Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2018-01-11 - Konferencja NAUCZYCIEL WOBEC ZACHOWAŃ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
10 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miasta Siedlce odbyła się konferencja "NAUCZYCIEL WOBEC ZACHOWAŃ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI" zorganizowana przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładów p. Elżbiety Potockiej - Korniluk (lekarz, specjalista w zakresie pediatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży) oraz prof. Mariusza Jędrzejko (pedagog społeczny i socjolog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu).

Zdjęcia