Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2019-12-02 - Podsumowanie konferencji ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW
29 listopada 2019 r. na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się konferencja „Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów”. Jej organizatorem było Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Patronat nad konferencją sprawowali: Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Siedlce oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

Uczestnicy konferencji usłyszeli o bezpłatnej aplikacji internetowej ułatwiającej niewidomym i słabowidzącym uczniom naukę matematyki. Nad taką pomocą pracują naukowcy w ramach międzynarodowego projektu EuroMath i o niej opowiedział dr Dariusz Mikułowski wraz z zespołem pracowników UPH.

Czy można uczyć matematyki bez formuł? Przekonać się o tym można było wysłuchując pasjonującego wykładu prowadzonego przez mgr Piotra Nodzyńskiego i mgr Tomasza Masłowskiego – nauczycieli matematyki z Torunia. Uczestnicy aktywnie odkrywali tajemnice królowej nauk.

Matematyka jest dla każdego. Z takim przesłaniem wystąpiła mgr Dorota Saj – doradca metodyczny SCDiDN. Przedstawiła projekty matematyczne, które popularyzują matematyką, pokazują jej praktyczny wymiar, skuteczność, oraz rozwijają wszystkie kompetencje kluczowe. Uczestnicy mieli  również okazję uczestniczyć w quizie z aplikacją Kahoot.it. Matematyczne wróżby andrzejkowe to kolejna atrakcja konferencji  pokazująca, że matematyka „nie jest taka straszna jak ją malują”.

Nauczyciele matematyki wzięli licznie udział w warsztatach „Matematyka bez formuł z niespodzianką” oraz „Metoda projektu w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z matematyki” prowadzonych przez Piotra Nodzyńskiego i Tomasza Masłowskiego.

Zdjęcia