Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2020-03-19 - WYCHOWANIE FIZYCZNE - nauczanie zdalne w szkole podstawowej
W związku ze zdalnym nauczaniem  przedstawiam propozycje testów wiadomości z wychowania fizycznego do wykorzystania w czasie tych zajęć. Propozycja zawiera pytania zawierające wiadomości z różnych dziedzin wychowania fizycznego. Może to stanowić przygotowanie do Międzyszkolnej Ligi  Przedmiotowej jak również być formą oceniania uczniów.

Nauczyciel może na tej podstawie przygotować quiz (np. na stronie kahoot)  lub wysłać uczniom poprzez dziennik Librus lub Vulcan w pliku Word jako zadanie do wykonania.

Mariusz Berczyński
doradca metodyczny SCDiDN Siedlce

Pliki do pobrania

Test 1.doc - TEST 1
Test 3.doc - TEST 3