Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2019-10-01 - AKADEMIA DYREKTORA - 24 października 2019 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych
na seminarium w ramach sieci współpracy i samokształcenia:
AKADEMIA DYREKTORA
Spotkanie odbędzie się 24 października 2019 r. o godz. 10.00
w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6, II piętro
Temat spotkania: REKOMENDACJE MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DO PLANU PRACY