Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2020-03-13 - UWAGA ! NOWY TERMIN MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ
Protokół z przeprowadzenia eliminacji I stopnia wraz z pracami laureatów, oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów, punktacją i oceną zadań należy przesłać do dnia
8 kwietnia 2020 r. na adres:Samorządowego Centrum Doradztwa

i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

ul. Krystyny Osińskiej 6 08-110 Siedlce