Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2018-04-12 - Projekt „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole"W imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych, trzysemestralnych studiach podyplomowych Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS). Studia i realizowane w ramach nich szkolenia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w programie PO WER w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Akademiccy partnerzy projektu to szkoły wyższe specjalizujące się we wspieraniu dyrektorów i nauczycieli: Collegium Civitas i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Projekt realizowany jest także w partnerstwie z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach i Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego nakierowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. W programie studiów wykorzystaliśmy jedenastoletnie doświadczenie organizacji Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, prowadzonych przez CEO i Collegium Civitasw ramach programu Szkoła Ucząca Się, w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.

Zgodnie z regulaminem konkursu PO WER, każdy dyrektor ma możliwość zgłoszenia osobistego udziału w studiach podyplomowych lub wydelegowania na nie wicedyrektora lub nauczyciela – przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub kierownika świetlicy szkolnej. W przypadku zespołu szkół, każda z tych szkół może mieć swojego reprezentanta na studiach.

Zajęcia podczas studiów podyplomowych zostały sprofilowane dla trzech grup uczestników, adekwatnie do funkcji sprawowanej przez nich w szkole. Umożliwi to dostosowanie treści spotkań do specyficznych potrzeb słuchaczy, jak i pozwoli na szerokie wykorzystanie wymiany doświadczeń. Zależy nam, aby studia maksymalnie wykorzystywały już posiadaną przez uczestników wiedzę i umiejętności oraz pomagały w rozwiązywaniu praktycznych problemów występujących w pracy każdej szkoły.

  • Dzięki udziałowi w studiach dyrektorzy i wicedyrektorzy będą mogli rozwijać swoje kompetencje przywódcy edukacyjnego, który koncentruje pracę szkoły na jakości nauczania i uczenia się uczniów oraz tworzy warunki do współpracy nauczycieli w zakresie organizacji procesów edukacyjnych.
  • Liderzy zespołów przedmiotowych wzmocnią swoje kompetencje przewodzenia zespołowi nauczycieli skoncentrowanemu na wzajemnej koleżeńskiej pomocy w doskonaleniu nauczania przedmiotowego. Zwiększy się szansa na to, że będą mogli podjąć się roli lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczania (WDN).
  • Kierownicy świetlic szkolnych dowiedzą się, jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w czasie zajęć świetlicowych. Odpowiednio zarządzany i wspierany zespół nauczycieli świetlicy może znacząco wesprzeć proces uczenia się uczniów.

Studia są zorganizowane w taki sposób, aby ułatwić słuchaczom pogodzenie nauki z pracą zawodową.Znacznie ograniczona została liczba dni zajęć stacjonarnych. Część zajęć odbywać się będzie w formie kursu internetowego, co zapewni dużą swobodę wyboru czasu studiowania. Część godzin zajęć rozliczona będzie w ramach rzeczywistej praktyki zawodowej słuchaczy, już pełniących odpowiedzialne funkcje w szkole.

Studia podyplomowe podnoszące kompetencje z zakresu przywództwa edukacyjnego wpisują się w kierunki zmian wdrażanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w szczególności w założenia Krajowego Programu Doskonalenia Nauczycieli.

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 15 lutego 2018 r. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat studiów i procedury rekrutacji można znaleźć na stronie www.alo.ceo.org.pl oraz w trzech załączonych ulotkach.Pliki do pobrania