyka/taksonomia-blooma.html - czasowniki operacyjne mogą stanowić dla nauczycieli istotne wsparcie także w formułowaniu kryteriów sukcesu.


Kolejne dni pracy zdalnej będą trudnym czasem dla nauczycieli, rodziców a przede wszystkie uczniów. Spróbujmy wykorzystać proponowane rozwiązanie aby młodzi ludzie zauważyli i zrozumieli rzeczywisty sens nauki.

 

Zapraszam nauczycieli do udziału w konsultacjach indywidualnych!

 

Marta Lipińska

doradca metodyczny SCDiDN w Siedlcach

e-mail: Lipinska.Marta@scdidn.siedlce.pl