Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


WYCHOWANIE FIZYCZNE - dobre praktyki w naucznaiu zdalnym
Na potrzeby zdalnego nauczania nauczyciele wychowania fizycznego opracowali szereg form i metod pracy, które znalazły bardzo dobre zastosowanie w prowadzeniu lekcji. Pomimo braku możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniem pozwalają one zarówno na realizację podstawy programowej i jak i dbałość o szeroko pojętą kulturę fizyczną...
2020-05-25
Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY - online
W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Międzynarodowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.
kangur_2020_Instrukcja_uczestnik.pdf - INSTRUKCJA dla uczestnika
2020-05-21
e-Wychowanie Fizyczne - lekcje wf w domu
Zapraszamy wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego do przyłączenia się do darmowej platformy e-WF - Lekcje WF w domu.
2020-05-19
Dołącz do internetowego Klubu Młodego Programisty
Kluby Młodego Programisty wracają w nowej odsłonie – 19 i 20 maja 2020 r. ruszają cykle spotkań online, w których będzie mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 1-6, który ma dostęp do internetu i chce poświęcić trochę czasu na naukę podstaw programowania. Za darmo!!!
2020-05-13
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szanowni Państwo, w czwartek 16 kwietnia 2020 r. w Polsce wprowadzono obowiązek noszenia maseczek. Edukacja dla bezpieczeństwa może i powinna odgrywać istotną rolę w kształtowaniu umiejętności używania maseczek i rękawiczek oraz w utrwalaniu prawidłowych nawyków. Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaniemy z tym obowiązkiem na dłużej, warto uwzględnić tę problematykę w swoim planie zdalnego nauczania.
2020-05-13
Akademia Dyrektora ZDALNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - webinarium
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych na webinarium w ramach sieci współpracy i samokształcenia AKADEMIA DYREKTORA ...
2020-05-04
ZARZĄDZANIE EMOCJAMI SWOIMI I INNYCH PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO - webinarium
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli na WEBINARIUM ZARZĄDZANIE EMOCJAMI SWOIMI I INNYCH PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO
2020-05-04
POROZMAWIAJMY O OCENIANIU W CZASIE EDUKACJI ONLINE
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na spotkanie online Microsoft Teams
2020-05-04
TERMINARZ KONFERENCJI METODYCZNY - maj 2020 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do zapoznania się z terminarzem konferencji metodycznych na miesiąc maj 2020 r.
TERMINARZ maj.pdf - Terminarz konferencji metodycznych
2020-04-30
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – ćwiczenia interaktywne
Nauczanie zdalne przedłuża się i nauczyciele permanentnie rozwijają swoje umiejętności i poszukują nowych rozwiązań. Jednym z nich mogą być gry, zabawy i ćwiczenia interaktywne. Można je znaleźć na stronie https://wordwall.net/pl/
2020-04-29
MATEMATYKA - NARZĘDZIOWNIK
Ostatnie tygodnie to dla nauczycieli czas oswajania się z pracą zdalną, czas dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności TIK, czas poszukiwań narzędzi ułatwiających pracę, ale również umożliwiających przekazywanie wiedzy w sposób jak najbardziej efektywny.
2020-04-27
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - nauczanie zdalne
od 25 marca br. pracujemy z uczniami na odległość. W zdecydowanej większości przypadków jest to praca z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
2020-04-24
Dla nauczycieli plastyki i nie tylko – oferta edukacyjna Muzeum Narodowego w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie wychodzi cały czas naprzeciw nie tylko dorosłym miłośnikom sztuki ale również najmłodszym. Sukcesywnie wzbogaca swój program edukacyjny. Dla dzieci przygotowywane są warsztaty
2020-04-20
JĘZYK POLSKI - Padlet
Padlet to wirtualna tablica lub papier w Internecie. Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu jest uważana za jedną z kluczowych, najważniejszych ludzkich kompetencji epoki cyfrowej
2020-04-16
CHEMIA – praca online
Po kilku tygodniach pracy zdalnej nasuwają się spostrzeżenia, wnioski i chęci doskonalenia swojego warsztatu pracy on line.
