Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2020-03-23 - KATECHEZA w nowej rzeczywistości szkolnej

Katecheza w nowej rzeczywistości szkolnej

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadza od 25 marca 2020 roku obowiązek prowadzenie kształcenia na odległość z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wychodząc naprzeciw tym nowym doświadczeniom, Komisja Wychowania Katolickiego KEP przypomina katechetom o możliwości korzystania z portali związanych z podręcznikami do religii.

Na portalach można znaleźć różnorodne materiały pomocnicze, skorelowane z treściami zawartymi w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego”.
http://www.ekatecheza.pl/
https://katechizmy.com.pl/
https://kulkat.pl/
https://portalkatechetyczny.pl/
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/
https://www.katechizmy.pl/

Zachęcam także, do poinformowania rodziców o specjalnych zajęciach dla dzieci w wieku od sześciu lat do jedenastu lat, tzn. od zerówki do czwartej/piątej klasy „Mocni w Duchu”. Program ten jest emitowany codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.30, zawiera treści biblijne i ewangelizacyjne, przekazywane za pomocą metod aktywizujących oraz interakcyjnych, np. śpiewy, nauka kroków do piosenek, rysowanie itp. https://youtu.be/CkeP3Npgspc

W klasach starszych warto wykorzystać pomoce do pracy zdalnej znajdujące się na:
http://syracydes.pl/category/szkola/?fbclid=IwAR23iy88E5Nn_gfkqdlIIzQ91GtPKdYqbBeyCykuemgue6i_6FRMDW-7brYNiezależnie od powyższych propozycji, zachęcam do korzystania ze znanych w kształceniu ogólnym platform edukacyjnych i innych narzędzi cyfrowych, umożliwiających zdalne nauczanie.

Planując pracę zdalną z uczniem pamiętajmy o zasadzie bezpiecznego i higienicznego  korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, uwzględniajmy możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Znajdźmy czas na dzielenie się informacją o mocnych stronach i trudnościach wynikających z tej nowej rzeczywistości wzajemnego uczenia się. Otoczmy naszych uczniów troską i przypominajmy im o pozostawaniu w domu, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za siebie i innych w duchu V Bożego Przykazania „Nie zabijaj”, które wymaga od nas troski o zdrowie swoje i innych oraz zabrania niepotrzebnego narażania siebie i bliźnich na chorobę.

Przypominajmy prośbę papieża Franciszka, https://twitter.com/Pontifex_pl, aby „odpowiedzieć na pandemię wirusa powszechną modlitwą, współczuciem, czułością. Trwajmy zjednoczeni”.


Ewa Komorowska
doradca metodyczny religii
SCDiDN Siedlce