Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2017-08-29 - GRANTY Mazowieckiego Kuratora Oświaty


Granty Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Termin realizacji: październik – listopad 2017 r.

 

Warsztaty:

JAK DOBRZE OPRACOWAĆ PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY W OPARCIU O PRZEPROWADZONĄ DIAGNOZĘ

Adresat:

Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci

Liczba godzin: 10

Termin realizacji: 14 września 2017 r. godz. 14.00

 

Kurs doskonalący:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Adresat:

Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci

Liczba godzin: 15

Termin realizacji: 22 września 2017 r. godz. 15.00, 23 września 2017 r. godz. 9.00

 

Kurs doskonalący:

WSPIERANIE DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, WDRAŻANIE METOD I FORM PRACY WYZWALAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ DZIECKA I WPŁYWAJĄCYCH NA JEGO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

Adresat:

Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Liczba godzin: 15

Termin realizacji:

Grupa I - 14 października 2017 r. godz. 9.00 (pierwsze spotkanie)

Grupa II - 25 listopada 2017 r. godz. 9.00 (pierwsze spotkanie)

Prowadzący: dr Małgorzata Sieńczewska

 

Warsztaty:

TWORZENIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W OPARCIU O NOWĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

Adresat:

Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne

Liczba godzin: 10

Termin realizacji: 19 października 2017 r. godz. 15.00, 26 października 2017 r. godz. 16.00

 

Kurs doskonalący:

FIKCJA A RZECZYWISTOŚĆ W ŚWIADOMOŚCI DZIECKA: DLACZEGO DZIECI WIERZĄ W TO, CO WIDZĄ I SŁYSZĄ? JAK ODRÓŻNIĆ DOBRO OD ZŁA?

Adresat:

Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne

Liczba godzin: 10  


Kurs doskonalący:

ZASTOSOWANIE TIK W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I MATEMATYKI

Adresat:

Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci

Liczba godzin: 15

 

Warsztaty:

TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH

Adresat:

Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci

Liczba godzin: 10

 

Kurs:

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY W KLASIE, ASYSTENT NAUCZYCIELA – EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA

Adresat:

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych przedmiotów ścisłych i przyrodniczych

Liczba godzin: 10

 

Warsztaty:

PRACA METODĄ PROJEKTU

Adresat:

Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne

Liczba godzin: 10

 

Warsztaty:

PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Adresat:

Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne szkół kształcących w zawodach

Liczba godzin: 10

 

Pliki do pobrania