2020-04-16
TERMINARZ KONFERENCJI METODYCZNYCH od 16.04.2020 r. do 30.04.2020 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do zapoznania się z terminarzem konferencji metodycznych organizowanych od 16 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
TERMINARZ 16.04.2020r.-30.04.2020r. — PDF.pdf - Terminarz konferencji metodycznych
2020-04-15
Życzenia wielkanocne
Niech ten szczególny czas będzie czasem zadumy, wyciszenia i refleksji, by każdy z nas umiał odmienić swoje życie zmieniając swoje nastawienie...
2020-04-08
GEOGRAFIA, FIZYKA, BIOLOGIA, WOS - Centrum Nauki Kopernik dla nauczycieli – zachęcamy do korzystania!
Jak powstają zdjęcia satelitarne? Jak należy je interpretować? Jak wykorzystywać je w zdalnym nauczaniu? O tym wszystkim można dowiedzieć się podczas kursu on-line dla nauczycieli, przygotowanego przez Centrum Nauki Kopernik. Zachęcamy do udziału! „Zdjęcia satelitarne w szkole” – kurs dla nauczycieli
2020-04-08
PEDAGODZY/PSYCHOLODZY SZKOLNI– materiały do wykorzystania podczas zajęć zdalnych
Szanowni Państwo, zachęcamy do wykorzystania w pracy pedagogicznej poniższych materiałów, które urozmaicą zajęcia ...
wiosna.pdf - Wiosenne zadania
Emocje-KARTY.pdf - EMOCJE - karty
2020-04-07
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Sytuacja, w której nauczyciele kształcenia zawodowego muszą realizować powierzone im zadania jest wyjątkowo skomplikowana. Wymaga ona od Państwa całkowitej zmiany podejścia do prowadzonych zajęć oraz do realizacji treści , które są ściśle powiązane z praktyką i ćwiczeniami z uczniem.
2020-04-06
PEDAGODZY SZKOLNI - Uniwersytet dzieci
Szanowni Państwo PEDAGODZY SZKOLNI, sytuacja wymaga od nas szukania pomysłów także na lekcje wychowawcze. Zachęcam do zapoznania się z ..
2020-04-03
UWAGA! Projekty unijne - WYJAZDY DO NIEMIEC
Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Niemiec wprowadziło zakaz wyjazdów poza granice państwa dla uczniów w wieku szkolnym do końca 2020 roku w związku z pandemią Covid-19. Wszelkie wymiany szkół, partnerskie spotkania czy warsztaty muszą być przesunięte na rok 2021.
2020-04-03
TERMINARZ KONFERENCJI METODYCZNYCH od 01.04.2020 r. do 15.04.2020 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do zapoznania się z terminarzem konferencji metodycznych organizowanych od 1 kwietnia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r.
TERMINARZ 01.04.2020r.-15.04.2020r. PDF.pdf - Terminarz konferencji metodycznych
2020-04-01
JĘZYK NIEMIECKI - na odległość
Nauczyciele w nowej rzeczywistości muszą wykazać się kreatywnością i pomysłowością. Zaistniała sytuacja spowodowała potrzebę poszukiwania rozwiązań dydaktycznych, które mogą wzbogacić pracę z naszymi uczniami. Obecna rzeczywistość daje nauczycielom przestrzeń do zastosowania i wykorzystania nowych technologii i zasobów.
2020-04-01
BIBLIOTEKA SZKOLNA wsparciem dla uczniów i nauczycieli
W obecnej sytuacji nauczyciele bibliotekarze mogą zdalnie realizować zadania biblioteczne.
2020-03-31
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE zdalnie - emocjonalnie?
Etap wychowania przedszkolnego cechuje potrzeba ustawicznego współdziałania nauczycieli i rodziców na rzecz małego dziecka. Tego wymaga zwykła codzienność. Co za tym idzie, w sytuacjach nadzwyczajnych, niezwykle trudnych, tak jak dzisiaj - ta potrzeba współpracy jest absolutną koniecznością.
2020-03-31
JĘZYK POLSKI - nauczanie zdalne
W nowych warunkach edukacyjnych wdrażacie Państwo nauczanie zdalne. Wykorzystujecie różne narzędzia do prowadzenia kształcenia na odległość: dziennik elektroniczny oraz inne środki komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, specjalnie utworzone adresy e-mailowe, platformy edukacyjne, które są bezpłatne i gwarantują dostępność wszystkim uczniom i rodzicom.
