Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2 maja 2019 r. (dzień wolny)
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 3/IV/2019 Dyrektora Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach z dnia 12 kwietnia 2019 roku, 2 maja 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy i zostanie odpracowany 11 maja 2019 r. (sobota)
2019-04-29
Terminarz konferencji metodycznych_MAJ 2019
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w formach doskonalenia organizowanych w miesiącu maju 2019 r.
Terminarz_MAJ.pdf - Terminarz konferencji metodycznych
2019-04-29
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na spotkanie z cyklu AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych...
2019-04-29
Podsumowanie Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY 2019
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Regionalny Organizator Międzynarodowego Konkursu KANGUR Matematyczny zapraszają laureatów, uczniów z wynikiem bardzo dobrym, opiekunów oraz rodziców na PODSUMOWANIE XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY
2019-04-29
IX DYKTANDO SIEDLECKIE
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zapraszają na uroczyste podsumowanie IX DYKTANDA SIEDLECKIEGO...
2019-04-29
Projekt grantowy JA W INTERNECIE
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza do udziału w szkoleniach w zakresie korzystania z internetu dotyczących podniesienia kompetencji cyfrowych w ramach projektu grantowego JA W INTERNECIE
2019-04-12
Podsumowanie XII SIEDLECKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH WYŻSZYCH UCZELNI I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH „KU PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ”
14 marca 2019 r. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach oraz Stowarzyszeniem Pomocy ZSP nr 3, zorganizowało XII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych. Patronat nad imprezą objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty – Aurelia Michałowska i Prezydent Miasta Siedlce – Andrzej Sitnik
2019-03-14
XII Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych „Ku przyszłości zawodowej”
Aby ułatwić uczniom, kończącym w tym roku gimnazjum, znalezienie samych siebie w przyszłości, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach 14 marca 2019 roku w godzinach 10.00 – 14.00 organizowane są XII Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych „Ku przyszłości zawodowej”. Imprezę tę honorowym patronatem objęli: Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty i Andrzej Sitnik - Prezydent Miasta Siedlce...
2019-03-05
Terminarz konferencji metodycznych MARZEC 2019
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w formach doskonalenia organizowanych w miesiącu marcu 2019 r.
TERMINARZ marzec.pdf - Terminarz konferencji metodycznych_marzec 2019
2019-02-25
Podsumowanie konkursu BOŻE NARODZENIE MOICH MARZEŃ
21 lutego 2019 r. w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyło się wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu plastycznego "Boże Narodzenie moich marzeń"...
2019-02-25
II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI ,,Poezja na wesoło”
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach zaprasza uczniów klas I szkół podstawowych do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim POEZJA NA WESOŁO zorganizowanym pod patronatem Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach...
REGULAMIN konkurs_recytatorski.pdf - REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA
2019-02-25
AKADEMIA DYREKTORA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych na seminarium w ramach sieci współpracy i samokształcenia AKADEMIA DYREKTORA...
2019-02-25
Konferencja PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych szkół i placówek oświatowych na konferencję PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM zorganizowaną pod patronatem OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI oraz PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE...
2019-02-25
Szkolenie "Ochrona danych osobowych w procesie dydaktycznym"
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Ochrona danych osobowych w procesie dydaktycznym zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych...
2019-02-08
XII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych „Ku przyszłości zawodowej”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3 w Siedlcach, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP NR 3 zapraszają na XII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych „Ku przyszłości zawodowej”, które odbędą się 14 marca 2019 r. w godz. 10.00 - 1400 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach ul. ks. J. Popiełuszki 8.
2019-01-08
"Matematyka zatrzymana w kadrze"
Od 3 września 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Siedlcach z klas VII-VIII uczestniczyli w projekcie pt. Matematyka zatrzymana w kadrze. Projekt ten dofinansowany został przez Fundację mBanku w ramach programu mPotęga...
2018-12-10
Podsumowanie konferencji KOMPETENCJE CYFROWE W EDUKACJI
29 listopada 2018 r. w auli Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach odbyła się konferencja pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty pt. "KOMPETENCJE CYFROWE W EDUKACJI. REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019"...
Instrukcja kahoot.pdf - Instrukcja tworzenia quizu w Kahoot.it.
2018-11-30
IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "MISTRZ CZYTANIA"
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce do udziału w IV MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE "MISTRZ CZYTANIA"
ZGLOSZENIE + oświadczenie.pdf - KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
REGULAMIN.pdf - REGULAMIN KONKURSU
2018-11-16
Konferencja KOMPETENCJE CYFROWE W EDUKACJI
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na konferencję KOMPETENCJE CYFROWE W EDUKACJI - REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 przeznaczoną dla zainteresowanych nauczycieli Miasta Siedlce i gmin współpracujących...
2018-10-29
Podsumowanie knkursu plastycznego LETNIA PRZYGODA
25 października 2018 r. w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu plastycznego "Letnia przygoda". Przygotowane przez uczniów prace zachwycały oryginalnością, ekspresyjnością i techniką.
2018-10-26
TERMINARZ konferencji metodycznych - listopad 2018
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w formach doskonalenia organizowanych w miesiącu listopadzie 2018 r.
TERMINARZ listopad.pdf - Terminarz konferencji metodycznych_listopad 2018
2018-10-26
AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na spotkanie z cyklu AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA...
2018-10-25
VI MIĘDZYSZKOLNE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Siedlcach oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza uczniów siedleckich szkół podstawowych klas VI do udziału w VI MIĘDZYSZKOLNYM DYKTANDZIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO...
2018-10-25
Podsumowanie konferencji KREATYWNOŚĆ I WARTOŚCI W EDUKACJI
18 października w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyła się konferencja KREATYWNOŚĆ I WARTOŚCI W EDUKACJI. REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019...
2018-10-25
„Matematyka zatrzymana w kadrze”
Od 3 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach jest realizowany projekt pt. „Matematyka zatrzymana w kadrze”. Projekt ten dofinansowany został przez Fundację mBanku w ramach programu mPotęga. Uczniowie pracują w trzech grupach. Zadaniem grup jest przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej i wystawy fotograficznej wyników pracy badawczej nad danym zagadnieniem.
2018-10-01
Warsztaty KODOWANIE BEZ KOMPUTERA
23 września 2018 r. w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyły się warsztaty KODOWANIE BEZ KOMPUTERA...
2018-09-28
Ogólnopolska inauguracja KLUBU MŁODEGO PROGRAMISTY
27 września 2018 r. w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyła się ogólnopolska inauguracja Klubu Młodego Programisty...
2018-09-28
TERMINARZ konferencji metodycznych - październik 2018
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w formach doskonalenia organizowanych w miesiącu październiku 2018 r.
TERMINARZ październik.pdf - Terminarz konferencji metodycznych
2018-09-27
V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza uczniów siedleckich szkół podstawowych klas I-VIII do udziału w V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ
2018-09-27
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ...
kierunki Polityki Oświatowej Państwa na 2018-19.pdf - Kierunki Polityki Oświatowej Państwa na rok szkolny 2018/2019
2018-07-18
Oferta Form Doskonalenia na rok szkolny 2018/2019
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek oświatowych do zapoznania się z Ofertą Form Doskonalenia na rok szkolny 2018/2019.
2018-07-18
Projekt „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole"
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych, trzysemestralnych studiach podyplomowych Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS)...
2018-04-12