Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2017-11-20 - IV Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej i Wojskowej
16 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej i Wojskowej. Organizatorami konkursu były: Szkoła Podstawowa nr 10 i Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski. W konkursie, w dwóch kategoriach wiekowych, zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach.

Celami konkursu były:
• wymiana doświadczeń pedagogicznych i integracja środowisk szkolnych,
• rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków pieśnią patriotyczną i wojskową,
• kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,
• poszerzenie edukacji patriotycznej o prezentację działań o charakterze artystycznym,
• upowszechnianie historii naszego kraju poprzez piosenkę,
• stworzenie uczniom możliwości zdrowego współzawodnictwa.
W skład trzyosobowego jury oceniającego występy weszli: Dariusz Różański, doradca metodyczny Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, Bożena Wojciuk, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz i Małgorzata Zielińska, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Siedlcach. Pod uwagę brali oni dobór repertuaru, wyraz artystyczny występu, walory głosowe wokalistów oraz poziom trudności wybranego utworu.

Wyniki konkursu były następujące:

W kategorii klas I-IV:

I miejsce: Milena Jezuit i Błażej Hawryluk ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach,
II miejsce Weronika Jastrzębska i Lena Bojar ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach,
III miejsce ex aequo : Szymon Łukasiak ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach oraz Emilia Matuszewska, Gabriela Bajera i Joanna Łubkowska ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach.
Wyróżnienie dla Natalii Woźnicy ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach.

W kategorii klas IV- VI:
• I miejsce: Amelia Podsiadły ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach,
• II miejsce: Natalia Kosnowska, Weronika Wielogórska, Wiktoria Gurba i Urszula Ostrowska ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach,
• III miejsce: Magdalena Jabłkowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i pendrivy. Wszyscy wykonawcy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Zdjęcia