2020-03-31
OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE. Strategie oceniania kształtującego w nauczaniu zdalnym – kryteria sukcesu
Wszystkie społeczności szkolne znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji. Nasze spotkania w realu z uczniami na pewien czas zostały zawieszone, a my, nauczyciele postawieni zostaliśmy przed nową rzeczywistością. Nauczanie funkcjonuje nadal, chociaż w formie do której nie wszyscy byliśmy przyzwyczajeni i przygotowani.
2020-03-30
GEOGRAFIA - Padlet do współpracy on-line z uczniami
Propozycja wykorzystania narzędzia internetowego Padlet do współpracy on-line z uczniami w szkole ponadpodstawowej.
2020-03-30
KSZTAŁCENIE SPECJALNE - praca zdalna z uczniem niepełnosprawnym
W związku z niezwykle trudną i wyjątkową sytuacją w Polsce i na świecie, spowodowaną czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza z dniem 25 marca 2020 r. obowiązek zdalnego nauczania na odległość. Dotyczy to zarówno uczniów w szkołach ogólnodostępnych, jak i uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
2020-03-30
BIOLOGIA I PRZYRODA - nauczanie zdalne
Obecna sytuacja, w jakiej się znaleźli się nauczyciele i uczniowie nie należy do typowych. Nauka przez Internet stała się codziennością. Aby ułatwić naszą aktualną pracę przygotowałam listę wartościowych miejsc, które mogą się okazać pomocne w trakcie nauki przez Internet.
2020-03-30
PLASTYKA – lekcje plastyki w nowej sytuacji
Nastał trudny czas. Trudny dla nas wszystkich – przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców. Zdalne nauczanie, którym się nagle wszyscy zachłystują, nie powinno prowadzić do stresu i frustracji. Organizacja czasu, realizacja podstawy programowej, dotarcie do wszystkich uczniów- to wcale nie jest prosta sprawa..
2020-03-27
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - nowe wyzwania
Obecna sytuacja wymaga od nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej niezwykłej kreatywności i nowych umiejętności w zakresie nauczania zdalnego. Oto kilka propozycji, które mogą Państwu pomóc z tymi nowymi wyzwaniami.
2020-03-26
HISTORIA - metoda lekcji odwróconej
W pracy zdalnej, z młodzieżą klas starszych szkoły podstawowej i wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, rekomenduję wykorzystanie metody lekcji odwróconej. Metoda lekcji odwróconej nie ma modelowego schematu. Jej założenia można dostosować do potrzeb konkretnej lekcji i możliwości poznawczych uczniów. Istotnym elementem metody jest praca samodzielna uczniów, która poprzedza pracę na lekcji...
2020-03-26
KATECHEZA w nowej rzeczywistości szkolnej
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadza od 25 marca 2020 roku obowiązek prowadzenie kształcenia na odległość z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wychodząc naprzeciw tym nowym doświadczeniom, Komisja Wychowania Katolickiego KEP przypomina katechetom o możliwości korzystania z portali związanych z podręcznikami do religii...
2020-03-23
UWAGA NAUCZYCIELE!!!
Szanowni Państwo, proszę o kontakt e-mail z doradcami metodycznymi SCDiDN, którzy są przygotowani do wspierania Państwa w zdalnym nauczaniu. Proszę również na bieżąco śledzić aktualności z zamieszczonymi materiały do pracy z uczniami...
2020-03-19
WYCHOWANIE FIZYCZNE - nauczanie zdalne w szkole podstawowej
W związku ze zdalnym nauczaniem przedstawiam propozycje testów wiadomości z wychowania fizycznego do wykorzystania w czasie tych zajęć...
Test 3.doc - TEST 3
Test 1.doc - TEST 1
2020-03-19
WYCHOWANIE FIZYCZNE - nauczanie zdalne w szkole ponadpodstawowej
Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiam zadania dla uczniów do wykonania w czasie nieobecności w szkole.
Alfabet .pdf - ALFABET
Test Ruffiera.docx - TEST RUFFIERA
2020-03-19
GEOGRAFIA, BIOLOGIA, PRZYRODA, HISTORIA, WOS - MERIDIAN PRIME interaktywne mapy
W związku z obecną sytuacją w szkołach wydawnictwo Meridian zdecydowało się wesprzeć edukację domową i zdalną w całej Polsce. W najbliższych tygodniach E-learning to najlepszy sposób na naukę. Wydawnictwo Meridian udostępnia nauczycielom oraz uczniom wszystkie zasoby multimedialne bezpłatnie do końca roku szkolnego.
