Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2019-11-30 - V Międzyszkolny Konkurs MISTRZ CZYTANIA

W czwartek 28 listopada w Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach odbył się

V Międzyszkolny Konkurs MISTRZ CZYTANIA zorganizowany przez Samorządowe Centrum doradztwa i Doskonalenia w Siedlcach. Wzięło w nim udział 28 uczniów siedleckich szkół.

W kategorii szkoły podstawowe, klasy IV-VI wystąpili: Alicja Płatek-SP nr 1, Amelia Michalczyk-SP nr 5, Dominika Kołdej-SP nr 6, Tomasz Tajak-SP nr 8, Marta Suprun-SP nr 10, Olgierd Baran-SP nr 11, Jakub Kresowski-SP nr 12. W kategorii szkoły podstawowe, klasy VII-VIII: Nina Barczak-SP nr 1, Alicja Terebus-SP nr 5, Zuzanna Mroczkowska-SP nr 6, Maja Chazan-SP nr 7, Julia Mitura-SP nr 8, Zuzanna Wilińska-SP nr 9, Piotr Bruśniak-SP nr 10, Kinga Matejczuk-SP nr 11, Aleksandra Grabek-SP nr 12. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne i pondpodstawowe udział wzięli: Patryk Czarnocki-I LO, Iliana Iwińska-III LO, Bartosz Piech-IV LO, Piotr Nojak-VI LO, Dominik Adamczuk-ZSP nr 1, Robert Boguszewski-ZSP nr 2, Michał Jastrzębski-ZSP nr 4 i Michał Szajna-ZSP nr 5 w Siedlcach.

Celami konkursu były: popularyzacja książki i czytelnictwa wśród uczniów, propagowanie idei pięknego czytania, rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów, doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem, sztuka interpretacji tekstu.

Każdy uczestnik konkursu czytał dwa fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie fragment prozy (czas prezentacji – do 2 minut), oraz wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję (czas zapoznania się z tekstem i zastanowienia się nad interpretacją – do 4 minut).

Jury oceniało: technikę czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcję i tempo czytania), środki artystycznego wyrazu (pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulację głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, mimikę, ewentualny gest tzw. intuicję artystyczną, postawę, sposób trzymania teksu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą, piękne przeczytanie przygotowanego fragmentu tekstu: dykcję, intonację, modulację głosu, interpretację, technikę czytania nieznanego tekstu.

Po przesłuchaniach wyłoniono laureatów, wręczono pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody książkowe.


Laureatami V Międzyszkolnego Konkursu Mistrz Czytania zostali:

W kategorii: szkoła podstawowa, klasy IV-VI

I MIEJSCE Olgierd Baran, uczeń Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach

II MIEJSCE Marta Suprun, uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 w Siedlcach

III MIEJSCE Dominika Kołdej, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Siedlcach


W kategorii: szkoła podstawowa, klasy VII-VIII

I MIEJSCE Maja Chazan, uczennica Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach

II MIEJSCE Zuzanna Wilińska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach

III MIEJSCE Zuzanna Mroczkowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Siedlcach


W kategorii: szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna

I MIEJSCE Robert Boguszewski, uczeń Technikum nr 2 w Siedlcach

II MIEJSCE Piotr Nojak, uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach

III MIEJSCE Bartosz Piech, uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach


Gratuluję wszystkim uczestnikom. Dziękuję nauczycielom za przygotowanie uczniów i pomoc w organizacji V Międzyszkolnego Konkursu MISTRZ CZYTANIA 2019.


Koordynator konkursu

Małgorzata Połeć, doradca metodyczny SCDiDN w Siedlcach