Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2017-04-03 - X SIEDLECKIE TARGI EDUKACYJNE WYŻSZYCH UCZELNI I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
SPRAWOZDANIE
Z X SIEDLECKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH
WYŻSZYCH UCZELNI I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

„KU PRZYSZŁOŚCI  ZAWODOWEJ”

30 marca 2017 r. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach oraz Stowarzyszeniem Pomocy ZSP nr 3, zorganizowało X Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych. Patronat nad imprezą objęli: Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski i Mazowiecki Kurator Oświaty – Aurelia Michałowska

W Targach wzięło udział  ponad 3500 osób. Byli to dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Siedlec i okolicy. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Pan Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce, oraz Pani Anna Sochacka – Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce.

Oferty edukacyjne zaprezentowały:

SZKOŁY WYŻSZE:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Politechnika Białostocka 
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Warszawska
 • Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola W Lublinie
 • Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Terenowy w Siedlcach

SZKOŁY POLICEALNE:
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Siedlcach
 • Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach
 • Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie
 • Policealna Szkoła EDICUS w Siedlcach
 • Policealne Studium Menedżerskie NOVUM w Siedlcach
 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach

INSTYTUCJE:
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. Reymonta w Sokołowie Podlaskim
 • I LO im. B. Prusa w Siedlcach
 • II LO im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 • IV LO im. Hetmana St. Żółkiewskiego w Siedlcach
 • ZSP nr 1 im. St. Staszica w Siedlcach
 • ZSP nr 2 im. M. Kopernika w Siedlcach
 • ZSP nr 3 im. St. Staszica w Siedlcach
 • ZSP nr 4 im. K. Wielkiego w Siedlcach
 • ZSP nr 5 im. W. Sikorskiego w Siedlcach
 • ZSP nr 6 im. J. Bema w Siedlcach
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach

Młodzież zapoznała się z ofertami edukacyjnymi szkół wyższych, co zapewne pomogło jej w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru uczelni, w której chce kontynuować naukę. Przybyli na Targi młodzi ludzie mogli skorzystać z porad dyżurujących specjalistów i ekspertów m.in.: psychologa, doradcy zawodowego, doradcy kształcenia osób niepełnosprawnych.

Po raz drugi w tym roku, uczniowie gimnazjów w ramach prezentacji liceów i szkół zawodowych, mieli możliwość wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Ich rodzice porównali oferty wszystkich szkół ponadgimnazjalnych zarówno ogólnokształcących, jak i zawodowych z terenu miasta Siedlce. Wielu młodych ludzi, odwiedzając 30 marca  mury ZSP nr 3 w Siedlcach, miało niepowtarzalną okazję zebrać wiele informacji pomocnych w rozwiązaniu dylematów dotyczących dalszego kształcenia oraz planowania swojej przyszłości i kariery zawodowej. Stoiska uczelni wyższych były oblężone. Przedstawiciele placówek w pocie czoła rozdawali informatory, broszury, ulotki zainteresowanym osobom.

Wystawcy i zaproszeni goście bardzo wysoko ocenili tegoroczne Targi, o czym świadczą wpisy poczynione tego dnia do Kroniki ZSP nr 3 Siedlcach.

Ponieważ były to jubileuszowe, bo już X Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych pora na pewne podsumowania i wnioski. W ciągu 10 lat w Targach wzięło udział: 70 różnych uczelni wyższych, 9 szkół policealnych, oraz 12 szkół ponadgimnazjalnych. Zawsze swoje stoiska prezentowały:
 • Wojewódzki Urząd Pracy, Filia w Siedlcach
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
które wspierały uczniów radami związanymi z wyborem zawodu.

W ciągu 10 lat Siedleckie Targi Edukacyjne odwiedziło ponad 20 tysięcy osób, co organizatorzy uważają za olbrzymi sukces. Stały się one bez wątpienia miejscem spotkań i wymiany doświadczeń dla młodych ludzi i pomogły im w wyborze dalszej drogi kształcenia. Nauczycielom dostarczyły wiedzy dotyczącej preorientacji zawodowej,  zaś rodzicom - wielu niezbędnych informacji związanych z przyszłością ich dzieci.

Zdjęcia