2020-03-19
Webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej "Jak uczyć zdalnie"
Nagranie z webinarium oraz inne materiały znajdują się pod adresem https://blog.ceo.org.pl/ . Centrum Edukacji Obywatelskiej planuje kontynuację szkoleń.
2020-03-17
MATEMATYKA - lekcje online
W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa od 12 marca 2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkołach. Stanowi to ogromne wyzwanie dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów i ich rodziców. Władze krajowe i organizacje międzynarodowe rekomendują, aby nauka odbywała się z wykorzystaniem Internetu...
Lekcje matematyki online.pdf - Lekcje matematyki online
2020-03-17
Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje
MEN wraz z Ministerstwo Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Zachęcamy do korzystania!...
2020-03-16
UWAGA ! NOWY TERMIN MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ
Protokół z przeprowadzenia eliminacji I stopnia wraz z pracami laureatów, oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów, punktacją i oceną zadań należy przesłać do dnia 8 kwietnia 2020 r.
2020-03-13
UWAGA!!! NOWY TERMIN KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY
W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeniesieniu zawodów KANGUR MATEMATYCZNY 2020 na dzień 16 kwietnia 2020 r. godz. 9.00. Przypominamy, że testy są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu.
Regulamin.pdf - REGULAMIN
2020-03-13
UWAGA!!! ZAWIESZONE ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI
UWAGA!!! W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zawiesza zajęcia dla nauczycieli w dniach od 12 do 31 marca 2020 r.
2020-03-11
ODWOŁANE XIII Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadpodstawowych
Szanowni Państwo, informujemy, że XIII SIEDLECKIE TARGI WYŻSZYCH UCZELNI I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w roku 2020 zostały ODWOŁANE.
2020-03-09
Przegląd Piosenki Wiosennej „Moja Ulubiona Piosenka"
Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach serdecznie zapraszają dzieci 5 i 6 letnie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do wzięcia udziału w Przeglądzie Piosenki Wiosennej „Moja Ulubiona Piosenka", który odbędzie się dnia 25 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach ul. Szkolna 2. Zapraszamy serdecznie
plakat.jpg - PLAKAT
2020-03-06
konferencja WYCHOWANIE PRZEZ WARTOŚCI 26 marca 2020 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli na FORUM MYŚLI PEDAGOGICZNEJ - WYCHOWANIE PRZEZ WARTOŚCI
2020-03-01
AKADEMIA DYREKTORA 5 marca 2020 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza spotkanie z cyklu AKADEMIA DYREKTORA
2020-03-01
TERMINARZ KONFERENCJI METODYCZNYCH marzec 2020 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w formach doskonalenia organizowanych w miesiącu marcu 2020 r.
2020-02-27
Podsumowanie konkursu plastycznego UROKI ZIMY
30 stycznia 2020 r. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego UROKI ZIMY. Do Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli zawitała liczna grupa młodych artystów wraz z opiekunami.
2020-02-02
TERMINARZ KONFERENCJI METODYCZNYCH luty 2020 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w formach doskonalenia organizowanych w miesiącu luty 2020 r.
TERMINARZ luty 2020.pdf - TERMINARZ KONFERENCJI METODYCZNYCH luty 2020 r.
2020-02-01
DYŻURY DORADCÓW METODYCZNYCH luty 2020 r.
dyżury doradców luty 2020 r..pdf - dyżury doradców metodycznych luty 2020 r.
2020-02-01
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTWA
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych miasta Siedlce. Celem MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ jest wspieranie szkolnej kariery ucznia, wyłonienie najlepszych uczniów, motywowanie do nauki, rozbudzanie zainteresowań, zdobywanie przez uczniów nowych doświadczeń poprzez udział w konkursach, integracja środowiska szkół podstawowych.
