Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2018-02-07 - „CZARY MARY – CHEMIA DLA NAJMŁODSZYCH”
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na bezpłatny warsztat adresowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej „CZARY MARY – CHEMIA DLA NAJMŁODSZYCH” organizowany w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół”  odbędzie się 15 lutego 2018 r. w godz. 15.00 – 17.00 w Auli Instytutu Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy ul. 3 Maja 54, parter (wejście od ul. Sienkiewicza)

Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji nauczycielom, którzy wyrazili chęć udziału w warsztatach „CZARY MARY - CHEMIA DLA PRZEDSZKOLAKA” – DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE DLA NAJMŁODSZYCH organizowanych w ramach projektu.

Rejestracja uczestników do 9 lutego  2018 r. pod adresem

https://711256-3.evenea.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.