Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2020-03-26 - HISTORIA - metoda lekcji odwróconej
W pracy zdalnej, z młodzieżą klas starszych szkoły podstawowej i wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, rekomenduję wykorzystanie metody lekcji odwróconej.
Metoda lekcji odwróconej nie ma modelowego schematu. Jej założenia można dostosować do potrzeb konkretnej lekcji i możliwości poznawczych uczniów. Istotnym elementem metody jest praca samodzielna uczniów, która poprzedza pracę na lekcji.

ETAP I – praca samodzielna uczniów
Przed właściwymi zajęciami, w terminie i formie uzgodnionej z uczniami, nauczyciel udostępnia im materiały dydaktyczne. Zawarte w nich treści stanowią podstawę przyszłej pracy na lekcji. Materiały dydaktyczne mogą mieć różną formę, np. audycja radiowa, artykuły prasowe, wybrane rozdziały z podręcznika szkolnego. Nauczyciel może opracować je samodzielnie [np. nagranie zawierające krótki wykład], udostępnić linki do wybranych stron internetowych lub wskazać właściwe rozdziały w podręczniku szkolnym. Zadaniem uczniów jest zapoznanie się ze wskazanymi materiałami i przyswojenie treści, które będą pomocne w pracy na lekcji. Należy pamiętać, aby materiały były dostosowane do percepcji uczniów, dostarczały wiedzy bazowej, a zapoznanie się z nimi nie stanowiło nadmiernego obciążenia dla uczniów [czas, możliwości techniczne].

ETAP II – lekcja właściwa
Wykonana przez uczniów praca umożliwia maksymalne skrócenie części wykładowej lekcji i skoncentrowanie się na praktycznym wykorzystaniu poznanych treści. Na zajęciach uczniowie wykonują zadania/ćwiczenia porządkujące i poszerzające zdobytą wiedzę. Nauczyciel może wykorzystywać samodzielnie opracowane zadania oraz karty pracy i ćwiczenia z materiałów dydaktycznych wydawnictw edukacyjnych. Warto sięgać również po zadania udostępniane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną [arkusze egzaminacyjne]. Rozwiązując zadania uczniowie mogą korzystać z udostępnionych im wcześniej materiałów dydaktycznych. Po zrealizowaniu poszczególnych zadań nauczyciel udziela informacji zwrotnej, czyli podkreśla dobre i wymagające korekty elementy pracy uczniów. Istotne jest również przekazanie wskazówek umożliwiających uczniom poprawienie pracy oraz doskonalenie zdobytej wiedzy i umiejętności. Należy pamiętać, aby na lekcji stworzyć uczniom przestrzeń do zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami.
Na tym etapie pracy nie zaleca się stosowania klasycznych ocen. Uczniowie dopiero się uczą, kształtują umiejętności, porządkują i utrwalają zdobytą wiedzę.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w następujących publikacjach:
metoda odwróconej lekcji

udzielanie informacji zwrotnej
https://ok.ceo.org.pl/sites/ok.ceo.org.pl/files/zeszyt_dzielmy_3_-_informacja_zwrotna.pdf

INSPIRACJE DO PRACY: przykładowe linki do materiałów dydaktycznych, które można wykorzystać przy realizacji tematów z historii, poświęconych sytuacji obywateli polskich pod okupacją radziecką w okresie II wojny światowej.

Włącz Polskę – Atlas historyczny: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1242&nomenu=1
[Portal Włącz Polskę zawiera również scenariusze zajęć z historii i innych przedmiotów, z licznymi materiałami źródłowymi, które mogą być pomocne w nauczaniu zdalnym. Materiały opracowano na potrzeby edukacyjne dzieci polskich uczących się za granicą.]

Zapisy terroru – materiały udostępnione przez Instytut Pileckiego
Nowoczesne przedsięwzięcie z pogranicza badań naukowych, popularyzacji historii i szeroko rozumianej kultury pamięci. W bazie świadectw publikujemy relacje obywateli polskich, którzy podczas II wojny światowej doświadczyli cierpienia ze strony dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego.
W świadectwach kryją się osobiste doświadczenia tysięcy Polaków – ofiar zbrodni totalitarnych, ich rodzin i bliskich. Przez lata rozproszone i zamknięte w archiwach, relacje po raz pierwszy docierają dziś do szerokiego grona odbiorców: umożliwiają odkrycie historii rodzinnych i lokalnych, inspirują uczonych, dziennikarzy i ludzi kultury. Dzięki tłumaczeniom na język angielski trafiają do obiegu międzynarodowego, upowszechniając na świecie wiedzę o podwójnej okupacji w Polsce i pamięć o ofiarach totalitaryzmu.
https://www.zapisyterroru.pl

Prezentacja poświęcona generałowi W. Andersowi – Muzeum Historii Polski
https://artsandculture.google.com/exhibit/trudne-wybory-gen-andersa/LgJyA445wKN0JA?fbclid=IwAR2YTkI8HrDHJv3i2tIPw5KmRTHFwTtq4UMohAmL_PgsFAlyJdsNXWlzGP4

Audycja Polskiego Radia – Program 2: Adam Ferency czyta książkę Józefa Czapskiego „Na nieludzkiej ziemi”
http://www.jozefczapski.pl/na-nieludzkiej-ziemi-czyta-adam-ferency/?fbclid=IwAR0xwR-ORc8iCp0oou3GfYYGwim1J8vZGqCZtM6BXbF6ecAzBIvB1E7fxZY

Przed nami zadanie trudne, ale inspirujące i wzbogacające naszą wiedzę, umiejętności, warsztat pracy.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszam do indywidualnego, zdalnego kontaktu.
Anita Woźnica, doradca metodyczny SCDIDN w Siedlcach
e-mail: Woznica.Anita@scdidn.siedlce.pl