2020-01-17
AKADEMIA DYREKTORA - 16 stycznia 2020 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza spotkanie z cyklu AKADEMIA DYREKTORA
2020-01-16
Wyobraź sobie … czyli płasko i przestrzennie – podsumowanie projektu
Od 9 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach realizowany był projekt pt. „Wyobraź sobie … czyli płasko i przestrzennie”. Projekt został dofinansowany przez Fundację mBanku w ramach programu mPotęga, a jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji INPLUS. Wsparcia merytorycznego udzieliło Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. W zajęciach wzięło udział 25 uczniów z klas piątych i szóstych...
2020-01-10
TERMINARZ KONFERENCJI METODYCZNYCH STYCZEŃ 2020
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w formach doskonalenia organizowanych w miesiącu styczniu 2020 r.
TERMINARZ styczeń.pdf - TERMINARZ styczeń 2020 r.
2020-01-02
DYŻURY DORADCÓW METODYCZNYCH
dyżury doradców.pdf - DYŻURY DORADCÓW METODYCZNYCH
2020-01-02
Konkurs plastyczny UROKI ZIMY
Konkurs plastyczny UROKI ZIMY skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem konkursu jest: wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, rozwijanie twórczej aktywności, kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników konkursu, wyrażanie w formie plastycznej otaczającego świata...
ZGLOSZENIE+ RODO.pdf - Karta zgłoszenia
2019-12-14
KONKURS Z NAGRODAMI NA RECENZJE FILMOWE dla młodzieży starszych klas szkół podstawowych i średnich.
KONKURS Z NAGRODAMI NA RECENZJE FILMOWE dla młodzieży starszych klas szkół podstawowych i średnich. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w załączeniu.
2019-12-13
Podsumowanie konferencji ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW
29 listopada 2019 r. na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się konferencja „Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów”. Jej organizatorem było Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Patronat nad konferencją sprawowali: Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Siedlce oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.
2019-12-02
V Międzyszkolny Konkurs MISTRZ CZYTANIA
W czwartek 28 listopada w Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach odbył się V Międzyszkolny Konkurs MISTRZ CZYTANIA zorganizowany przez Samorządowe Centrum doradztwa i Doskonalenia w Siedlcach. Wzięło w nim udział 28 uczniów siedleckich szkół.
2019-11-30
Warsztaty – Dekoracje okolicznościowe wykonane przy zastosowaniu szydełkowej techniki FILET
Grono miłych Pań spotkało się w Szkole Podstawowej nr 9 w Siedlcach, aby uczestniczyć w warsztatach, na których zapoznały się z techniką FILET, która jest jedną z form szydełkowania. Technika ta nie należy do bardzo skomplikowanych, a ma bardzo szerokie zastosowanie.
2019-11-30
Konferencja ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza nauczycieli matematyki i inne zainteresowane osoby na bezpłatną konferencję ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW zorganizowaną pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Siedlce, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, która odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godz. 11.00
PROGRAM konferencji.pdf - Program konferencji
2019-11-29
XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną; pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji; zainteresowanie uczniów duchowym przesłaniem Nowego Testamentu; uświadomienie uczniom znaczenia Nowego Testamentu, jako podstawy moralności chrześcijańskiej.
KARTA ZGLOSZENIA + OŚWIADCZENIE.pdf - karta zgłoszenia + oświadczenie
2019-11-26
TERMINARZ KONFERENCJI METODYCZNYCH LISTOPAD 2019
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w formach doskonalenia organizowanych w miesiącu październiku 2019 r.
TERMINARZ LISTOPAD.pdf - Terminarz konferencji metodycznych - LISTOPAD 2019 r.
2019-10-31
DYŻURY DORADCÓW METODYCZNYCH - LISTOPAD 2019
Dyżuru doradców metodycznych - LISTOPAD 2019
dyżury doradców.pdf - Dyżury doradców metodycznych LISTOPAD 2019
2019-10-31
KURSY I WARSZTATY - listopad 2019 r.
Kursy i warsztaty - listopad 2019 r.
2019-10-31
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE - 19 listopada 2019 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na spotkanie z cyklu: SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
2019-10-30
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA - 21 listopada 2019 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza spotkanie z cyklu AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych
2019-10-30
Wyobraź sobie … czyli płasko i przestrzennie
Od 9 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 10 jest realizowany projekt pt. Wyobraź sobie … czyli płasko i przestrzennie. Projekt ten dofinansowany został przez Fundację mBanku w ramach programu mPotęga...
