Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2019-10-01 - KLUB OPIEKUNA STAŻU - 22 października 2019 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu na:
KLUB OPIEKUNA STAŻU
Spotkanie odbędzie się 22 października 2019 r. o godz. 16.00
w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6, II piętro
Temat spotkania: ZMIANY W AWANSIE ZAWODOWYM NAUCZYCIELI