Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2019-11-26 - XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wstęp

 1. Organizatorem konkursu biblijnego„Czy znasz Ewangelię według św. Łukasza?” jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach i Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie kl.IV-VI szkoły podstawowej.
 3. Test na etap szkolny konkursu opracowują Komisje szkolne.
 4. Test na etap miejski konkursu opracowuje Organizator.
 5. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i miejskiego.

 

II. Etap szkolny

1.     Protokół z etapu szkolnego prosimy przesłać do dnia 31 grudnia 2019r. na adres: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6.

2.     Etap szkolny odbędzie się w szkołach podstawowych w Siedlcach.

 1. Uczestnicy tego etapu rozwiązują test w ciągu 45 minut.
 2. Komisja powołana przez Dyrektora szkoły dokonuje sprawdzenia napisanego testu.
 3. Do drugiego etapu (miejskiego) przechodzą 3 osoby z każdej szkoły, które uzyskały największą ilość punktów.
 4. W przypadku miejsc ex equo  nie jest przyznawana kolejna lokata np. Jeżeli dwoje uczestników jest sklasyfikowanych ex equo na miejscu pierwszym, to kolejny uczeń zajmuje miejsce trzecie.
 5. Liczba laureatów może być zwiększona tylko w przypadku, gdy na trzecim miejscu są przyznawane miejsca ex equo.
 6. Protokół z etapu szkolnego wraz z testami należy dostarczyć do SCDiDN w Siedlcach.
 7. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator konkursu.

 

III. Etap miejski

 1. W etapie miejskim biorą udział 3 osoby z każdej szkoły, które uzyskały największą ilość punktów w etapie szkolnym.
 2. Za przeprowadzenie etapu miejskiego odpowiada SCDiDN w Siedlcach.
 3. Miejsce i czas przeprowadzenia tego etapu określa Organizator konkursu przekazując informację szkołom.
 4. Komisję konkursową powołuje SCDiDN w Siedlcach.
 5. Uczestnicy tego etapu konkursu rozwiązują test w ciągu 60 minut.
 6. Komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia testu i rozstrzyga o kolejności miejsc na podstawie ilości zdobytych punktów.
 7. W przypadku miejsc ex equo  nie jest przyznawana kolejna lokata np. Jeżeli dwoje uczestników jest sklasyfikowanych ex equo na miejscu pierwszym, to kolejny uczeń zajmuje miejsce trzecie.
 8. Liczba laureatów może być zwiększona tylko w przypadku, gdy na trzecim miejscu są przyznawane miejsca ex equo.
 9. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator konkursu.

 


 TERMINARZ

I etap

 1. 01 – 20 grudnia 2019r. w wybranym dniu w każdej szkole uczniowie, którzy zgłosili chęć  udziału w konkursie piszą test;
 2. Test sprawdza Szkolna Komisja i wyłania 3 laureatów, prace tych uczniów wraz z protokołem z przeprowadzenia etapu szkolnego, przekazuje Organizatorowi konkursu do 31.12.2019r.

II etap

 1. 31.01.2020r. o godz. 10.00 zostanie przeprowadzony II etap konkursu,
 2. 03.02.2020r. Komisja ogłasza wyniki II etapu.
 3. informacja o miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zostanie przekazana do szkół do 20.01.2020 roku

 

Pliki do pobrania

KARTA ZGLOSZENIA + OŚWIADCZENIE.pdf - karta zgłoszenia + oświadczenie