Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2020-03-01 - konferencja WYCHOWANIE PRZEZ WARTOŚCI 26 marca 2020 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

zaprasza zainteresowanych nauczycieli

na FORUM MYŚLI PEDAGOGICZNEJ


WYCHOWANIE PRZEZ WARTOŚCI

która odbędzie się 26 marca 2020 r. o godz. 1000

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach

ul. Konarskiego 11 (sala audiowizualna)

 


Rejestracja uczestników do 20 marca 2020 r. przez stronę 

http://www.scdidn.siedlce.pl/zgloszenie.htm?id=13&sid=0&box=1#filter