2019-10-28
MYŚLENIE WIZUALNE W CHEMII I FIZYCE
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza nauczycieli chemii i fizyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych na 5 godzinne warsztaty MYŚLENIE WIZUALNE W CHEMII I FIZYCE ...
2019-10-25
VII MIĘDZYSZKOLNE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Celem konkursu jest rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami...
REGULAMIN.pdf - REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA.pdf - KARTA ZGŁOSZENIA
2019-10-01
V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MISTRZ CZYTANIA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce do udziału w V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE MISTRZ CZYTANIA...
REGULAMIN 2019.pdf - Regulamin
ZGLOSZENIE RODO.pdf - karta zgłoszenia
2019-10-01
VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza uczniów siedleckich szkół podstawowych klas I-VIII do udziału w VI MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ...
karta zgłoszenia-2019 r.pdf - KARTA ZGŁOSZENIA
regulamin.pdf - REGULAMIN
zgoda rodziców.pdf - ZGODA RODZICÓW
2019-10-01
AKADEMIA DYREKTORA - 24 października 2019 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych na seminarium w ramach sieci współpracy i samokształcenia AKADEMIA DYREKTORA...
2019-10-01
KLUB OPIEKUNA STAŻU - 22 października 2019 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu na: KLUB OPIEKUNA STAŻU Spotkanie odbędzie się 22 października 2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6, II piętro Temat spotkania: ZMIANY W AWANSIE ZAWODOWYM NAUCZYCIELI
2019-10-01
ZAPOWIEDZI - LISTOPAD 2019
ZAPOWIEDZI - LISTOPAD 2019.pdf - ZAPOWIEDZI - LISTOPAD 2019
2019-09-25
Terminarz Konferencji Metodycznych_PAŹDZIERNIK 2019
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w formach doskonalenia organizowanych w miesiącu październiku 2019 r.
TERMINARZ PAŹDZIERNIK.pdf - TERMINARZ KONFERENCJI METODYCZNYCH
2019-09-25
KURSY I WARSZTATY - PAŹDZIERNIK 2019
2019-09-25
KLUB MŁODEGO PROGRAMISTY- DZIEŃ OTWARTY
24 września 2019 r. w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbył się DZIEŃ OTWARTY Klubu Młodego Programisty.
2019-09-24
KLUB MŁODEGO DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na spotkanie z cyklu KLUB MŁODEGO DYREKTORA przeznaczone dla dyrektorów ze stażem 0-2 lata na stanowisku oraz innych zainteresowanych...
2019-09-24
Warsztaty AKTYWNOŚĆ MUZYCZNO - RUCHOWA NA PODSTAWIE METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS
Nauczycielki wychowania przedszkolnego bardzo dynamicznie rozpoczęły nowy rok szkolny. Przez dwa dni: 6-7 września 2019 r. uczestniczyły w warsztatach muzyczno-ruchowych prowadzonych przez Beatę Kubiak z Wielunia...
2019-09-07
TERMINARZ KONFERENCJI METODYCZNYCH_WRZESIEŃ 2019 R.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w formach doskonalenia organizowanych w miesiącu WRZEŚNIU 2019 r.
2019-09-06
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na spotkanie z cyklu AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych...
2019-08-30
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 ...
Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2019-2020.pdf - Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
2019-07-05
PLENER MALARSKO - FOTOGRAFICZNY w Mościbrodach
30 maja 2019 r. w Dworku w Mościbrodach odbył się kolejny plener malarsko-fotograficzny zorganizowany przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siedlcach, w którym uczestniczyli uczniowie siedleckich szkół. Była piękna pogoda, ognisko z kiełbaskami, wspaniała atmosfera i wystawa podsumowująca kreatywne działania. Wkrótce wystawa w szkolnej galerii i foto zaprzyjaźnionej grupy fotograficznej ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Siedlcach. Do zobaczenia za rok!
2019-05-30
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na stronie SCDiDN Siedlce w serwisie Facebook
W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu SCDiDN Siedlce w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).
2019-04-28
Projekt grantowy JA W INTERNECIE
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza do udziału w szkoleniach w zakresie korzystania z internetu dotyczących podniesienia kompetencji cyfrowych w ramach projektu grantowego JA W INTERNECIE
2019-04-12